planck-data

Evoluční kosmologie ve zmatku

pavelkabrt Vesmír, astronomie Napsat komentář

Clara Moskowitz

(Z news.yahoo.com/scientists-discusss přeložil několik odstavců Pavel Kábrt – 2. 8. 2013)

Skvrna s podivnou hustotou ve vesmíru, kde množství hmoty v ní obsažené je překvapující, udivuje vědce od svého objevení v kompletní mapě oblohy, kterou udělal v dubnu evropský satelit Planck. Vědci, kteří se nedávno sešli, aby prodiskutovali, co z daných objevů vyplývá, říkají, že tento jev a další záhady z pozorování mohou ukázat cestu k novým teoriím fyziky.

Planck měří dávné světlo, které proniká vesmírem a nazývá se kosmické mikrovlnné pozadí (CMB), které je datováno od stáří jen několik stovek tisíc let. Toto světlo zachycuje záznam toho, jaký byl vesmír krátce po svém zrození ve velkém třesku, a tím nabízí zkoušku teoriím o původu vesmíru.

Rozložení hmoty v prostoru je v konečných důsledcích chápáno jako následek nepatrných kolísání v hustotě energie mladého vesmíru, která jsou patrná na kolísání teploty světla kosmického mikrovlnného pozadí. Tyto změny v hustotě jsou většinou rovnoměrně rozloženy přes celou oblohu, ale jedna anomální skvrna je obzvláště hustá, a ta se z údajů ukazuje jako obzvláště chladná oblast.

„To je velice zvláštní“, řekl ve svém prohlášení George Efstathiou, profesor astrofyziky na britské univerzitě v Cambridge a ředitel Institutu Kavli pro kosmologii v Cambridge. „A já si myslím, že pokud něco takového tu skutečně je, musíte položit otázku, jak to zapadá do inflace…Je to skutečná záhada.“

Inflace je vůdčí teorie, která tvrdí, že během prvního zlomku sekundy po Velkém třesku vesmír exponenciálně rostl v rozměrech.

Efstathiou řekl, že „Teorie inflace předpokládá, že dnešní vesmír by se měl jevit homogenní ve všech směrech a v těch největších měřítcích. Tato stejnorodost by rovněž tak měla v těch největších měřítcích charakterizovat rozprostření fluktuací uvnitř CMB. Ale tyto anomálie, které Planck potvrdil, jako je tato chladná skvrna, naznačují, že tomu tak není.“

Fyzikové doufají, že studiem chladné skvrny a dalších záhad v CMB oddělí rozličné verze inflační teorie, a možná otevřou dveře dalším teoriím.

„Snad bude ještě možné odstranit tyto anomálie preciznějšími analýzami; na druhé straně to může otevřít dveře něčemu mnohem většímu – opětovnému prověření, jaká by mohla být celá struktura vesmíru“, řekl ve svém prohlášení Krzysztof Gorski, ….

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments