evolutionary-dilemma

Evoluční dilema

pavelkabrt Genetika-teorie informace 8 Komentářů

Čím víc toho o DNA víme, tím horší je to pro současný darwinismus

Poznámka redakce: Články na webu kreacionismus.cz jsou vydávány bez přestávky od roku 2003. Občas publikujeme z našeho archivu některé starší, ale zajímavé články, jako je právě tento. Pro získání nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku prohlédli ještě sekci „Články podle témat“.

Don Batten

Z creation.com přeložil Pavel Kábrt – 10/2015. Permition granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Při příležitosti 60. výročí objevu struktury DNA napsal vědecký publicista Dr. Philip Ball článek v časopisu Nature1 ve kterém říká: “Plně nerozumíme tomu, jak evoluce funguje na molekulární úrovni.“ Ball odkazoval na pokroky v chápání toho, jak při utváření organismů DNA pracuje. Zastaralý názor na DNA, že se skládá z genů v jednoduchých řetězcích ‘písmen’ DNA, které pak vytváří kopii RNA a potom protein, je zjednodušující – a to do takové míry, že je zavádějící, řekl.

“Plně nerozumíme tomu, jak evoluce pracuje na molekulární úrovni.”

Psal o genetických sítích, kde na sebe působí vzájemně mnoho genů, aby bylo něco vytvořeno. A také velká část DNA nekóduje proteiny přímo, ale produkci proteinů reguluje (kde, kdy a kolik). Existují také změny struktury DNA působené ne-aktuálními ‘písmeny’, které organismy ovlivňují a jsou dědičné (toto je relativně nová oblast zvaná ‘epigenetika’). To znamená, že převládající evoluční dogma – totiž že organismy se vyvinuly cestou mutací (náhodnými změnami ‘písmen’) tříděnými přirozeným výběrem – neodpovídá tomu, co vědci odhalili. Toto dogma je také známé jako neo-darwinismus nebo ‘moderní syntéza’.

Dokument k tomu nepředložil nikdo menší než prezident Mezinárodní unie fyziologických věd, profesor Denis Noble (Oxfordská univerzita), v němž uvedl, že “všechny základní předpoklady moderní syntézy (často nazývané také neo-darwinismem) byly vyvráceny.” Noble říká, že očekává novou ‘evoluční’ teorii s objasňujícími důkazy.2

“Všechny základní předpoklady moderní syntézy (často také nazývané neo-darwinismem) byly vyvráceny.”

K nedostatečné ochotě postavit se čelem k důsledkům těchto důkazů Ball poznamenal: “Může to být také obava z toho, že přiznání jakékoli nejistoty ohledně evolučních mechanismů bude využito těmi, kdo se evoluci snaží podkopat.” Ano, jeho článek tyto obavy u mnohých obránců neo-darwinismu jistě vyvolal.

Zpravodaj australské národní televize ABC, financované daňovými poplatníky, se dotazoval australských akademiků, kteří se snažili čelit takovým škodlivým myšlenkám, že by v evoluci mohlo být něco špatně.3 Nicméně někteří v poklidu “zachovali tvář”, a tuto hru odložili. Přiznali příšernou složitost fungování DNA, což je problematická část úhledného evolučního příběhu, předkládaného studentům ve školách a na univerzitách. Někteří dokonce navrhovali, aby veřejnost o této složitosti nebyla informována.

Profesor Simon Foote (univerzita Macquarie), který se zabývá studiem genetického řízení náchylnosti k nemocem zdůraznil, že “základní dogma není špatné”, ale potom pokračoval: “na roztroušené skleróze se podílí 60 genů, z nichž každý přispívá malým zlomkem, nepochybně při vzájemném působení s ostatními, a nejspíš také v interakci s prostředím.“ Přesně tak! Jak dosáhla síť 60 vzájemně působících genů, v úzké spolupráci s prostředím (epigenetika?) svého řádného fungování nějakými náhodnými změnami a přírodním výběrem?

Zdá se, že pro mnohé akademiky je to něco jako dětské rčení ‘mámě ani slovo’; ‘my přece nechceme nikoho zbytečně plašit’!

Odkazy a poznámky

  1. Ball, P., DNA: Oslavte neznámé, Nature 496 : 419-420, 2013; doi: 10.1038 / 496419a.
  2. Noble, D., Physiology houpající základy evoluční biologie, Experimental Physiology 98 (8): 1235-1243, 2013; DOI: 10.1113 / expphysiol.2012.071134.
  3. Salleh, A., vedoucí vědecký spisovatel vyvrací příběh DNA, abc.net.au, 25. dubna 2013.

Příbuzné články

 

8
Můžete přidat komentář

Please Login to comment
6 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
JoelBiostrojadminjhk - vlastaVáclav Dostál Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
Joel
Joel

to biostroj Jak může proces předcházet mysli? A čím může být určen? Co nemá počátek, nemá ani konec a ani nic mezitím, tedy ani žádný proces. Kde není mysl, není ani proces. Nemůže existovat nic, co nebylo stvořeno. Nelidští jsou na zemi, překvapivě, jen lidé, neboť mají svobodnou mysl. Vždy o tom víme, když pácháme zlo, ať už podrazy v práci, lži manželce nebo zejména, když někoho i zabijeme. V Bibli je návod na spokojený život, lidé se jím však neřídí a proto budou až do konce věků procházet menší… Číst vice »

Biostroj
Biostroj

6. OTÁZKA PRO EVOLUCIONISTY: ŽIVÉ ORGANIZMY SE JEVÍ JAKO NAPLÁNOVANÉ, JAK TEDY EVOLUCIONISTÉ VĚDÍ, ŽE NAPLÁNOVÁNY NEBYLY? ;-D Zaujímavo smiešna otázka. Odpoveď súvisí s redukcionizmom – vesmír je ontologicky zložený z procesov, nie z myslí. Málo vecí vo vesmíre sú mysle a aj tieto mysle sú zredukovateľné na procesy. Procesy sú určené, nie sú naplánované mysľou. Predstava, že Boh/tvorca je osoba, alebo že je ako človek je absurdná. Je to prisudzovanie svojich osobných vlastností do podstaty vesmíru. Neschopnosť vidieť seba ako špeciálny prípad existencie. Ak by život alebo vesmír naplánoval… Číst vice »

admin
admin

Re – jhk-vlasta: To dokonale vystihuje vše:

Až věda nebude (ovládána) ideologií, nebude mít problém se Stvořitelem

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Admin.

Ještě moje rychlá reakce – abychom nečinili potíž některým zásadovějším “kolegům”.

– je to ideologie. Věda je ideologie, která se snaží tvářit naomak, jako že není. Ale je. Více k tomu myslím – není třeba dodávat.

Až věda nebude ideologií, nebude mít problém se Stvořitelem, či alespoň s ID.

Do té doby mohou takoví lidé křičet jak jen budou hodně chtít, že věda ideologie není – tím ještě více potvrdí moje postoje.

admin
admin

Pro jhk-vlasta evoluční lepidlo ML bych potom tedy doplnil ještě o evoluční „aktivátor“ – PS – příšerně složité Ateisté rádi zobrazují ty, kdo věří v nadpřirozeného Stvořitele, jako iracionální, nevědecké, neinteligentní či dokonce ignoranty, kteří “potřebující pomoc”. A naopak sami vystupují jako ti inteligentní, logičtí, vědečtí, racionální. Pár článků jsme tu teď na téma “ateistické náboženství” měli, ale ví se to už dávno – např. starší článek Pět ateistických zázraků aj. Takže “aktivátor PS” vidím skutečně jako stále více důležitější 🙂 Ocitoval bych tu (stále aktuální) poznámku Pavla Kábrta k… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Já jakožto kreacionista samozřejmě po nabytí znalostí říkám, že nemám problém s tím, že se organizmy vyvíjí – ale na počátku musela stát “tvořící bytost”, která to vše uvedla do “chodu” a vytvořila podmínky pro další “biologický život” stvořených organizmů. Netuším, co by na tomto nemělo být vědeckého.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Přiznali příšernou složitost fungování DNA, což je problematická část úhledného evolučního příběhu, předkládaného studentům ve školách a na univerzitách. Někteří dokonce navrhovali, aby veřejnost o této složitosti nebyla informována. – pro Admin – evoluční lepidlo ML bych potom tedy doplnil ještě o evoluční “aktivátor” – PS – příšerně složité. Nejdříve tedy musí použít člověk aktivátor – PS a potom ML. Toto spojení je tedy o mnoho pevnější než samotné ML. Samozřejmě tím jeho cena úměrně stoupá – protože stoupá i účinnost lidské slepoty a hluchoty. Obojí dvojí pak působí argumentaci… Číst vice »

Václav Dostál

Jak dosáhla síť … vzájemně působících genů, v úzké spolupráci s prostředím … svého řádného fungování nějakými náhodnými změnami a přírodním výběrem? Citát jsem vynecháním čísla 60 (což se týká roztroušené sklerózy) zobecnil na spolupráci všech genů při různých reakcích na vnější prostředí ve všech případech, tj. obecně během našeho života. Jeví se, že celé “kouzlo” je “ukryto” právě v síti = ve všech buňkách – z nichž každá obsahuje obrovskou výbavu genů. Podobnou stí je Internet, který TAKĚ nevznikl a nevzniká nějakými náhodnými kombinacemi řízenými nějakým přírodním výběrem bez… Číst vice »