darwins-ok

Dawkins: laskavé křesťanství mi bude chybět

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství 2 Komentáře

Ateismus je víc než jen ideologie – je to náboženství beznaděje, cynismu a trápení

Pavel Akrman

Čerpáno a upraveno z LifeSite, National Catholic Register a The Guardian, 06/2018.

Portál LifeSiteNews v březnu 2018 citoval slova z Twitteru Richarda Dawkinse, že navzdory své letité kritice náboženství vůbec nevítá evropskou budoucnost bez křesťanství a obává se něčeho daleko horšího – islámu. Dawkins tak reagoval na zprávu The Guardian, že už více než 70% mladých lidí ve Velké Británii se nehlásí k žádnému náboženství.

“Dawkins měl pravdu v tom, že křesťanství bude nejspíš nahrazeno jiným náboženstvím. Mýlil se však v tom, o které náboženství půjde.”

Upozornila na to ateistická autorka a evoluční bioložka slovy: ti, kteří mají tendenci “radovat se z pozvolného umírání poměrně vlídného křesťanského náboženství“, nemají zapomínat na hrozbu, že místo křesťanství přijde “něco mnohem horšího – islám”.

Dawkins měl pravdu v tom, že křesťanství bude nejspíš nahrazeno jiným náboženstvím. Mýlil se však v tom, o které náboženství půjde. Nejrychleji rostoucím náboženstvím na Západě není totiž islám, ale ateismus – náboženství beznaděje, cynizmu a trápení.

Průzkumy po celém světě ukazují, že ateismus roste alarmujícím tempem. Země, jako jsou Francie, Nizozemsko, Nový Zéland, Spojené království a Austrálie, velmi brzy ztratí svou křesťanskou převahu ve prospěch těch, kteří se považují za ateisty nebo za “nábožensky nezařazené”. Ve Spojených státech tvoří tito “nábožensky nezařazení” téměř čtvrtinu populace.

dawkins-twitter

Dawkins na Twitteru vyjadřuje obavy z ústupu křesťanství

Samozřejmě, ateisté se brání nařčení, že by byli náboženskou skupinou. Popírají, že by vyznávali jakoukoliv víru, ale spíše se prý hlásí k teoriím a principům, které lze vědecky dokázat. Tvrdí, že nevěří ničemu, co má jakoukoliv souvislost s Bohem.

Pravdou však je, že ateismus je ve skutečnosti plně věroučným systémem – systémem, který má svou vlastní filozofii (materialismus), morálku (relativismus), politiku (sociální darwinismus) a kulturu (sekularismus). Má dokonce své vlastní svátosti (potraty a eutanázii) a samozřejmě i své proroky a evangelisty. A tento věroučný systém je zodpovědný za více smrti, krveprolití, pronásledování a bídy než kterýkoliv jiný systém víry, který kdy svět poznal.

religionism

Neslavné prvenství České republiky…

Ex-ateista Theodore Beale stručně shrnuje:

  • “Ve světových dějinách bylo zaznamenáno dvacet osm zemí, jejichž vládnoucí režimy ovládali výhradně ateisté… z nichž více než polovina se zapojila do takových strašlivých akcí, jaké praktikovali Stalin a Mao Ce-tung … Celkový počet obětí za devadesát let, od roku 1917 až 2007, tedy zhruba 148 milionů mrtvých pochází z krvavých rukou ateistů.”

Existují však i jiné věci, které prozrazují, že ateismus je vyznávající vírou. GK Chesterton kdysi řekl:

  • “Když člověk přestane věřit v Boha a říká, že nevěří ničemu – je to spíše tak, že potom věří čemukoli.”

Především ateisté věří, že všechno v životě má čistě materiální základ. Věří, že všechny naše myšlenky, sny, tužby, vášně, lásky, nenávisti, naděje, filozofie, politika, kultura, umění, literatura, hudba a historie – to vše je čistě výsledkem pohybu molekul a chemických reakcí.

To ovšem není věda – to je víra. A co víc, je to iracionální víra, která slouží jako základ pro veškeré pověry.

A skutečně, ateisté produkují celou řadu předpokladů, které však nelze vědecky ověřit. Například se domnívají, že náš neuvěřitelně složitý, a přesto harmonický vesmír vzešel z ničeho, sám od sebe. Věří, že organizace pochází z chaosu, že z neživého vzniká život, že vědomí povstalo z nevědomí, že rozum vzešel z nerozumu.

“A skutečně, ateisté produkují celou řadu předpokladů, které však nelze vědecky ověřit.”

Žádné z těchto jejich tvrzení nemůže být empiricky prokázáno. Přesto, navzdory svědectví mnoha uznávaných vědců a matematiků, ateisté tvrdošíjně odmítají byť jen připustit možnost, že vesmír měl svého “Návrháře”. Neochvějně tvrdí, že život na této planetě se musel objevit náhodou či z jiného světa. Jejich postavení je zcela v rozporu s logikou, je v rozporu se zkušenostmi a dokonce je v rozporu i s vědou samotnou. Přesto tomu stále věří.

Ateisté nakonec skutečně potřebují víc víry, než věřící, protože jejich víra zahrnuje mnohem rozsáhlejší výpadek logického uvažování a zdravého rozumu. A právě tato “větší” víra pravděpodobně představuje i agresivní chování moderních ateistů.

Víra je koneckonců zdrojem obrovské energie. To je odpovědí na otázku, proč jsou ateisté ve své rétorice tolik militantní. Vysvětluje to jejich horlivé pokusy potlačovat všechny formy veřejného náboženského projevu. Faktem je, že ateisté se dnes snaží nejen obhájit intelektuální postoj, ale snaží se také šířit své vlastní “náboženství”: náboženství beznaděje, cynizmu a zármutku. Děsivé na tom je, že nemají v úmyslu přestat, dokud celý svět nezamoří svým “evangeliem marnosti”.

Křesťané o této zcela reálné hrozbě dobře vědí z Bible. A také vědí, že to vůbec nebudou lidé, kteří nakonec budou mít poslední slovo.

Odkazy

  1. LifeSite News -Richard Dawkins: ‘Benign’ Christianity is about to be replaced by ‘something worse’ – Islam;
  2. National Catholic Register – Dawkins is Wrong! The Fastest Growing Religion is Atheism;
  3. The Guardian – ‘Christianity as default is gone’: the rise of a non-Christian Europe;
Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

A skutečně, ateisté produkují celou řadu předpokladů, které však nelze vědecky ověřit. Například se domnívají, že náš neuvěřitelně složitý, a přesto harmonický vesmír vzešel z ničeho, sám od sebe. Věří, že organizace pochází z chaosu, že z neživého vzniká život, že vědomí povstalo z nevědomí, že rozum vzešel z nerozumu. — trochu bych to řekl jinak. S vesmírem souhlasím – akorát bych tam dodal – zatím nevíme, z čeho a jak vznikl a pravděpodobně se to nikdy nedozvíme. Organizace – je skutečně dle mnoha ecolucionistů z chaosu – ale velmi pravděpodobně… Číst vice »

Last edited 2 let před by jhk - vlasta
Jiří Zelinka

Velmi trefná se mi jeví v tomto článku tato věta (obzvláště v této době globálních dezinformací):

„Když člověk přestane věřit v Boha a říká, že nevěří ničemu – je to spíše tak, že potom věří čemukoli.“

Ruská izolovaná veřejnost mj. věří, že bomby na Ukrajině jsou dřevěné a všechno je pouze nainscenované. Důkazy nedůkazy. Stejně tak se věří raději v evoluci, než aby si někdo připustil odpovědnost vůči svému Stvořiteli Vlastně pořád stejná lež jako ta ze zahrady Eden z tábora Satana – autor zůstává stejný.

Last edited 2 let před by Jiří Zelinka