Metafyzika

admin

« Back to Glossary Index

Filosofická disciplína, která zkoumá základní kategorie, jsoucno a bytí v jeho obecnosti – zabývá se věcmi, které leží mimo dosah smyslové zkušenosti. Např. téměř celá filosofie je metafyzická.

Pojem metafyzika pochází z označení části Aristotelových spisů, které se nacházejí za spisy o přírodě (tzv. Fyzikami) a které se zabývaly duchovními a nehmotnými skutečnostmi. Svitky těchto spisů byly totiž ve starověkých knihovnách uchovávány za těmito Fyzikami.

Později se metafyzika vyvinula v obecné označení nauky o nejvyšším Jsoucnu. Metafyzika ale není zkoumáním Boha, nýbrž součástí jejího zkoumání jsoucna je zvláště u klasických filozofů také otázka po Bohu z hlediska jsoucna a bytí. (zdroj: Wikipedie)

« Zpět na Rejstřík-index