Evolucionisté vysvětlují živé fosilie

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

(Evolutionists Explain Living Fossils)
Z Creation Matters, roč. 12, č. 6, str. 10, přeložil M. T. – 03/2008

Zde je pro darwinisty stará „evoluční hádanka“: vysvětlit živé fosilie. Mnoho žijících živočichů i rostlin bylo známo pouze z fosilních nálezů, byli považovány za vymřelé před mnoha milióny let – a najednou se tyto druhy objevily na místním trhu s masem či v odlehlém pralese.

S. Perkins vyprávěl příběh tří známých případů tzv. „lazarovských“ druhů, které povstaly z mrtvých: lalokoploutvé ryby, laoské krysy skalní a australské borovice Wollemi pine. Ponechme stranou jádro evolučního vysvětlování, proč tyto organizmy strávily beze změny prý až 93 miliónů let evolučního času naživu a v dobré kondici, a věnujme se otázce, proč tedy nezanechaly za tuto dobu žádné stopy v horninách? Zde jsou tři hlavní názory:

  1. Mnoho vědců tvrdí, že simultánní znovuobjevení tak mnoha lazarovských taxonů naznačuje, že fosilním nálezům z oné éry nemůžeme věřit, říká Margaret Fraiserová ( Michiganská univerzita, Milwaukee).
  2. Jiní navrhují, že tihle chybějící tvorové se prostě stali tak vzácnými, že nebyli zachyceni ve fosilních nálezech.
  3. A opět další říkají, že tito tvorové přežívali jen v malých oblastech, a že jejich fosilie ještě nebyly objeveny.

Fraiserová a její kolegové testovali tyto myšlenky v přehledu celkového počtu fosilií před a po permském vymírání. Konstatovali, že fosilní nálezy jsou důvěryhodné. Richard Twitchett, paleoekolog z univerzity v Plymouthu konstatoval, „Tyhle lazarovské taxony musely někde být, možná v (horninách), kterými se paleontologové ještě nezabývali. Nebo možná jejich fosilie byly mylně identifikovány či přehlédnuty.“

Perkins se ale vůbec nezabýval další, příbuznou evoluční hádankou: proč vypadaly živé formy tak stejně jako formy prastaré, po tolika údajných desítkách miliónů let evoluce?

Tohle není věda; je to náboženství maskující se jako věda. Oni vůbec nevzali v úvahu možnost, že živé fosilie zcela popírají ty dlouhé věky a celou evoluční teorii. Ale chtějí-li hrát tu svou písničku, totiž že „nedostatek důkazů není důkazem nedostatku“, potom kreacionisté to mohou činit také. Pokud Vás evolucionista požádá, abyste mu ukázali prekambrického králíka či silurského člověka, řekněte mu tento příběh. Samozřejmě, víme, co by darwinisté dělali, kdyby skutečně našli prekambrického králíka; řekli by: „No, co se dá dělat? Spletli jsme se! Nejspíš tato hornina není prekambrická, je pleistocenní!“

Literatura

  • Perkins, S. 2007. Back from the dead? ‘Resurrections’ of long-missing species lead to revelations. Science News 172(20):312.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments