jan-15-5

Děkujeme Vám

Pavel AkrmanOstatní, různé 2 Komentáře

Vážení příznivci našeho portálu,

Každým rokem využíváme tuto dobu jako příležitost k poděkování Vám všem, kteří nás sledujete, přemýšlíte o daných tématech, případně je šíříte dál, pamatujete na nás ve svých modlitbách, a také nás podporujete svými finančními prostředky.

Každé pomoci od Vás, i té sebemenší, si velice vážíme – stáváte se tak spolu s námi spolupracovníky na velkém Božím poli, kde je jistě potřeba „každé ruky“ (Lukáš 10:2).

Vám, kteří nás podporujete zcela pravidelně a po dlouhé roky, patří obzvláštní dík – je to především Vaše zásluha, že tento portál může bez problémů pokračovat ve své činnosti, a sloužit mnohým dalším. Velice si toho vážíme.

Asi všichni vnímáme stále se zvyšující turbulenci ve světovém dění, což může být i určitým biblickým signálem. Z Písma víme, že podobné věci se budou dít – o to víc jsme vděčni Bohu a našemu Pánu Ježíši Kristu, že můžeme i nadále v podpoře autority Písma pokračovat.

Přejeme Vám požehnané prožití Vánočních svátků i vstup do nového roku, v duchu biblického poselství o příchodu Spasitele tohoto světa, Jehož dílo přineslo a dosud stále přináší všem, kdož jej přijali, smíření s Bohem.

Kéž jej přijmou ještě mnozí. S přáním všeho dobrého, Pavel Akrman

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Existence těchto stránek je pro mě osobně takovým zázrakem a dalším zázrakem je to, že jsou v naší zemi lidé, kteří se na těchto stránkách nějakým způsobem podílí. Přeji si také – aby to pokračovalo dále a abychom i navdory “turbulencím” mohli dále sledovat poznatky – které ve spojitosti s kreacionismem neustále dále a dále vyvstávají tzv. na “světlo Boží”. Bůh žehnej všem věrným lidem. Pán s Vámi všemi. Zdraví V.S.

Václav Dostál

I Tobě vše dobré od jediného Dobrého. Od toho, který ač je Tvůrcem obrovského vesmíru a všch “přírodních” zákonů v něm platících, přišel jako dítě k nám a ještě k tomu do nouzové jeskyňky pro zvířata.