countdown

Genetická entropie a evangelium

Pavel AkrmanGenetika-teorie informace Napsat komentář

Biologické hodiny říkají, že Země je mladá!

Robert Carter

Z creation.com/genetic-entropy-gospel přeložil Pavel Akrman. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

countdown1Špatná zpráva! Lidstvo je odsouzeno k zániku. To jasně vyplývá z Bible. Jestliže jste někdy četli knihu Zjevení a uvažovali jste o tom, co nastane až se Kristus vrátí, pak jistě pochopíte, že tu budeme jen krátce. Hodiny tikají. Jistě, k úplnému zániku nedojde, protože pro křesťany tu existuje příslib nebeského života. Nicméně konečný zánik lidského druhu však také jasně vyplývá z vědy. V naší DNA se hromadí příliš mnoho mutací na to, abychom mohli přežívat v nekonečné budoucnosti. Je to opravdu tak – bez Krista jsou naše dny sečteny.

Pokud jde o mé osobní působení v CMI, nalézám se tu ve zvláštní pozici. Na jedné straně, miluji svou práci. Mám rád lidi, se kterými pracuji, i ty skvělé lidi, se kterými se setkávám na svých cestách během přednášek v mnoha církvích, které každý rok navštívím. Sdílení Dobré zprávy o stvoření a evangeliu je radost. Na druhé straně, jako genetik se dostávám do styku s některými velmi obtížnými a někdy i smutnými případy. Čtu o genetických chorobách, všechno od dědičné slepoty až po Huntingtonovu chorobu. Pravidelně vídám statistiky o vrozených vadách a Downově syndromu. Stručně řečeno, neustále se mi připomínají dopady Prokletí, popsané v Genesis 3, a lidská touha po vykoupení.

Náš rozpadající se genom

„Jako genetik se dostávám do styku s některými velmi obtížnými a někdy i smutnými případy.”

Velkou ctí pro mě bylo úzce spolupracovat po více než deset let s profesorem Cornellovy univerzity Dr. Johnem Sanfordem. Právě on byl tím prvním člověkem v našich řadách, který rozsáhle psal na téma zvané genetická entropie. Tento pojem je snadno pochopitelný, avšak jeho důsledky jsou velmi hluboké. V genetice dobře vidíme, že mutace jsou příliš časté. Mutace jsou vlastně „pravopisné“ chyby v naší DNA, ke kterým dochází při reprodukci našich buněk. Každý nově narozený člověk už má ve svém genomu možná 100 takových zcela nových pravopisných chyb. Většina z těchto mutací má jen velmi malý účinek. Na jedné straně to pomohlo uchovat lidský druh na několik tisíc let naší existence. Na druhé straně se to podobá tomu, jako by naše populace byla pomalu trávena. Pokud se při každém novém výtisku knihy do ní zavádějí další a další pravopisné chyby, kolik lze tedy vytvořit kopií, než bude kniha zcela nepoužitelná?

Pokud by mutace byly vzácné a výrazné, přírodní výběr by je možná dokázal odstranit. Tak například třínohá antilopa na afrických pláních by byla snadným terčem „výběru“, a tudíž by nemohla předat své mutace dalším generacím. Ale čtyřnohá antilopa, která je jen o něco menší, mírně pomalejší, lehce nedoslýchavá atd., má téměř stejnou pravděpodobnost přežití jako jiné antilopy. Většina mutací je ve skutečnosti jen stěží rozpoznatelná, takže jsou pro přírodní výběr neviditelné. Jinými slovy, v přírodě není žádný mechanismus k jejich odstranění. A toto je podstata genetické entropie, která je důsledně podpořena jak teoreticky a matematicky, tak i experimentálně.

Genetické hodiny stále odpočítávají

Je jasné, že složité organismy, jako jsou antilopy nebo lidé, tu nemohou přetrvávat miliony let. To však zároveň znamená, že náš druh nemůže být starý miliony let. Původní a skutečný kreacionistický výzkum přímo vyvrátil hlavní pilíř evoluční teorie – tedy myšlenku, že druhy se během velmi dlouhé doby vyvíjejí nebo „zdokonalují“. Dalo by se naopak říci, že všechny organismy se časem „znehodnocují!“

„Bez Krista není pro lidstvo žádná naděje.”

Nicméně genetická entropie má i svou pozitivní stránku. Jestliže aplikujeme tuto teorii na smrtící virové infekce, jako je např. chřipka nebo nyní Covid-19, vidíme že mutace, hromadící se ve virové populaci mohou někdy vést ke snížení účinnosti viru nebo dokonce k jeho úplnému vyhynutí. Doufám a modlím se, že totéž se stane i s Covidem-19, ale to ukáže až čas.

Toto je velmi zajímavý výzkum a skvělý svědecký materiál, a to vše bychom bez vás nemohli dělat. Vaše podpora nám umožňuje sledovat takové oblasti vědy, které by evolucionisty nikdy ani nenapadlo zkoumat. Je tu však ještě něco lepšího – v centru naší práce jsou otázky spojené s evangeliem. Bez Krista neexistuje pro lidstvo žádná naděje. Toto je skutečná věda a toto je zpráva, kterou musí slyšet každý.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments