Antropocentrismus

admin

Výraz Antropocentrismus pochází z řeckého anthrópos, člověk, a kentron, střed. Znamená soběstředný způsob myšlení, názor či postoj, podle něhož je člověk středem všeho, východiskem a měřítkem každého hodnocení, případně i cílem vesmíru (Wikipedie)

« Zpět na Rejstřík-index