Fideismus

admin

« Back to Glossary Index

Fideismus (z latinského fides „víra“) je nábožensko-filosofický směr, podle něhož se víra a rozum vzájemně vylučují, a přesto – na rozdíl od rozumu – je třeba se držet náboženské víry.Fideismus odmítá, že by člověk mohl poznat Boha pouhým rozumem.

Za protiklad fideismu lze považovat racionalismus, podle kterého je veškeré vědění (včetně náboženského) dostupné lidskému rozumu.

Dnes se na tento směr (fideismu) odvolávají dokonce i někteří kreacionisté, pro něž se zavedl název „Evolucionisté mladé Země“ (YEE – Young Earth Evolutionists).

Smýšlení „evolucionistů mladé Země“ se podobá smýšlení církve od sedmnáctého století a dále. Když do církve přišla „věda“ a řekla jí, že Země je stará miliony let, mnoho církevních vůdců opustilo 1 600 let staré učení církve o mladém vesmíru založeném na Božím slově.

Nyní do církve přicházejí „evolucionisté mladé Země“ a říkají, že musí v řadě oblastí vyhovět modernějším výrokům „vědy“, např. pokud jde o předmět původu.

Fideismus byl katolickou církví oficiálně odmítnut, ale v evangelické tradici hraje důležitější roli.

« Zpět na Rejstřík-index