animalizing

Darwinismus mění lidské hodnoty na zvířecí

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

David F. Coppedge

Z Creation Evolution Headlines přeložil Pavel Akrman – 06/2018.

Co by mohlo být ušlechtilejší než usilování o mír a snaha o předcházení konfliktům? Dobrá, i darwinisté říkají, že schopnost vytvářet mír se vyvinula přirozeným výběrem.

Ježíš řekl: “Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.” (Matouš 5:9) Pro vědecké materialisty žádná nebesa neexistují a Ježíš byl jen učitelem v určité době a na určitém místě. A přesto nám něco v našem nitru říká, že mír je lepší než konflikt. Jak tohle evolucionisté pomocí svého jediného nástroje, darwinovské evoluce, vysvětlují?

“A přesto nám něco v našem nitru říká, že mír je lepší než konflikt.”

V článku na Phys.org „The Evolution of Conflict Resolution“ (Vývoj řešení konfliktů) evolucionisté na Northeastern University v Bostonu přiznávají, že zvířata konflikty neřeší způsobem, jakým to dělají lidé. Ale protože zvířata se (podle evolučního myšlení) vyvíjela k rozvoji teritoriality, soubojů a hierarchie, lidská vlastnost vytvářet mír se musela vyvíjet jinak. Jenže to se nestalo. Darwinisté vysvětlují lidskou snahu o mír příchodem modelu chování “hostitel – host”:

  • “Toto je zajímavé zvláště v kontextu biologického chování lidí, protože v živočišné říši jsou teritorialita či vlastnické zásady všudypřítomné.”
  • Takže jak a proč se norma „hostitel-host“ u lidských bytostí vyvinula v sociálně přijatelnější řešení konfliktů a jak by to mohlo ovlivnit budoucnost? Výzkum nabízí myšlenku, že důvodem je dynamická povaha sociální sítě, která umožňuje účastníkům své interakční partnery si volit. Z toho lze odvodit, že vlastnictví a teritorialita jsou rozšířené pravděpodobně kvůli vnitřnímu významu vlastnictví zdrojů nebo hodnotě vlastnictví území spíše než jako pravidlo pro předcházení konfliktům. Riedl se svým týmem badatelů tvrdě pracuje na odhalení dalších podrobností o evoluční dynamice, kdy a kde určité zvyklosti mohou vznikat.

V poslední době jsme svědky velkých mírových snah po celém světě. Jared Kushner, obklopený významnými představiteli zemí, kteří tyto hodnoty oceňovali potleskem, dnes (14.5.2018, pozn. překl.) v Jeruzalémě mluvil o mírovém úsilí mezi Izraelem a Palestinci (YouTube). Prezident Trump pracuje na omezování jaderných konfliktů tím, že se příští měsíc setká se severokorejským komunistickým diktátorem. Pro darwinisty jsou to však jen biologické sítě, které prostě dosáhly dočasné rovnováhy. Snahy o vytváření míru jsou pouhé zvyklosti, které fungují po určitou dobu, ale jsou projevem dynamických opatření toho, čemu organizmus dává v průběhu vyvíjejících se okolností přednost. Nakonec ale nemají stejně žádný význam ani obsah. Jsou to jen přirozené projevy zákona „to se prostě stává“ ( Stuff Happens Law, SHL, přirozený výběr).

“Mnozí darwinisté upřednostňují genetický drift. Jenže co je genetický drift? Čirá náhoda! Je to zákon „to se prostě stává.”

Ovšem darwinisté minulého století si mysleli, že konflikt je prostředkem evolučního pokroku. Přežití nejschopnějších vyžadovalo sílu k ovládání slabších. Všichni víme, kam to vedlo. V současném milejším, laskavějším darwinismu je spolupráce oceňována. To ukazuje, že evoluční teorie vyvíjí také samu sebe. Ale ať tak či onak, lidské chování nemá (z pohledu darwinismu) žádný konečný význam. Dokonce ani nějaké uvažování o evoluční teorii. Pokud se dnešní „družstevní“, spolupracující darwinismus vyvine v něco zcela jiného, ​​jako je třeba hlubší konflikt nebo vyhynutí, tak to tak bude.

Každému darwinistovi, který toto čte a má námitky proti našemu vylíčení přírodního výběru jako zákona „to se prostě stává“, doporučujeme poslechnout si populačního genetika Andrew Jonese na ID the Future 25 April 2018. On potvrzuje, že mnozí dnešní Darwinisté ustupují od role přirozeného výběru a místo toho upřednostňují genetický drift. Jenže co je genetický drift? Čirá náhoda! Je to zákon „to se prostě stává“.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments