dotazy-odpovedi

Co je sociální darwinismus

Pavel AkrmanDotazy čtenářů Napsat komentář

Z dotazů čtenářů

V této rubrice uveřejňujeme častěji pokládané dotazy, které tudíž mohou zajímat i ostatní čtenáře. (kreacionismus.cz, 09/2022, odpovídá Pavel Akrman)

Dotaz:

„Můžete prosím trochu přiblížit pojem sociální darwinismus“?

socialdarwinismTermín „sociální darwinismus“ zavedl v roce 1860 Thomas Henry Huxley ve své recenzi Darwinovy knihy „O původu druhů“. Moderní koncepty sociálního darwinismu se pak rozvinuly až ve 40. a 50. letech 20. století s příchodem ideologií, jako je fašismus.

Sociální darwinismus je představa, že existence a přežívání společnosti se řídí stejnými principy jako je biologický přírodní výběr a přežití nejschopnějších, jak to propagoval Charles Darwin. Hlavními zastánci sociálního darwinismu byli Herbert Spencer, Thomas Malthus a William Graham Sumner. Tento koncept byl poté masivně popularizován Richardem Hofstadterem v roce 1944.

„Vzhledem k tomu, že přírodní procesy v Darwinově pojetí vyžadují odstranění slabých jedinců, pak státní zásahy ve smyslu chránit slabé a pomáhat jim jsou považovány za škodlivé tomuto procesu.”

Sociální darwinismus je založen na přesvědčení, že společnost jako organismus přežívá tím, že odstraňuje slabé (tj. chudé), zatímco silnější jednotlivci, tedy bohatí, přežijí jako ti nejschopnější. Bohatí se tak „přirozeně“ a jaksi automaticky povýšili nad chudé a slabé. Protože mezi lidmi pochopitelně existovaly nerovnosti odjakživa, přirozeným výsledkem tohoto smýšlení bylo vytvoření třídních skupin. Bohatí měli kontrolu nad majetkem a byli vnímáni jako vlastníci vynikajících vlastností, jako je pracovitost, morálka a střídmost.

Darwinův princip a ideologie

Sociální darwinismus byl používán k propagaci ideologií kolonialismu, imperialismu, eugeniky a rasismu. Vzhledem k tomu, že přírodní procesy v Darwinově pojetí vyžadují odstranění slabých jedinců, pak státní zásahy ve smyslu chránit slabé a pomáhat jim jsou považovány za škodlivé tomuto procesu. Pro přírodní výběr je zásadní „volný trh a konkurence“. Chudí jsou slabí a jsou tedy považovaní za neschopné, a proto by se jim nemělo pomáhat přežít, protože jsou zátěží společnosti, a tedy předurčeni zemřít. Bohatí, kteří jsou nejsilnější, přežijí nad chudými, protože na to mají prostředky.

darwins-impact-00Sociální darwinismus byl kreacionistickými učenci ostře kritizován za své přispění k fašismu a nacismu. Nejenže propagoval imperialistické a nacionalistické představy o moci a podmanění druhých, ale víra v „přežití nejschopnějších“ nakonec vedla k nacistické politice čisté rasy a árijské nadřazenosti. Sociální darwinisté tvrdili, že expandovat a dobývat mohou jen silné „bílé“ národy, které dokáží vládnout jiným, slabším. Jiné slabší národy zahrnovaly lidi z tzv. „nižších ras“ a museli být odstraněni.

Darwinova evoluce učí, že živý svět nemá plán ani účel – pouze přežití. Vše je náhodné, neřízené a bezcitné. Lidé jsou jen více vyvinutá zvířata, prostě kusy masa, a neexistuje žádný nadpřirozený plán, který by nás vedl. Tyto nauky nesvědčí o neutralitě, nýbrž otevřeně vyučují náboženství – náboženství ateizmu a nihilizmu.

Boží Slovo mluví jasně, „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím“ (2.Timoteovi 4:3-4).

Videa k tématu:

  1. Od Darwina k Hitlerovi (14 min.)
  2. Hitlerův sociální darwinismus a skupina ABBA (10 min.)

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments