diamonds

Diamanty – jsou všechny opravdu tak staré?

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Jonathan O’Brien

Z Creation.com přeložil Pavel Kábrt – 05/2015. Translated with permission from Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(2):22-23.

Klenotníci někdy říkají svým zákazníkům úchvatné informace o tom, jak diamanty byly nerušeně uloženy v zemi po stovky miliónů let, dávno před příchodem dinosaurů,1 a čekaly, aby byly vsazeny do jiskřících prstenů, náhrdelníků a broží. Britský svaz klenotníků říká, že všechny diamanty tu jsou nejméně 900 miliónů let a nejstarší vzorek je 3,2 miliardy let starý!2

To jsou pozoruhodná tvrzení, jenže vědecká fakta ukazují na realitu, která je zcela jiná. Je zajímavé zvážit neúprosné důkazy o tom, že diamanty jsou ve skutečnosti mnohem mladší.

Uvnitř horniny s diamanty bylo nalezeno svěží nezkamenělé dřevo

Nedávno byl v Kanadě nalezen kmen stromu hluboko pohřbený uvnitř ‘kimberlitového sopouchu’.3 Kimberlit je vulkanická hornina, která je jednou z hlavních zdrojů diamantů. Často je vytvářena uvnitř vertikálního sopouchu, ve tvaru ‘trubice’ která se k hořejnímu okraji rozšiřuje jako mrkev (viz nákres niže). Tyto trubice mohou být stovky metrů široké a mohou sahat až do 150 km pod zemský povrch, do zemského pláště.

Běžně se věří, že samotné diamanty pocházejí ze zemského pláště.4 Jsou vyzdviženy kimberlitovým magmatem při jeho výlevu na povrch země, a tak vytvoří trubici (viz nákres níže). Takže jsou diamanty starší než kimberlitová hornina.

Nicméně dřevo je kupodivu svěží, nezkamenělé (nepřeměněné na horninu) a bylo nalezeno více než 300 m hluboko uvnitř horniny s diamanty.5 Dřevo se tam dostalo asi následkem sil z místní katastrofy, protože kimberlitové sopouchy se tvoří rychle a divoce.6

“Dřevo je svěží a bylo nalezeno více než 300 m hluboko uvnitř horniny s diamanty .”

Dřevo bylo téměř jistě pohřbeno v kimberlitu během toho okamžiku, kdy sopouch prorazil na povrch země. Toto dřevo není jediným čerstvým kmenem stromu — máme i jiné případy, kdy byl nalezen svěží kmen stromu v hornině s diamanty.

Vědci hovoří o “původní” a “výjimečně” zachovalé “neprokamenělené” kládě, hluboko uvnitř kimberlitu. Kláda má kompletní dřevitou strukturu s “pravou celulózou”. To tedy znamená, že ‘dávná’ kláda stromu, která byla zatažena do této horniny, bude hořet tak jako naše normální dřevo. Dokonce nedošlo ani k začátku procesu zuhelnatění, jde o dřevo tak stejné, jaké byste našli v současném našem lese.7 Přítomnost takto čerstvé, nezkamenělé klády je silným ukazatelem toho, že kimberlitová hornina není stará milióny let.

Uhlík-14 v diamantech je zarážející problém

“Není žádný důvod, proč by se přírodní diamanty měly vytvářet déle než ty, které vyrábějí lidé.”
Sekulární vědci věří, že kimberlitová hornina, kde bylo dřevo nalezeno, je stará 53 miliónů let,3 a že samy diamanty byly vytvořeny mnoho set miliónů let předtím, než byly dopraveny sopouchem na povrch země. To je sice zajímavá myšlenka, jenže je popřena několika velmi pozoruhodnými důkazy: uvnitř diamantů byl zjištěn uhlík-14,8 čímž je stáří stovek miliónů let zcela vyloučeno. A to proto, že poločas rozpadu uhlíku-14 (5 730±40 let) nám říká, že už během 100 tisíc let by jeho množství kleslo pod zjistitelnou úroveň. Dokonce i oněch 53 miliónů let je na stáří diamantů příliš vysoké číslo.

Dalším zjevným problémem je, že pokud je kimberlitová hornina stará 53 miliónů let, pak i dřevo samo musí být přinejmenším tak staré. Avšak o celulóze se ví, že se rozkládá extrémně rychle. Bylo by skutečně neobvyklé, aby toto dřevo bylo jakkoli starší než jen pár tisíc let.

Diamanty se tvoří rychle

V současnosti umíme vytvořit diamanty uměle, a jsou naprosto stejné, jako diamanty přírodní. A také se dělají stejnými procesy, pokud jde o teplotu a tlak, a ze stejného materiálu, uhlíku. Na těch správných strojích, pomocí patřičné síly a ze složky, která je velice hojně rozšířena –  uhlíku, dokáží lidé vytvořit diamanty za dobu, po kterou trvá umytí auta. 9

Z toho plyne, že přírodní diamanty nepotřebují ke svému vzniku žádné miliardy let. Ve skutečnosti není vůbec žádný důvod, proč by se přírodní diamanty měly tvořit déle než ty vyrobené lidmi. Ten jediný důvod, proč se o diamantech tvrdí, že jsou miliardy let staré, je důvod filozofický: oddanost miliónům a miliardám let. Vědci v tomto světě na tyto dlouhé věky věří proto, že dlouhý časový rámec je požadavkem jejich víry v evoluci.10

Nejsou tak staré

Rčení, že “diamanty jsou věčné” je chytrým marketingovým tahem, který od 40. let dvacátého století používala Společnost De Beer, zabývající se těžbou diamantů. Toto rčení se stalo populárním a přirozeně přerostlo v názor, že diamanty jsou neuvěřitelně staré — ale takové důkazy ve světle nových objevů nemohou obstát.

Skutečnosti, že v horninách s diamanty bylo nalezeno svěží dřevo a že se v diamantech nalézá uhlík-14, odpovídá tomu, že diamanty jsou mnohem mladší, než tvrdí vyznavači dlouhých věků a evolucionisté. A to je v souladu s biblickým stářím Země.

Odkazy a poznámky

  1. Některé diamanty zřejmě existovaly již “před dinosaury”, protože Bůh učinil zemi ještě před stvořením zvířat. Diamanty se také vytvořily během intenzívní horotvorné činnosti během celosvětové Potopy.
  2. Buying Diamonds & Gemstones,bja.org.uk, accessed 22 March 2013.
  3. Wolfe, A., Csank, A., Reyes, A., McKellar, R., Tappert, R., and Muehlenbachs, K., Pristine Early Eocene Wood Buried Deeply in Kimberlite from Northern Canada, PLoS ONE 7(9):e45537. doi:10.1371/journal.pone.0045537, 19 September 2012;www.plosone.org.
  4. Existují také důkazy, že se malé diamanty mohou tvořit mnohem blíže k zemskému povrchu, v korových horninách. Viz Snelling, A., Mikroskopické diamanty matou geology – v angličtině, J. Creation 10(1):1–2, 1996; creation.com/diamonds-microscopic.
  5. Pochopitelně, že dřevo není věčně ‘zelené’—je čerstvé v tom smyslu, že je to to samé dřevo, jako nové (vyschnuté) dřevo, které si můžete dneska zakoupit v obchodě s dřevem či od dodavatelů pro stavební firmy. Není tedy proměněné na kámen, uhlí nebo něco jiného.
  6. Snelling, A., Diamanty—důkaz prudkých geologických procesů – v angličtině, Creation 16(1):42–45, 1993; creation.com/diamonds-explosive.
  7. Dřevo pochází ze stromu ‘Dawn Redwood’ rod Metasequoia (Cupressaceae). Jde o ‘živou zkamenělinu’,protože se kdysi myslelo, že už neexistuje. Jenže ve 40. letech 20. století bylo zjištěno, že tento strom roste, je živý a dobře se mu daří, a nezměnil se vůbec ani po (údajných) více jak 65 miliónech let. Viz Werner, C., Evolution: The Grand Experiment Vol.2 – Living Fossils, New Leaf Press, Green Forest, pp. 187–189, 2008.
  8. Viz např. Sarfati, J., Diamanty, nejlepší přátelé kreacionistů – v angličtině, Creation 28(4): 26–27, 2006; creation.com/diamonds.
  9. Uhlík by proměněn na ultratvrdý čistý diamant jen během několika minut. Viz creation.com/diamonds-minutes.
  10. A to i proti tomu, že kreacionisté ukázali, že ani miliardy let nepomohou přírodnímu výběru a mutacím vytvořit evolučně z ‘ bakterie bakteriologa ’. Větší dávka času je nepodstatná, protože přírodní výběr a mutace nemohou přidat nic zásadně novelizovaného či novou biologickou informaci.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments