Antropomorfismus

admin

Antropomorfismus znamená myšlenkový a řečový postup, kdy se mimolidským skutečnostem či jevům přisuzují lidské rysy, vlastnosti či přímo lidská podoba. Antropomorfizované stvoření se nazývá antropomorf. Wikipedie

« Zpět na Rejstřík-index