tyndall-glacier

Hřbitov ichtyosaurů

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Odkaz na Noemovu Potopu a Dobu ledovou

David Thomas

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 08/2022. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní foto: Ledovec Tyndall, zdroj: IFL Science.

ichthyosaur-tyndallFoto vpravo: Dr. Judith Pardo-Pérezová u ledovce Tyndall ukazuje na pohřbenou 4 metry dlouhou fosilii samice ichtyosaura s několika embryi.

Ústup ledovce Tyndall na jihu Chile odhalil úchvatný nález (březen–duben 2022, pozn. překl.) Zpod ledu se vynořuje velký hřbitov nejméně 76 fosilií ichtyosaura, včetně těhotné 4metrové samice s několika embryi.1

Evolucionisté věří, že ichtyosauři se vyvinuli ze suchozemských plazů, kteří se až potom stali mořskými. Fosilní záznamy však ukazují něco jiného. Nebyly nalezeny žádné fosilní přechodové formy mezi jakýmkoli suchozemským plazem a ichtyosaury. Předně, ichtyosauři se objevují ve fosilním záznamu již plně zformovaní, bez jakýchkoli evolučních prekurzorů a s mnoha jednoznačnými konstrukčními rysy pro život v moři.3 Tyto konstrukční prvky zahrnují specifické provedení očí a uší pro vidění a slyšení pod vodou, a také „hřbetní ploutev a ocas na správném místě a se správným hydrologickým designem“, jak to popsal zesnulý evoluční paleontolog Stephen Jay Gould.4

„… tito ichtyosauři se nevyvinuli ze suchozemských plazů, ale byli stvořeni 5. dne Tvůrčího týdne Bohem, již plně zformovaní.”

Gould dále poznamenává: „Evoluce těchto forem [hřbetní ploutve a ocasu] byla o to pozoruhodnější, neboť se vyvinuly z ničeho — původní suchozemský plaz neměl na hřbetě žádný hrbolek ani čepel na ocasu, které by mohly být určitými prekurzory.“ (zvýraznění přidáno). Nicméně daleko větší smysl dává závěr, že tito ichtyosauři se nevyvinuli ze suchozemských plazů, ale byli stvořeni 5. dne Tvůrčího týdne Bohem, již plně zformovaní (Genesis 1:20).

Fosilie ichtyosaurů v Chile jsou docela dobře zachovalé. Pokud by tito mořští plazi zemřeli přirozenou smrtí a klesli by na dno oceánu, byli by rychle sežráni jinými zvířaty a rozloženi bakteriemi, než by je pokryly sedimenty a mohli zkamenět.

Foto vpravo: Umělecké ztvárnění žijícího Ichthyosaura (Platypterygius kiprjianovi). commons.wikimedia.org, Dmitrij Bogdanov.

Jak tedy mohou být tyto fosilie tak dobře zachovalé? Jejich objevitelka z týmu badatelů Judith Pardo-Pérezová se domnívala, že alespoň někteří byli zachyceni rychlým proudem vody plné sedimentů a „byli téměř okamžitě pohřbeni v prostředí bez kyslíku, které bránilo bakteriálnímu rozkladu a udržovalo jejich kostry pohromadě.“2 Tato hypotéza dobře zapadá do toho, co bychom očekávali během celosvětové Potopy za Noemových dnů. Rychle se valící proudy během Potopy strhávaly půdu a přenášely obrovské objemy suspendovaných sedimentů. Mořští tvorové, jako jsou ichtyosauři, byli v těchto turbulentních proudech uvězněni a jak se sedimenty usadily, byli téměř okamžitě pohřbeni.

Evolucionisté věří, že pohřbení a fosilizace těchto a všech ostatních dnes nalezených ichtyosaurů „proběhly o miliony let dříve, než se objevil ledovec“.2 Existují však pádné důkazy, že ichtyosauři jako jsou tito byli pohřbeni nedávno, a to zhruba před 4 500 lety při celosvětové Potopě. Fosilie ichtyosaura objevená v Německu5 je nejen velmi dobře zachovalá, ale obsahuje i původní měkkou tkáň a proteiny. To je jasný důkaz, že tato fosilie nemůže být miliony let stará, protože pokud by tomu tak bylo, veškerá měkká tkáň by se již dávno rozpadla.

„Od konce Doby ledové po Potopě jsou světové ledovce víceméně v rovnováze.”

Noemova Potopa nevysvětluje pouze to, jak takové fosilie vznikly a proč jsou tak dobře zachovány, ale vysvětluje také, co způsobilo popotopní Dobu ledovou, která vytvořila Tyndallův ledovec nad fosiliemi. Když se Potopa chýlila ke konci, oceány byly teplé kvůli geologické aktivitě, zatímco pevnina byla chladná. To poskytlo dokonalé podmínky pro vznik doby ledové.6

Od konce doby ledové po Potopě jsou světové ledovce víceméně v rovnováze. Během dlouhých chladných období trochu postoupí (tj. něco jako „malá doba ledová“, především na severní polokouli). V teplejších obdobích, jako je Středověká teplá perioda (zhruba v letech 950–1250 po Kristu, na jižní polokouli), stáhnou se zpět a ustupují. My se v současné době nacházíme v trendu oteplování, což působí obecný vzorec ústupu ledovců, včetně ledovce Tyndall, který nyní odhalil tyto fosilie ichtyosaurů.

Závěr

Všem novým objevům, jako jsou i tyto fosilie ichtyosaurů, můžeme porozumět mnohem lépe, pokud začneme s Božím slovem jako přesným popisem historie Země, než když začneme s evolučními domněnkami staré Země a miliony let biologické evoluce.

Odkazy a poznámky

  1. Ichtyosauři byli velcí mořští plazi, kteří brázdili oceány předpotopního světa.
  2. Hansen, K., Melting Glacier Exposes Ichthyosaur Fossils, earthobservatory.nasa.gov, June 3 2022.
  3. Chapman, G., Ichthyosaurs—created to live in the sea, Creation 18(2):14–15, 1996; creation.com/ichthyosaurs-created-to-live-in-the-sea.
  4. Gould, S.J., A Darwinian Paradox, Natural History, p. 40, 1979. Return to text.
  5. Robinson, P., Soft tissue preservation in a ‘Jurassic’ ichthyosaur, Creation 42(1):36–37, 2020; creation.com/soft-tissue-ichthyosaur.
  6. Oard, M., Ice Age mystery solved! Creation 41(4):44–47, 2019; creation.com/ice-age-model.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments