Evidencialismus

admin

« Back to Glossary Index

Původně světonázor, že je vždy, všude a pro každého nesprávné věřit čemukoliv na základě nedostatečného důkazu. Theismus je pak odmítnut jako iracionální teorie nepodložitelná dostatečnými důkazy.

Evidencialismu samotnému lze čelit hned z několika úhlů – např. máme nepochybně právo, a v mnoha případech i nezbytnou nutnost věřit v existenci určitých věcí (jako třeba nevnímaný svět nebo myslí jiných lidí) bez dostatečného důkazu; Nicméně našli se křesťanští evidencialisté s názorem, že lze podat důkazy o Bohu, a tak racionalizovat víru v Něho.

« Zpět na Rejstřík-index