weight-of-the-science

Díky vědě přichází další ateista ke Kristu

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Jay Wile

Foto: názorná ukázka z roku 2009, kterou použil paleontolog Dr. Günter Bechly. Měla ukázat, že váha vědeckých důkazů podporuje neodarwinistickou evoluci. U doktora Bechlyho to však skončilo s opačným účinkem! (Obrázek pořízený z níže uvedeného videa.)

blog.drwile.com/atheist-comes-to-christ-because-of-science přeložil Pavel Akrman – 12/2017.

Dr. Günter Bechly, světově proslulý paleontolog s neuvěřitelně působivým seznamem originálního výzkumu publikovaného v nezávisle recenzované literatuře, vedl v roce 2009 jednu z největších německých akcí na oslavu 150. výročí Darwinovy ​​knihy “O původu druhů”. V té době byl kurátorem Stuttgartského muzea přírodních věd a chtěl nade vší pochybnost ukázat, že o původu neexistuje absolutně žádný vědecký spor. Výsledkem toho jednou z ukázek v jeho slavnostní expozici v muzeu (viz obrázek výše) byla váha se zdroji kreacionistů a inteligentního designu na jedné straně a Darwinovou knihou na straně druhé. Samotná Darwinova kniha váhy nachýlila dolů, což mělo ukázat, že tíha vědeckých důkazů byla ve prospěch evoluce.

Byl tam však jeden malý problém. Doktor Bechly ve skutečnosti nezkoumal žádné zdroje, které byly na “lehčí” straně vah. Jistě, on k těmto zdrojům četl názory dalších evolucionistů, ale sám osobně je neprověřoval. A tak se rozhodl to udělat a byl překvapen tím, co zjistil. Jak vysvětluje ve video-dokumentu Revoluční: Michael Behe ​​a Mystery of Molecular Machines (Michael Behe a tajemství molekulárních strojů):

  • „… k mému překvapení jsem zjistil, že argumenty, které jsem našel v těchto knihách, byly zcela odlišné od toho, co jsem slyšel ať už od kolegů, nebo když sledujete videa na Youtube, kde se diskutuje na téma inteligentní design versus neodarwinistická evoluce. A na jedné straně jsem měl dojem, že ti lidé jsou zneužíváni – jejich pozice je zkreslena, a na druhé straně, že tyto argumenty ve skutečnosti nejsou náležitě zodpovězeny. A jsou toho hodny.“

Nakonec dospěl k vědeckému přesvědčení, že Inteligentní design je pro úžasný svět, který studoval po celou svou kariéru, lepším vysvětlením, a tento svůj závěr zveřejnil v roce 2015. A rozpoutal proti sobě prudkou bouři.

Jeho žádosti o nový fosilní materiál byly zablokovány. Bylo mu oznámeno, že jedno z nejdůležitějších míst v jeho výzkumném týmu nemůže být znovu obsazeno, pokud současný zaměstnanec odešel do důchodu. Velká jantarová sbírka, za kterou byl zodpovědný, byla z jeho kanceláře odstěhována. Řekli mu, že musí vystoupit z German Research Foundation (Německá výzkumná nadace), která rozhoduje o přidělování určitých prostředků na výzkum. Řekli mu, že ohrožuje důvěryhodnost muzea a že by měl odejít. Muzeum pak smazalo jeho stránky ze svého webu, a to i přesto, že o Inteligentním designu nic neříkaly. Poté ho zamítli jako vedoucího hlavní výstavy, kterou navrhl, a to i přesto, že byl dlouhodobým odborníkem na toto téma. Nakonec bylo jasné, že již nebude moci provádět výzkum, který chtěl dělat, a tak z muzea odešel. Nyní je vědeckým pracovníkem Centra pro vědu a kulturu, což je expertní skupina pro Inteligentní design.

Jinými slovy, nejvyšší vědečtí kněží proti němu poštvali inkvizici. Když je vědec jeho kalibru přesvědčen argumenty společnosti Inteligentního designu, musí být umlčen. Koneckonců, oficiální prohlášení Svaté vědecké stolice je, že o platnosti neodarwinistické evoluce se nepřipouští žádná debata. Skvělý vědec, který dosud toto prohlášení papouškoval, ale nyní říká, že to není pravda, musí být odstraněn. Jinak by se jeho kacířství mohlo rozšířit!

Ovšem nejvyšší vědečtí kněží mají stále velký problém. Jak mohou rozumně vysvětlit fakt, že někdo, kdo tak jasně rozumí evoluci a byl plně naočkován jejími dogmaty, mohl být přesvědčen “anti-vědeckými” podvodníky jako jsou „vědci“ Inteligentního designu? Že by hráli na jeho náboženské sklony? Jak vysvětluje Dr. Bechly, toto není možné:

  • „Pocházím z rodinného prostředí, které je naprosto sekulární, agnostické. Nebyl jsem pokřtěn, nepřipojil se k žádnému náboženskému vzdělání, nikdy jsem nechodil do kostela, takže jsem byl naprosto nenáboženský. Po většinu života jsem se ani nezajímal o filozofické ani metafyzické otázky. Zajímal jsem se o přírodu, o zvířata a přírodní vědy.“

Mnoho z duchovní cesty Dr. Bechlyho je podobné té mé, i když mě vždycky zajímala filozofie a metafyzika. On zkoumal data a uvědomil si, že musí existovat Designer, který navrhl tento úžasný svět, který my, vědci, studujeme. Posléze si uvědomil, že tento Designer je Bůh Bible. Tak nějak podobně se to přihodilo i mě.

I když se nejvyšší vědečtí kněží budou snažit cenzurovat každého vědce, který má odvahu následovat údaje, které jsou proti jejich prohlášením, tuto pravdu nemohou ukrýt. Ti s intelektuální poctivostí a odvahou Dr. Güntera Bechlyho ji najdou.

Další články v angličtině od autora Jay Wile

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments