Argument z ticha

admin

« Back to Glossary Index

Argument z ticha (někdy také z mlčení) – Argument from silence, v latině: argumentum ex silentio je v historických dokumentech argument založený na absenci výroků, nikoli na jejich přítomnosti.

Např. Marco Polo ve svém cestovním deníku mlčí o Velké čínské zdi, což má podle některých dokazovat (oproti historickému konsensu), že tuto zemi nikdy nenavštívil.

Argument z ticha má vyjádřit závěr, který je založen spíše na absenci výroků v historických dokumentech než na jejich přítomnosti.

Tedy v historické analýze argumentu z ticha se absence odkazu na událost nebo dokument používá ke zpochybnění události, která není uvedena. Zatímco většina historických přístupů spoléhá na to, co autorova díla obsahují, argument ticha spoléhá na to, co kniha nebo dokument neobsahuje. Tento přístup tedy používá to, co autor „měl říci“, spíše než to, co je k dispozici v existujících spisech autora.

Argument z ticha se může na dokument vztahovat pouze v případě, že se od autora očekávalo, že bude mít tyto informace, s úmyslem poskytnout úplný popis situace a položka byla dostatečně důležitá a natolik zajímavá, že si zaslouží být zmíněna v té době.

Argumenty z ticha založené na tom, že autor nějakou událost neuvede, jsou odlišné od argumentů z neznalosti , které se spoléhají na úplnou „absenci důkazů“ a jsou obecně považovány za nespolehlivé; nicméně i samotné argumenty z ticha jsou v mnoha případech také obecně považovány za poněkud slabé nebo za klam. (Wikipedia)

« Zpět na Rejstřík-index