darwins-dictionary_02

Darwinovský slovník

pavelkabrtOstatní, různé Napsat komentář

Čerpáno z crev.info, přeložil M. T. – 08/2015, upravil Pavel Kábrt, doplnil Pavel Akrman – 04/2023.

Jste v oblasti stvoření-evoluce nováčkem? Pak je možné, že vám některá slova budou neznámá. Všechno vám pomůže objasnit náš darwinovský slovník!

Aminocamino – ekvivalent pojmu Abrakadabra. Výzkumníci zabývající se původem života a zastánci SETI si myslí, že na počátku cesty k životu jsou aminokyseliny. Ignorují však skutečnost, že pro život je nutných pouze 20 ze všech možných aminokyselin, a že tyto musí mít pouze jednostrannou chirální konfiguraci. Tím astrobiologové zneužívají aminokyseliny jako stavební kameny lži.

BAD – zkratka pro Bluffing Assertion of Darwinism (Blafující tvrzení darwinismu); jde o strategii spojenou s hlásáním evolučního mýtu (viz pojem Mytoid níže) spolu s drzou taktikou, že na to důvěřiví lidé skočí.

Bio-astrology – synonymum pro astrobiologii, která byla vytvořena přeskupením písmen do lépe odpovídajícího popisu.

Confability – schopnost vymýšlet si báchorky. Tato schopnost je nedílnou součástí výchovy evolucionisty na světských univerzitách. Jde o bájivou lhavost (mýtomanie), tedy umění tvořit příběhy bez dostatku faktů.

(Darwin ve svém životopisu uvádí, že tuto schopnost měl už jako mladý muž a velmi ji používal, rád si dobíral lidi nepravdivými historkami. – pozn. PK)

Confabulating  (fantazírování), podstatné jméno slovesné: vyprávění mýtů. Zdroj 5/06/13: „Prostě gestikulují, spekulují, vymýšlejí si, mluví v evolučním vytržení, shlížejí se ve svých představách, ve kterých se mohou dít zázraky a vznikat kdykoli cokoli a jakkoli, třeba hvězdy.“

DAM Law (zákon DAM), podstatné jméno, fráze: zákon evolučního teoretizování, který říká například toto: všechny články či studie o evoluci kvetoucích rostlin bude doprovázet fráze “Darwin’s Abominable Mystery” (Darwinovo příšerné tajemství). Jde o věčný zákon popisující dilema nejen Darwinovo, nýbrž i jeho žáků až do dnešních dnů. Darwinisté šílí (angl. MAD) ze zákona DAM, což svědčí o tom, že jde o zákon komutativní: tajemství zasvěcený příšerný Darwin (MAD). Zdroj: 12/16/10

Darwinese (darwinovština), podstatné jméno: nářečí v referátech o vědeckých problémech, kdy jsou vybrané senzační postřehy z pozorování vyšperkovány dalekosáhlými evolučními závěry a je zde snaha integrovat tyto pochybné postřehy do argumentace podporující makroevoluci. Zdroj: 3/06/08. [V češtině se slovo darwinovština svým obsahem hodně podobá pojmu stranická hantýrka: byla silně vyvinutá za komunismu, kdy stranickými obraty a myšlenkami musely být prodchnuty všechny projevy a články, ať šlo o vědecké pojednání o motýlech, o matematice nebo referát o zvýšené dojivosti krav v JZD – pozn. PK]

Darwin Years (darwinovská stáří) – fráze s podstatným jménem: smyšlená časová období, vyjádřená obvykle v jednotkách milionů let, propagovaná moyboyi (vrhači miliónů let – viz níže) jako periody, kdy hmota podstupuje nejrůznější proměny, hlavně proto, že Darwin tento čas strašně nutně potřebuje. První užití: 4/20/12.

DIDO, podstatné jméno: zkratka pro “Darwin In, Darwin Out” (Darwin vždy a všude – něco jako kdysi  za režimu komunistů: „Otevřu rádio: Lenin. Otevřu televizi: Lenin. Otevřu noviny: Lenin. Bojím se otevřít olejovky.“ Pozn. PK). Zdroj: 06/08.

D-Merit Badge (Odznak za zásluhy o Darwina), podstatné jméno: Tento odznak je nutnou propustkou vyžadovanou k přijetí do kruhů Darwinovy strany. Propustka má podobu závazku loajální víry ve 100 % účinnost darwinovského přírodního výběru a dostatečně silného odporu ke kreacionismu, v té míře, aby ochranka věděla, že nejste jedním z „nich“. Propustka dává člověku svobodu k prezentování protichůdných dat na konferencích či v publikacích včetně týchž protichůdných dat, která kreacionisté vykřikují před branami. První užití: 3/19/15 komentář.

DODO, citoslovce: chvalozpěv, skandování ““Darwin only! Darwin only!” (Jedině Darwin! Jedině Darwin!), kterým evolucionisté reagují na školní rady projednávající požadavky na uzákonění akademické svobody při vyučování přírodních věd v obavách, že takové zákony by mohly otevřít škvírku ve dveřích pro inteligentní plán, přestože se zákon o ID (inteligentním plánu) nezmiňuje, ale pouze brání trestání těch učitelů přírodních věd, kteří učí darwinismus poctivě. Zdroj: 1/25/06. Etymologie: slovo se objevilo jako reakce na dokumentární film Randyho Olsona z roku 2006 „Flock of Dodos“ („Hejno ťulpasů“) kritizující inteligentní plán (1/07/06).

DOPE, podstatné jméno: zkratka pro “Darwin-Only Public Education.” (Veřejné vzdělávání jen podle Darwina.) Zdroj: 6/12/09.

Dumbfloundering (oněmění úžasem), podstatné jméno slovesné („Zoufalé tápání lidí oněmělých úžasem“): jde o reakce evolucionistů, které zachvacuje úžas s nádechem hrůzy nad designem v životě, zejména designem jednotlivých buněk. Potěšení z objevů jim kalí poznání nečekané složitosti u organizmů, o kterých předpokládali, že jsou primitivní a jednoduché. Opařeni úžasem pak zoufale tápou kolem sebe a hledají mythoidy (půvabná darwinistická historka nevyžadující žádné důkazy – viz níže) umožňující spekulativní vysvětlení toho, jak se tyto organizmy mohly vyvinout. Zdroj: 7/25/08.

Evillusion (evoluze, evoiluze), v angličtině to evokuje smysl „zlá iluze“, podstatné jméno: pečeť darwinistické vědy, vyprávění vylhaných příběhů tam, kde chybějí důkazy, aby se vytvořilo zdání učenosti. Zdroj: 7/27/07. Etymologie: spojení slov evil+illusion (zlý+iluzorní). Výslovnost: stejná, jak Britové vyslovují slovo evolution (tedy «ívlúšn»).

Fogma (mlhodogma), podstatné jméno: dogma tak husté, že nevidíte skrz ně, pokud nejste mimo ně (složenina z angl. „fog“=mlha a „dogma“, pozn. překl.). Jakmile vás jednou obklopí fogma, začne to být pro vás jediná realita – beztvará masa nekonečných evolučních proměn. Jedinou věcí, která vám pak připadá jako stabilní opěrný bod v této confabilitě (fantazírovatelnosti – viz výše), je zvuk slov mluvčího Darwinovy strany, který se rozléhá skrz fogma a interpretuje tuhle věčně proměnlivou scenérii. Zdroj: 5/14/07.

Futureware (zaslíbené zboží), podstatné jméno: vysvětlení, která jsou slíbena v budoucnosti, ale ještě nejsou k dispozici. Obvykle je to doprovázeno větou, „Je zapotřebí další výzkum“. Etymologie: reklamně vytrubovaný software, který se ale na trhu nikdy neobjeví. Viz též: vaporware (zboží jen v reklamním mlžném oparu – viz níže). [typickým příkladem je vznik buňky chemickou evolucí. Stále čteme: „to vyžaduje další výzkum“ a „jednou na to naše věda přijde“. Ale to se netýká jen vzniku buňky, vždyť darwinisté dodnes nevědí ani to, jak vznikají druhy, pokud máme na mysli fakta a ne reklamu a evillusion – viz výše; jiným Darwinovým zaslíbením bylo ´zkameněliny mezičlánků se v budoucnu najdou´ – ve skutečnosti je jich méně než za Darwina, protože některé musely být vyřazeny, např. Neandertálci či latimerie – pozn. PK]

Guth Goof (Guthova volovina), podstatné jméno: navržené řešení problému, které činí problém nekonečně horším. Roku 1980 navrhl Alan Guth inflaci jako řešení problému plochosti a problému horizontu v kosmologii. Jeho počáteční nefunkční model vedl k chaotické inflaci Andreie Lindeho, která postulovala spontánně rašící četné vesmíry vymykající se kontrole, které nemohou být nikdy pozorovány. Z výsledné teorie „multivesmíru“ vyplývalo, že cokoli a všecko je předpověditelné a uskuteční se – jde tedy o popření vědeckého cíle spočívajícího v poskytnutí porozumění tím, že zjednodušíme jevy do podoby přírodního zákona. Viz 9/25/14 a 7/01/14. Jiným příkladem je interpretace kvantové mechaniky jako úkazu „mnoha světů“ od Hugha Everetta (7/07/07, 7/27/04).

Hydrobioscopy (hydrobioskopie), podstatné jméno: tendence zaměřovat se na možnost života, kdykoli se najde voda na jiné planetě či měsíci. Zdroj: 8/07/13. Viz též red herring (logický klam) a sidestepping (odbočení od tématu) v Baloney Detector (Indikátor nafouknutých nesmyslů).

Jargonwocky, podstatné jméno: mytická země, kde čaroděj Nirwad spolu se svým učněm Ecallawem odkryl ´novou teorii všeho´ nedůvěřivým lidem z města a univerzální vysvětlení pro všechny zázraky života. Zdroj: 1/26/10 komentář.

MoY, Moyboy (miliónoví kluci), podstatné jméno: zkratka MoY vyjadřující “millions of years” (miliony let, miliardy let); užíváno v souvislosti se světskými vědci, kteří kolem sebe házejí podobnými obraty s nedbalou bezstarostností, prostě proto, že Karlík & Karlík** potřebují takovou dlouhou dobu. Zdroj: 9/16/05. **Charles Lyell & Charles Darwin. (zpět)

MUST (Mysterious Unknown Stuff); podstatné jméno: zkratka vyjadřující “tajemnou neznámou látku”, která “musí” existovat, aby se zabránilo zhroucení nějaké teorie: např. temná hmota, temná energie. Současná vládnoucí filozofie vědy zvaná “vědecký realizmus” si vyhrazuje právo postulovat “nepozorovatelnou realitu”, slouží-li to “nejlepším” teoriím – to, co je považováno za nejlepší, závisí však na subjektivním hodnocení, které se mění podle rozmarů momentální obecné shody či podle paradigmatu (je-li člověk kuhnovec – stoupenec Thomase Samuela Kuhna). V dějinách vědy najdeme řadu takových podivných postulátů “okultních sil” jako je flogiston, epicykly či kalorické fluidum. V určitém okamžiku musí být navrhovaná entita potvrzena důkazy, v opačném případě se stává nerozlišitelnou od fantazírování (confabulating). Zdroj: 2/28/08.

Mythoid (mýtoid), podstatné jméno: stručně vyjádřená, důvěryhodně znějící půvabná historka, která nevyžaduje důkazy, ale může být sebejistě předložena vědcem, přičemž je jisté, že ji lidé ochotně přijmou, protože to řekl vědec (viz Palečkův druhý postulát*). Mythoid obvykle provází pár ohlupujících frází (blafoidů), aby to znělo bombasticky. Zdroje: 5/29/03, 5/14/07. Antonymum: faktoid. *Palečkův druhý postulát: “Snadno pochopitelná, v praxi použitelná lež (klam) je užitečnější než složitá, nepochopitelná pravda.”

Make a wish (Splňte si své přání): Rolničkové divadlo Charlieho a Tlučhuby využívá nejmodernější fogmatické stroje s Charlieho tajným receptem. Produkuje dokonalý koloid mythoidů. Osvětlovači zaměřují fogma tak, že odhaluje pouze ty věci, které má podle jejich názoru obecenstvo vidět – rekvizity, které v pravý čas odpovídají scénáři – , a skrývá vše ostatní. Občas jsou vkládána překvapení, aby se udržela pozornost obecenstva. Koneckonců každý dobře napsaný příběh potřebuje krizi. Buďte však bez obav; celý produkční štáb ví, jak přivést zápletku k patřičnému rozuzlení. Funguje to dobře, pod střechou, za kontrolovaných podmínek. Vynesete-li však fogma ven do skutečného světa, slunce důkazů je rychle rozptýlí. Design světa pak vyvstane v jasných konturách.

People of fluff (breptalové), podstatné jméno, sousloví: darwinisté, kteří nabízejí příběhy „bylo-nebylo“ místo vědeckých důkazů. Zdroj: 9/09/08: “Breptalové se rádi chvástají a podvádějí, ale spojovat laboratorní výsledky s historickou kocovinou je těžké – a jako vědu to odmítáme, není to k ničemu. Postačí pozorování bez ideologické vycpávky.”

people of froth (nabubřelci, nabobové), sousloví s podstatným jménem: rozzlobení darwinisté (“lid zalykající se záští” či “lid milující jalové řeči”). Protiklad, jak je často označují jejich kritici, jako “lid víry”. Zdroj: 9/26/05: “S pěnou u úst chrlí tito nemilosrdní válečníci spousty hrozivě vypadající, bublající hmoty, což způsobuje, že ti, kdo jim naslouchají, zkamení posvátnou hrůzou. Ale co jsou takové nabubřelé řeči při bližším pohledu jiného než pouhá hromada tenkých, křehkých membrán s horkým vzduchem uvnitř?” Sousloví v záhlaví může rovněž znít “lid jalové víry” či “národ chvástavých breptalů”. Pro polemiku s označováním těchto lidí jejich kritiky jako “lid víry” viz komentář z 8/14/12, “Skály nelžou a stojí pevně, ale lháři se třesou”.

Perhapsimaybecouldness index PMCI) (index snadbytotakmohlobýt), podstatné jméno: míra množství spekulací v určitém evolucionistickém vysvětlení. Opírajíce se o svou schopnost fantazírovat, užívají někteří evoluční vědci a novináři sílu sugesce k propagaci Darwinova zaslíbeného zboží /futureware – viz výše/. Obvykle se to pozná podle množství opatrnických nejistých slov v jejich spisech (mohlo by, bylo by, mělo by, může mít, mohlo by mít, možná, snad, patrně, dejme tomu, zdá se). Zdroj: 7/01/13.

Puddingoscopy (pudinkoskopie), podstatné jméno: metoda věštění, užívaná občas Darwinovými zabijáky pravdy; darwinovskou „pravdu“ zjistí i z pudinku. Jeho záhyby a bubliny, barva a textura či jiné atributy neznámé povahy, to vše dává u pudinku evolučním mudrcům záchytné body, aby zdůvodnili, že paní Štěstěna, čili darwinovská evoluce, vyprodukovala předmětné rysy pudinku. Vezměme třeba želvu: “Z nějakého důvodu prostě být želvou je myšlenka, která se zrovna evolučním procesům namanula a funguje.” Proč? “Důkaz je čistě pudinkový – tělesný plán želv je nejstarší na světě a za 200 milionů let se jen máloco z želvy změnilo.” [Paní evoluční Štěstěna to slušně trefila.] Zdroj: 10/09/08.

Sophoxymoroniac (inteligentní blb), podstatné jméno: sofomorní (pošetilý mudrc) vědec s mánií vyjadřovat se v oxymóronech (protimluv, moudře vypadající leč hloupý výrok) jako je evoluční design, evoluční smysl, darwinovská racionalita, evoluční myšlení, evoluční algoritmus, evoluční mistrovské dílo, všeobecný vědecký konsensus, atd. Zdroj: 2/02/08.

Stuff Happens Law (SHL) (zákon taktotoprostěje): přírodní zákon, na který se redukuje Zákon přírodního výběru. Řekne-li vědec, že “něco nastalo, vzniklo”, pak se on či ona v podstatě vzdávají a rezignují na jakýkoli pokus o vědecké vysvětlení. SHL je antitezí k cíli vědy, kterým je porozumění světu, ale jelikož jak mutace, tak přírodní výběr (prvky neodarwinovské teorie) jsou neřízené a náhodné, redukují se na SHL. Zdroj: 9/22/09; pro vysvětlení, jak může být SHL obhajován jako vědecký, viz komentář k 9/15/08.

Vaporware (mlhoprodukt): (podstatné jméno): vysvětlení, která nic neříkají. Etymologie: nějakými společnostmi inzerovaný software, který však navždy zůstane ve stadiu návrhů, nepřejde do stadia realizace. Viz též: futureware (zaslíbené zboží).

Yoda Complex (komplex nadřazené bohorovnosti), podstatné jméno: duchovní zmatek – sebeklam lidí v darwinovských kruzích charakterizovaný tím, že se dotyčný vnímá jako někdo, kdo se pohybuje ve vyšších sférách a netýkají se ho evoluční síly, kterým jsou podrobeni ostatní lidé; např. evolucionista, který mluví tak, jako by byl racionálním vědcem se svobodnou vůlí, a zatím tvrdí, že evoluce ničí svobodnou vůli. Postižený se tedy cítí imunní vůči evolučním silám, o kterých tvrdí, že jsou příčinou chování ostatních lidí; např. někdo, kdo užívá racionální argumenty k podpoře tvrzení, že veškeré lidské chování (kromě jeho vlastního uvažování) vysvětlí evoluční teorie her. Sebe sama si představuje jako vyššího guru, Osvíceného na jiné rovině reality, jako zelený bůžek Yoda v Hvězdných válkách se špičatýma ušima (a špičatou hlavou) přesvědčený o tom, že mluví ze své výšiny k lidstvu pod sebou. Zdroj: 9/25/06.

Yold (staromladý), přídavné jméno: objekt, který vypadá mladý i starý zároveň, jako je tomu u většiny planet a měsíců sluneční soustavy – typické například pro Uranův měsíc Miranda a planetku Vesta. Zdroj: 10/28/11.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments