2016-giants-causeway-pan

Giant´s Causeway – svědectví o Noemově Potopě

Jakob HaverCelosvětová Potopa Napsat komentář

Tas Walker, Ph.D.

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 03/2018. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Přední strana letákuGiants Causeway – Obrův chodník

Leták v češtině ke stažení a k tisku (PDF)

Stáhnout leták

Většina návštěvníků si lokalitu Giant´s Causeway nespojuje s Noemovou Potopou. Přesto však tamní horniny svědčí o tom, že byly utvořeny rychle, během gigantické vodní katastrofy. Podívejme se, jak.

Většina návštěvníků si Giant´s Causeway [Obrův chodník] nespojuje s Noemovou Potopou. Přesto však tamní horniny svědčí o tom, že byly utvořeny rychle, během gigantické vodní katastrofy. Podívejme se, jak.

Obrovské sopečné erupce

Obr. 1 – mapa oblasti. Klikněte na obrázek pro zvětšení.

Byly to erupce kolosálních rozměrů; Organ (varhany) znázorňuje obrovskou hloubku jediného lávového proudu. Hornina vysoko nad sloupy je zvrásněná a nerovnoměrná. Sloupce spolu s nepravidelnou horninou představují jeden lávový proud až 30 m do šířky. Čedičové náspy Causeway tvoří celkem sedm takových proudů, ale v horní polovině útesů jsou viditelné jen dva.

Některé sloupy z druhého proudu v Causeway se tyčí proti obloze a nazývají se Chimney Tops (Vrcholy komínů).

Více lávových proudů je vidět pod oranžovým pásmem v horní polovině útesů. Celková tloušťka veškerého vyvřelého čediče může být až 1 km.

Erupce pokryly obrovské území. Láva zaplavila oblast od 30 km jižně za Belfastem až po 150 km na severovýchod do Skotska (viz mapa výše).

Takže erupce v Giants´s Causeway nebyly žádnou poklidnou záležitostí. Dramatické výbuchy čedičové lávy se řinuly z puklin v zemi obrovskou rychlostí, což odpovídá „provalení propastných tůní” (Genesis 7:11) během roku Potopy. Láva se rychle řinula a pokryla zemi hlubokými, žhavými jezery roztavené horniny, dříve než stačila ztuhnout.

Voda byla všude

Causeway formating

Obr. 2 – Utvářeení Causeway. Klikněte na obrázek pro zvětšení.

Erupce v Giant’s Causeway také mocně vybuchovaly do vody. Jasné znaky toho jsou všude.

  • Roztavená láva vytékala na zaplavenou krajinu a tvořila tak množství páry. Pára lávou probublávala nahoru a zanechala po sobě svislé tubusy (až 10 mm v průměru a 20 cm dlouhé), plné chalcedonu (achát).
  • Chladná voda lávový proud nahoře a dole rozdrolila a zanechala po sobě rozbitou horninu, nazývající se “autobrekcie”.
  • Voda také vytvářela “lávové polštáře”, jako je Giant´s Eye (Oko obra), když se láva tlačila ven jako velký kus zubní pasty. Chemické reakce pak vytvářely drobivý, žlutohnědý materiál zvaný palagonit.
  • Po každém proudění lávy se rozlité vody Potopy vracely zpět a zaplavovaly jeho horní část. Tím popraskal povrch, voda pronikla do čediče a vytvářela v horní části sloupců zvrásněnou, nepravidelnou horninu.
  • Vracející se vody Potopy také ukládaly sedimenty a vegetaci.
  • Lávové proudy se střídaly tak rychle, že vršky každého z nich mají stále sklovitý povrch.

Ano, během Noemovy Potopy bylo mnoho vody, jenže erupce byly natolik obrovské a rychlé, že se láva rozlila do obrovských vzdáleností.

Starobylá půda?

Obr. 3 – oranžový pás obsahuje zuhelnatělou vegetaci. Klikněte na obrázek pro zvětšení.

Velmi pozoruhodným rysem pobřeží Causeway je oranžové, 10-12 m silné lože, které kolem útesu tvoří výrazný pás. Je z drobivého, červenohnědého materiálu a obsahuje ložiska zuhelnatělé vegetace.

Brožurky o Causeway říkají, že toto lože je starobylou půdou a že uhlí se tvořilo v bažinatém rašeliništi po celé miliony let. Důkazy to však nepodporují.

Předně – ačkoli je lože drobivé, nemá různé vrstvy, typické pro zeminu. A vegetace je příliš dobře zachovalá, aby přetrvala v bažině tisíce, natož miliony let. Hojné jsou listy a úlomky kůry, stejně tak pyl a jiné části stromů. A kromě toho, zjištěné druhy (včetně cedru, borovice, smrku, lísky a olše) v rašeliništích vůbec nerostou.

Lepším vysvětlením je, že voda během přestávek mezi sopečnými erupcemi splachovala vegetaci a ukládala ji na čedič. Vysoká teplota z čediče rychle přeměnila vegetaci na uhlí. V době po Potopě prostupovala spodní voda měkkým materiálem a chemická přeměna tak pokračovala dál.

Žádné milióny let

Causeway formating

Obr. 4 – “Varhany” v Causeway. Klikněte na obrázek pro zvětšení.

Brožurky uvádějí, že horniny jsou 60 milionů let staré. Ale je to tak?

Vědci nemohou měřit stáří žádné horniny. Oni prostě jen měří izotopy v současnosti (různé atomy). Věk, který určují, je pouze výpočet založený na předpokladech. Získat můžete věk jaký chcete — závisí to na předpokladech, které jste si udělali. Sami geologové radiometrický údaj nepřijmou, dokud není v souladu s jejich představami.

Radiometrické datování poskytuje mnohá překvapení. Čedič v Hualalai na Havaji explodoval roku 1800-01, a metoda draslík-argon (K-Ar) určila rozmezí jeho stáří 160 — 3 300 milionů let. Lávová kupole hory St Helens, USA, utvořená po roce 1980, dala metodou draslík-argon stáří v rozmezí 350 000 až 2 800 000 let. Sopka Ngauruhoe na Novém Zélandu chrlila lávu v letech 1949 až 1975 a metoda K-Ar určila věk na 3,5 miliónu let.

Geologové, kteří věří na miliony let, nepovažují Noemovu Potopu za skutečnou a její katastrofické účinky ignorují. Radioaktivní “data” nejsou žádným důvodem pro odmítnutí biblického stáří pro Giant´s Causeway kolem 4 500 let.

Přesvědčte se sami

Giant’s Causeway byla součástí rozsáhlé vodní katastrofy, mnohem větší, než jakoukoliv můžeme vidět dnes. Geologické důkazy jsou v souladu s událostí, která otřásla světem, popsanou v Bibli – událostí, která výrazně ovlivnila průběh lidské historie před 4 500 lety (Genesis 6-9). Tato událost by měla mít vliv na to, jak smýšlíme o sobě, proč jsme na této Zemi a jak bychom měli žít (2 Pet 3:3-14).

Udělejte si čas a prověřte to – dlužíte to sami sobě. Ověřte si tyto informace z pohledu stvoření, nestačí je pouze slyšet “přepasírované” přes obvyklou “optiku” naší doby.

Giant´s Causeway (Obrův chodník). Video – 3 min.

 

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments