Srovnávací anatomie

Pavel Akrman

« Back to Glossary Index

Nazývá se též komparativní anatomie — jde o podobor morfologie, který se zabývá studiem mezidruhové homologie struktur (podobností a odlišností anatomické stavby různých orgánů a jejich částí u organismů). Studium s. a. má být hybnou silou k pochopení evoluce organismů, nicméně s rozvojem genetiky je tato metoda stále více problematická.

« Zpět na Rejstřík-index