GMO

Pavel Akrman

« Back to Glossary Index

Geneticky modifikovaný organismus (GMO) je takový organismus, jehož původní genetický materiál (DNA, RNA) byl úmyslně změněn metodou genového inženýrství. Změny lze docílit deaktivací konkrétního genu nebo začleněním genů jiného organismu. Zpočátku byly cizí geny přenášeny jen do bakterií a kvasinek, později také do buněk vyšších organismů, především savců a krytosemenných rostlin.

Transgenoze je proces vložení cizího genu. GMO proto označujeme jako transgenní.

Cílem genetické modifikace je zlepšení vlastností daného organismu, což je stále předmětem mnoha diskuzí. Zatímco tradiční šlechtění umožňuje křížit jen jedince stejného nebo velmi příbuzného druhu, genové inženýrství umožňuje za určitých specifických podmínek přenos genů mezi druhově velmi vzdálenými organismy. (Zdroj: Wikiskripta)

« Zpět na Rejstřík-index