Presupozicionalismus

admin

« Back to Glossary Index

Přesvědčení, že lidská mysl není „tabula rasa” v přístupu k realitě, nýbrž že každý člověk vnímá informace filtrem svých „presupozic”, tj. věcí, které o dané skutečnosti apriorně věří. Fakta jsou pak teprve dodatečně interpetována tak, aby posloužila coby důkaz pro již předem zaujmutou pozici.

Podle presupozicionalistů bojují evidencialisté (viz evidencialismus) proti větrným mlýnům: žádný důkaz ještě nikoho k víře nepřivedl ani od víry neodvedl; každý bude tak či onak vždy věřit, čemu chce, bez ohledu na důkazy. Jako vhodný příklad poslouží tvrzení, že Bůh neexistuje, protože evoluční teorie je vědecky dokázaná. Z hlediska presupozicionalistického lze prozkoumat charakter takového důkazu:

Věda na samém počátku bádání a spekulování vyloučí Boha z veškeré úvahy, protože i kdyby nějaký byl, byl by nadpřirozený a tím by se vymykal vědeckému zkoumání, protože věda se zabývá jenom jevy přirozenými. Názor, že Bůh stvořil svět, je pak postaven na přibližně stejnou „nevědeckou” úroveň jako víra, že čáp nosí děti.

Podobně je tomu s evolucí – teoretickou možnost, že nahodilou změnou v chromozómech organismus mutuje a vznikne nový druh, sice nelze vyloučit, neexistuje však jediný důkaz, že by k tomu někdy skutečně došlo. Tato „možnost” se pro evolucionistu rovná „důkazu”, protože jsme tady, a proto je evoluce možná, Bůh Stvořitel je apriorně vyloučen z úvahy, jiná možnost vysvětlení existence světa není známa, ergo evoluci nutno pokládat za dokázanou.

Vyvodit z takového „důkazu”, že Bůh neexistuje, je argumentací v kruhu: Pokud Bůh neexistuje, pak nemáme jiné vysvětlení a Bůh tedy skutečně neexistuje. Nicméně je to nedostatek vědy, že ignoruje určité možnosti jen proto, že se vymykají jejímu uchopení. Když vědec apriorně v Boží existenci věří, jsou pro něho obě možnosti (evolucionismus i kreacionismus) z vědeckého hlediska stejně dokazatelné jako vyvratitelné. Lze nanejvýš spekulovat o tom, co je pravděpodobnější; z tohoto srovnání vychází vítězně kreacionismus: věřit v evoluci vyžaduje daleko větší víru.

« Zpět na Rejstřík-index