Kryptozoologie

admin

« Back to Glossary Index

Kryptozoologie (z řeckého κρυπτός, kryptos- skrytý) je obor zoologie zkoumající živočichy, o kterých neexistují nezvratné důkazy, ale jejichž existenci naznačují zprávy domorodců, pozorování cestovatelů, historické záznamy, legendy, apod. Mnozí zoologové kryptozoologii jako vědu neuznávají. Někteří skeptici ji označují za pseudovědu. Je ale také pravdou, že mnozí kryptozoologové jsou profesionálními zoology.

Živočichové, jimiž se kryptozoologie zabývá, jsou označováni jako kryptidy.

Více viz např. Wikipedie

« Zpět na Rejstřík-index