Biomimetika

admin

Biomimetika nebo též biomimikry zkoumání zajímavých konstrukčních řešení v přírodě u živých organismů ve snaze je napodobit a využít je k vývoji nových vynálezů, technických řešení a jejich široké využití pro pokrok atd.. Termíny „biomimetika“ a „biomimikry“ pocházejí ze starověkého řeckého: βίος (bios), život, a μιμήσις (mīmēsis), imitace, od μιμεϊσθαι (mīmeisthai), napodobovat, od μίμης (mimos) napodobitel. Úzce související obor je bionika.

Někdy počátkem let 40. minulého století se jistý pan de Mistral, Švýcar, vydal na procházku se svým psem a cestou si povšimnul, jak se ostnaté kuličky semen lopuchu pevně drží na jeho kalhotách a na psím kožichu. Doma si kuličku si prohlédl pod mikroskopem a uviděl systém háčků a smyček, které zabezpečovaly pevné přichycení na kolemjdoucí zvířata, a tím i rozšíření semen lopuchu do vzdálených míst. Uvědomil si, že podobný přístup může zabezpečit i připevnění jiných předmětů. Tak vznikl systém Velcro (u nás známý jako suchý zip)

 

« Zpět na Rejstřík-index