Tomboy

Pavel Akrman

« Back to Glossary Index

Pojem „Tomboy“ v současné době označuje dívku, která vykazuje vlastnosti tradičně připisované klukům, včetně toho, že nosí maskulinní oblečení anebo se zabývá aktivitami, které jsou většinou klučičí doménou. Samotný výraz vzešel z anglicky mluvícího světa a následně se celosvětově rozšířil.

Výraz „Tomboy“ je složené slovo , které kombinuje „Toma“ s „chlapcem“. Ačkoli se toto slovo nyní používá k označení „dívek podobných chlapcům“, etymologie svědčí o tom, že význam slova se v průběhu času zásadně změnil.

V roce 1533, podle Oxfordského slovníku byl „Tomboy“ používán ve významu „hrubého, bouřlivého nebo velitelského chlapce“. V 70. letech 16. století však výraz „Tomboy“ nabyl významu „odvážná nebo neskromná žena“, a na konci 90. let 16. století a na počátku 17. století se tento termín přeměnil do současného významu: „dívka, která se chová jako temperamentní nebo bouřlivý chlapec; divoká a nezkrotná dívka.”

« Zpět na Rejstřík-index