Biomimetika

admin

« Back to Glossary Index

Biomimetika nebo též biomimikry zkoumá zajímavá konstrukční řešení v přírodě u živých organismů, ve snaze je napodobit a využít je k vývoji nových vynálezů, technických řešení a jejich širokého využití pro pokrok atd.. Termíny “biomimetika” a “biomimikry” pocházejí ze starověkého řeckého: βίος (bios), život, a μιμήσις (mīmēsis), imitace, od μιμεϊσθαι (mīmeisthai), napodobovat, od μίμης (mimos) napodobitel. Úzce související obor je bionika.

Někdy počátkem let 40. minulého století se jistý pan de Mistral, Švýcar, vydal na procházku se svým psem a cestou si povšimnul, jak se ostnaté kuličky semen lopuchu pevně drží na jeho kalhotách a na psím kožichu. Doma si kuličku prohlédl pod mikroskopem a uviděl systém háčků a smyček, které zajišťovaly pevné přichycení na kolemjdoucí zvířata, a tím i rozšíření semen lopuchu do vzdálených míst. Uvědomil si, že podobný přístup může využít i k připevnění různých předmětů. Tak vznikl systém Velcro (u nás známý jako suchý zip).

 

« Zpět na Rejstřík-index