snakes_always_snakes_wide

Hadi byli vždycky hady

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Frank Sherwin, M. A.

Z http://www.icr.org/article/8631 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 9. února 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Evoluční teorie je zkázonosná ďábelská lež, jejíž hlasatelé už 150 let doufají, že Darwinův bláznivý nápad, jak příroda stvořila sebe samu, bude jednou vědecky potvrzen – i přesto, že celý ten evolucionistický mýtus se dnes v důsledku vědeckého pokroku hroutí na všech stranách.
Pavel Kábrt

Je to stará historie. V sedimentárních horninách objeví paleontologové zvíře či rostlinu, a to posune původ onoho organizmu dále zpět o mnoho milionů let – ale je to stále rostlina či zvíře vědě již známé. Samozřejmě, někteří z těchto fosilizovaných tvorů jsou vymřelí, to však nesvědčí o tom, že se vyvinuli.

Tentokrát jsou předmětem nedávného neočekávaného objevu hadi; nález údajně posouvá dobu jejich prvního výskytu zpět o dalších 65 milionů let.1 Evolucionisté byli šokováni objevem čtyř hadích fosilií, ze kterých je ta nejstarší (Eophis underwoodi) podle evolučního datování stará celých “167 milionů let”. Před těmito objevy byla nejstarší fosilie hada stará pouhých “102 milionů let”.

Kreační vědci tvrdí, že hadi byli vždycky hadi. Evolucionisté říkají, že se hadi vyvinuli z nějakého předka, který hadem nebyl – evidentně mnohem déle než před 167 miliony let. Problémem je naprostý nedostatek důkazů o tom, že se “moderní” hadi vyvinuli z předků, kteří hady nebyli. Fosilie přechodných tvorů podobných hadům neexistují; existují pouze sporné teorie a dohady.

Už po desetiletí jsou evolucionisté poněkud vedle, pokud jde o původ hadů.

• “Bohužel je fosilní historie hadů velmi kusá, takže je nutné rekonstruovat přibližně mnoho z jejich evoluce na základě srovnávací anatomie moderních forem”.2
• “Původ hadů je stále nerozřešeným problémem.”3
• “Zoologové se dohadují o evolučním původu hadů.”4
• Dokonce ještě i letos roku 2015, po tak dlouhé době, evolucionisté stále tápou, “Debata je daleko od nalezení řešení.”5

Může tedy překvapit, že téma neexistence skutečných důkazů o evolučních proměnách dominuje dalšímu článku ohledně týchž hadích fosilií? “Hadi v těchto skupinách ´jsou stále ještě příliš hady, o jejich příslušnosti k hadům nelze pochybovat…´”6 Dříve v témž článku pisatel konstatoval, že “Pozůstatky jeví velkou podobnost s moderními hady, kteří patří do spíše nejasných skupin, a má se za to, že jde o jaksi primitivní členy hadí rodiny jako je třeba skupina zvaná anilioidi…”Ale evolucionista Allaby nikdy nemluví o čeledi Aniliidae jako o “primitivní”.7 Debata pokračuje.

Dokud budou světští vědci důvěřovat darwinizmu, nedočkáme se rozřešení otázky původu u žádného zvířete ani rostliny. Možná by měli tihle evolucionističtí hadi ten svůj zastaralý příběh nějak upravit.

Odkazy

1. Dunham, W. Remarkable fossils push back snake origins by 65 million years. Reuters. Posted on Reuters.com on January 27, 2015, accessed January 28, 2015.
2. Colbert, E. et al. 2001. Colbert’s Evolution of the Vertebrates, 5th Ed. New York: Wiley-Liss, 154.
3. Stahl, B. 1985. Vertebrate History. New York: Dover Publications, Inc.,318.
4. Miller, S. and J. Harley. 2013. Zoology. McGraw-Hill, 357.
5. Benton, M. 2015. Vertebrate Paleontology. Malden, MA: Wiley Blackwell, 252.
6. Blaszczak-Boxe, A. 2015. Oldest Known Snake Fossils Identified. Live Science. Posted January 27, 2015, accessed February 2, 2015.
7. Allaby, M. 2014. Oxford Dictionary of Zoology. UK: Oxford University Press, 32.

Příloha Velikost
00814-3.11.2015-hadi_byli_vzdycky_hady.doc 80 KB
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments