Transcendence

admin

« Back to Glossary Index

(pozdně lat. transcendentia = překročení) – překročení hranice mezi tímto a oním světem. Označuje skutečnost přesahování, překračování, často ve smyslu jakéhosi nadhledu či větší obecnosti.

V teologii a ve filosofii může transcendence znamenat všechno to, co přesahuje smyslovou skutečnost. Tak je v křesťanství Bůh transcendentní, protože není součástí světa, ale jeho původcem, který každou skutečnost přesahuje.

« Zpět na Rejstřík-index