houbovy-parazit

Houbový parazitizmus se vyznačuje ztrátou genů, ne ziskem

pavelkabrtGenetika-teorie informace Napsat komentář

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z www.icr.org přeložil Pavel Kábrt – 11/2014. Článek vyšel na stránkách ICR.)

Některé druhy hub mohou být parazitické jak pro rostliny, tak pro živočichy. Dvě studie ukazují, že k tomu došlo z části ztrátou genetické informace – ne jejím ziskem, jak to předpokládá evoluce.1,2

Svět v kreacionistickém modelu původu nebyl zatížen smrtí, nemocemi a násilím až do chvíle, kdy došlo ke vzpouře Adama a Evy. Poté bylo stvoření podrobeno negativnímu zvratu událostí, včetně vzniku mykotických patogenů, které způsobují ve světě rostlin i živočichů smrt a nemoce.

  • (patogen – biologický faktor způsobující nemoc, choroboplodný zárodek – pozn. PK)

To vyvolává otázku, jak toto prokletí ovlivnilo genetickou povahu některých genomů ve stvoření. Byly Stvořitelem vloženy nové geny, nebo došlo k porušení předchozí genetické informace, k jejímu vymazání či nějakému pozměnění? Z toho, co víme o degradaci genomu a Božím charakteru, jak nám ho zjevuje Bible, je mnohem pravděpodobnější genomická změna – zjevně spojená s degradací (genetickou entropií) – jako ten hlavní faktor v této otázce.3,4

V několika publikovaných studiích bylo ukázáno, jak se houbové patogeny adaptovaly na své hostitele následkem velmi rozsáhlých genomických změn, ve kterých šlo o určitý typ degradace genomu poznamenané ztrátou genů.1,2 I když tyto studie nevysvětlují genetický původ patogenity zcela vyčerpávajícím způsobem, přesto ukazují, že k adaptaci na hostitele skutečně ve dvou oddělených případech došlo, a to ne v důsledku nárůstu genetické informace, ale její ztrátou.

V první studii vědci prověřili genom obligátního biotrofa Pneumocystis jirovecii, což je houbový patogen vyskytující se v lidských plících.1 Obligátní biotrof nemůže žít mimo svého hostitele – přežívá tak, že si z tkání hostitele bere živiny a další látky. Tento patogen obvykle nepůsobí žádné větší problémy, pokud tato osoba nemá oslabený imunitní systém. Poté, co vědci porovnali genom této houby s genomem houby, ze které věří, že byla odvozena, tvrdí, že „ztratila 2 324 genů vzhledem k množství u obligátní biotrofie.“ Také uvedli, že „Tyto genové ztráty představují unikátní kombinaci znaků typických jak pro obligátní biotrofy tak pro živočišné parazity.“

  • (biotrofie: získávání organických látek ze živých buněk hostitele – pozn. PK)

Jak tedy mohla ztráta genů přispět k tomu, že se tato houba stala odpadlickým parazitem, který žije ze svého lidského hostitele? Jak se ukazuje, 42 % chybějících genů mělo vztah k aminokyselinám a purinovému metabolismu – což je standardní biochemická cesta zabudovaná ve většině tvorů. A tím se nyní stal tento houbový parazit zcela závislým na svém lidském hostiteli a jeho klíčových buněčných metabolitech.

“Genovou ztrátu můžeme přidat jako klíčovou součást kreacionistického modelu – vysvětlující genetické mechanizmy, které jsou základem prokletí původního stvoření.”

Ve druhé studii vědci rozluštili genom patogenu rostlin, který nese název Melanopsichium pennsylvanicum, o kterém se má za to, že byl odvozen z houbové sněti postihující pouze obiloviny (např. kukuřici, ječmen a pšenici), ale nyní byl nalezen i ve dvouděložných rostlinách čeledi rdesnovitých.2 Kvetoucí rostliny jsou členěny do jedné ze dvou skupin: dvouděložné a jednoděložné. Protože obě tyto skupiny jsou velmi rozdílné, bylo by neobvyklé pozorovat patogen, jak „skočí“ z jedné na druhou. Stejně jako houbový patogen z první studie, je i toto biotrof. V této druhé studii našli vědci „292 genů přítomných ve všech ostatních druzích, ale chybějících u M. pennsylvanicum.“ Také uvádějí, že výsledky jsou důležité proto, že „objasňují ne genový zisk coby charakteristický znak adaptace, ale spíše genovou ztrátu poté, kdy z hostitele skočil parazit do hostitele dvouděložního.“

Původ patogenity byl pro kreacionisty i evolucionisty tajemstvím. Složitost vztahů parazit/hostitel často popírají evolucionistické interpretace. Avšak jak vznikla molekulární podpora těchto vztahů bylo rovněž důležitou a palčivou otázkou pro kreacionisty. A nyní se to jeví tak, že genovou ztrátu (což je znakem genetické degradace) můžeme přidat jako klíčovou součást kreacionistického modelu – vysvětlující genetické mechanizmy, které jsou základem prokletí původního stvoření.

Odkazy

  1. Cisse ́, O. H. et al. 2014. Comparative Genomics Suggests That the Human Pathogenic Fungus Pneumocystis jirovecii Acquired Obligate Biotrophy through Gene Loss. Genome Biology and Evolution. 6 /8/: 1938–1948.
  2. Sharma, R. et al. 2014. Gene Loss Rather Than Gene Gain Is Associated with a Host Jump from Monocots to Dicots in the Smut Fungus Melanopsichium pennsylvanicum. Genome Biology and Evolution. 6 /8/: 2034–2049.
  3. Sanford, J. C. 2008. Genetic Entropy and the Mystery of the Genome, 3rd ed. Waterloo, NY: FMS Publications.
  4. Sanford, J., J. Pamplin, and C. Rupe. 2014. Genetická entropie: Je o ní záznam v Bibli? FMS Foundation. PDF posted on kolbecenter.org July 2014, accessed July 25, 2014.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments