scientistsquestion

Další kymácení Velkého třesku

Pavel AkrmanVesmír, astronomie 3 Komentáře

Vědci zpochybňují základní předpoklad velkého třesku

Jake Hebert, Ph.D.

Z www.icr.org přeložil Pavel Akrman – 04/2024. Viz také článek Pokračující pád velkého třesku.

image

Podcast

Zvuková verze tohoto článku

 

V dubnu 2024 se někteří přední světoví kosmologové sešli v národní akademii věd Royal Society v Londýně, aby probrali otázky zpochybňující kosmologický princip – tedy předpoklad, že vesmír je ve velkých měřítkách všude a ve všech směrech stejný.1,2 To je ovšem velmi významný posun ve vývoji, protože kosmologický princip patří mezi základní předpoklady modelu pro vznik vesmíru, tj. velkého třesku.

Kosmologický princip předpokládá, že vesmír je jak homogenní, tak izotropní. Homogenita znamená, že rozložení hmoty a energie ve vesmíru je zhruba rovnoměrné, pokud se díváme na celkový obraz a ignorujeme rozdíly u vzdáleností menších měřítek. Izotropie znamená nezávislost fyzikálních vlastností některých látek na směru, ve kterém jsou měřeny. To jest, že v prostoru neexistují žádné speciální nebo „preferované“ směry.

Když kosmologové používají ke studiu vesmíru Einsteinovu teorii obecné relativity, učiní tyto dva předpoklady na samém počátku svých výpočtů, protože to značně zjednodušuje matematiku. Faktem je, že navrhované kreacionistické kosmologie také obecně předpokládaly izotropii, ne však homogenitu. Kreacionisté jsou otevřeni možnosti zvláštních směrů ve vesmíru. Pokud však světští kosmologové vyjadřují skeptické otázky nebo dokonce zpochybňují kosmologický princip, pak to není žádná maličkost.

Již dřívější aktualizace na Creation Science upozornily na objevy tak velkých struktur ve vesmíru, že i mainstreamoví kosmologové byli nuceni přiznat pochybnosti o předpokladu homogenity,3,4,5 a existují náznaky, že vesmír nemusí být izotropní. Dokonce i záření kosmického mikrovlnného pozadí (CMB), které je nepochybně jedním z nejsilnějších argumentů pro velký třesk, vykazuje známky toho, že opravdu není tak izotropní, jak by mělo být, tedy pokud by byl velký třesk a jeho doprovodná inflační teorie správná.6

Profesor Subir Sarkar, kosmolog na univerzitě v Oxfordu, a jeden z organizátorů výše zmíněného setkání, řekl: „V kosmologii používáme model, který byl poprvé formulován v roce 1922 …. Máme sice skvělá data, ale teoretický základ má dávno prošlou expirační lhůtu.”2

Uvedená konference následovala po vysoce hodnocených článcích, zpochybňujících tvrzení, že teorie velkého třesku je v krizi,7,8 které jsme komentovali již dříve.9,10

Nicméně je zřejmé, že model velkého třesku je opravdu v krizi. Přesto jej mnozí křesťané i tak přijímají, protože zdánlivě „dokazuje“ jakýsi počátek vesmíru, což učí i Genesis. Přesto je velký třesk v rozporu s Genesis prakticky ve všech ostatních směrech, a to jak s ohledem na stáří vesmíru, tak i na pořadí, ve kterém Bůh stvořil nebeská tělesa. Vědci „velkotřeskaři“ naopak dlouho hledali způsoby, jak počátek vesmíru „odstranit“, jak sám objasnil zesnulý Stephen Hawking ve své knize Stručná historie času.11 Křesťané takříkajíc už dávno „zmoudřeli“, a odmítli Velký třesk pro jeho skutečnou podstatu: „je vším, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha“ (2. Korintským 10:5).12 Veškerá chvála za existenci našeho vesmíru tedy patří Pánu Ježíši Kristu, nikoli nějakému domnělému velkému třesku.

Odkazy

 1. Kosmologie je studium vesmíru v té největší míře: jeho struktura, původ a konečný osud. Cosmology is the study of the universe at the largest scale: its structure, origin, and ultimate fate.
 2. Devlin, H. World’s top cosmologists convene to question conventional view of the universe. The Guardian. Posted on theguardian.com April 14, 2024, accessed April 15, 2024.
 3. Thomas, B. Massive Quasar Cluster Refutes Core Cosmology Principle. Creation Science Update. Posted on ICR.org January 18, 2013, accessed April 15, 2024.
 4. Hebert, J. Giant Galaxy Ring Shouldn’t Exist. Creation Science Update. Posted on ICR.org August 24, 2015, accessed April 15, 2024.
 5. Hebert, J. A Cosmic ‘Supervoid’ vs. the Big Bang. Creation Science Update. Posted on ICR.org May 7, 2015, accessed April 15, 2024.
 6. Hebert, J. 2018. Does the Cosmic Microwave Background Confirm the Big Bang? Acts & Facts. 47 (6): 10–14.
 7. Hooper, D. Is the Big Bang in Crisis? Astronomy. Posted on astronomy.com May 14, 2020, accessed April 15, 2024.
 8. Frank, A. and M. Gleiser. The Story of Our Universe May Be Starting to Unravel. New York Times. Posted September 2, 2023 at nytimes.com, accessed April 15, 2024.
 9. Hebert, J. Astronomy Magazine: Big Bang in Crisis? Creation Science Update. Posted on ICR.org May 21, 2020, accessed April 15, 2024.
 10. Hebert, J. New York Times Editorial: Big Bang Unraveling? Creation Science Update. Posted on ICR.org September 24, 2023, accessed April 15, 2024.
 11. Hawking, S. 1988. A Brief History of Time. New York, NY: Bantam Books, Chapter 8, second paragraph.
 12. 2. Korintským 10:5.
Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Lukáš Kuča

Jo, to jednoho vždycky pobaví, jak evolucionisti/velkotřeskaři vždycky vymyslí nějaký nákladný experiment, který má dokázat jejich postulát a ono z toho vyleze něco, co jej naprosto popírá, takže oni se to pak ve stylu nešikovných kouzelníků ve filmech snaží prodat stylem “já jsem to tak chtěl” a převypráví svoji bajku o miliardách let podle naměřených dat, což dá pořádnou fušku a dost mlžení a prznění fyzikální teorie. Oni tomu všemu snad vážně věří. Každopádně, kreacionisté tak získají hromady dat bez jediného vloženého dolaru. Nakonec i oni pracují “pro Boha”, leč… Číst vice »

Lukáš Kuča

Když jsem poprvé četl jako jeden z možných výkladů toho, jak mohlo světlo vzdálených kosmických těles dosáhnout Země, variantu Anisotropic Synchrony Convention, která postuluje možnost preferované orientace v kosmu směrem “do sluneční soustavy”, tedy, že vidíme vše ve vzdáleném kosmu tak jak “je to teď”, zatímco ve směru opačném světlo dorazí rychlostí c/2, přišlo mi to jako vcelku dost praštěné nedokazatelné ad hoc řešení, něco jako Oortův oblak nebo temná energie. Jenže by to na jednu stranu vysvětlovalo, proč nevidíme masivní blueshifty, které by byly důsledkem relativistických vysvětlení a zároveň… Číst vice »