answer-from-univers

Co radioteleskopy nikdy nezachytí…

Jakob HaverOstatní, různé 2 Komentáře

… a přece “nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.”

Jakob Haver

Vážení přátelé,

rok 2019 máme za sebou a toto je myslím vhodná chvíle poděkovat Vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporujete naši činnost. Velice si vážíme Vaší pomoci, ať už je to sdílení nebo šíření našich článků svým přátelům a známým, finanční příspěvky, a zejména pak jsme vděčni za Vaše modlitby!

Je stále tolik lidí, zejména mladých, kteří se nechali přesvědčit o tom, že veškerý život je výsledkem bezduché evoluce po miliony let. Ale to není to, čemu věřili ti nejproslulejší vědci všech dob, a to není to, čemu dnes věří tak mnozí i světově uznávaní vědci z řad biblických křesťanů.

Je tedy naprosto nezbytné, abychom o těchto skutečnostech i nadále uvědomovali další generace. To je naše společná odpovědnost. Na světských školách a univerzitách to studenti nikdy neuslyší. Jsme to my, kteří jim to musíme zprostředkovat a vy nám to svou pomocí umožňujete. Usilujeme o to, aby se lidé znovu podívali na evangelium jinýma očima a uvědomili si své postavení před Stvořitelem. To je náš trvalý cíl.

“To znamená, že ten stejný Bůh, který Svým Slovem povolal hvězdy v existenci, nás tak miloval, že přišel na Zemi v těle člověka, aby se stal konečnou obětí za naše hříchy.”

Sám Ježíš mluvil o Noemovi a Potopě. A také říkal, že to o Něm psal Mojžíš  v prvních knihách Bible – ve „Starém zákoně“. To znamená, že ten stejný Bůh, který Svým Slovem povolal hvězdy v existenci, nás tak miloval, že přišel na Zemi v těle člověka, aby se stal konečnou obětí za naše hříchy. Jaký dar pro celý svět! (Jan 3:16)

Modlete se v upřímnosti s námi i v roce 2020, což je to nejdůležitější po celou dobu trvání této služby, kterou zahájil už před mnoha lety nestor českého kreacionismu, náš milý bratr v Kristu Pavel Kábrt. Pán nám všem požehnal už tím, že nám zjevil Své evangelium, a to je také důvod, proč čelíme neustálým nepřátelským útokům. To se jistě dá očekávat i nadále.

Vždyť první lež přišla bezprostředně po stvoření a rovnou zpochybnila Boží autoritu a Jeho slovo. První muž a žena uvěřili falešnému svědkovi – hadu, a tak do světa vstoupil hřích. Toto je důvod, proč všichni potřebujeme Spasitele. A od Něho máme také ujištění, že nepřítel bude nakonec poražen.

Máme tu čest sdílet evangelium a šířit pravdu o stvoření mnoha lidem – i když jsme stále na začátku. Ale jak je psáno: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“ (1. Korintským 2:9)

  • A skutečně: “Nebesa vypravují o Boží slávě,
    obloha hovoří o díle jeho rukou.” (Žalm 19:2)

Děkujeme Vám za účast v tomto našem společném úsilí a přejeme Vám všem požehnaný Nový rok 2020, a všem hledajícím, aby našli tu správnou cestu ke svému Stvořiteli!

thank-you

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
admin

Děkujeme Vám všem za Vaše uznání naší práce na tomto poli! Takové reakce nás samozřejmě moc těší a jsou pro nás povzbuzením pro další práci. Občas ale dostáváme také více či méně “nerudné” ohlasy, což samozřejmě není překvapením – a jeden z nich, který je dostatečně všeobecný, bych tu nyní rád zmínil. Výtka zněla v tom smyslu, že je špatné, když tu příliš zdůrazňujeme naše náboženství, měli bychom se pohybovat pouze na vědecké základně a naší víru do toho neplést. Je zjevné, že autor si vůbec neuvědomuje, že i on… Číst vice »

Oliver

Taky dik za tyhle stránky, je to moc pěkná práce. Zmíním taky něco k těm teleskopům. Včera jsme koukali na film Ad Astra, takové sci-fi, netuším, zdali je to něco novějšího, nebo ne…ale jak bývá často v těch sci-fi úplný odpad a snúška hloupostí, tohle docela reflektovalo realitu. Hlavní hrdina mluví se sebou, zdá se, že má svědomí a největší bomba je, že tam přiznávají, že jsme ve Sluneční soustavě sami. Takže, co jsme rádioteleskopy nezachytili, je absolutně v pořádku… Film skýtá mnoho námětů na zamyšlení, něco o vztazích a… Číst vice »