battling-behemoth

Bojující behemot

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Evoluční vykreslení dávné obří šelmy

Kevin Lamoure

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 11/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Většina dnešních kreacionistů dospěla k závěru, že stručný, poetický popis Behemota ve 40. kapitole knihy Job (v. 15–24) se nepodobá žádnému současnému zvířeti, ale odpovídá nejlépe sauropodním dinosaurům (dlouhý krk, býložravci), mezi které patří i ti největší známí. V této souvislosti stojí za to vylíčit dramatickou scénu v jedné vlivné evoluční minisérii, i když je absolutní odpověď na tuto otázku nepolapitelná.

Souboj titánů

Šlo o seriál Putování s dinosaury (Walking with Dinosaurs,1999), a děj se odehrával ve druhé epizodě s názvem „Čas Titánů“. Scéna líčila hypotetickou bitvu mezi sauropodním dinosaurem Diplodocus a teropodem Allosaurus (masožravý dinosaurus podobný Tyranosaurovi).

Nyní tu popíšeme dotyčnou scénu se zobrazenými sauropody a porovnáme ji s verši v Jobovi, kde je popsán Behemot:

„Každé srovnání ocasu Behemota s mohutným kmenem cedru vylučuje vidět v tomto tvorovi slona nebo hrocha s jejich relativně malými ocasy, jak se o to obvykle snaží moderní komentátoři.”

Samotný mladý Diplodocus se krmí rostlinami, zatímco je tajně pozorován párem hladových predátorů Allosaurus, kteří trpělivě čekají, až se více vzdálí od stáda.

Job 40:15: „…živí se trávou jako dobytče.“

Až donedávna evolucionisté trvali na tom, že tráva se v dobách dinosaurů ještě nevyvinula – nyní už to netvrdí.1

V této scéně pak jeden z predátorů vyskočí a zaútočí na odkrytou stranu býložravce. Diplodocus je sice při útoku zraněn, ale jeho nohy stojí pevně a nesou plnou váhu Allosaura, přičemž vzápětí masožravce setřese.

Job 40:18: „Jeho kosti jsou jako bronzové roury, jeho nohy jako železné sochory.“

Poté se Diplodocus pokusí co nejrychleji uprchnout, jak jen to je vzhledem k jeho velikosti možné, zatímco útočník se přemístí, a ve snaze zabránit jeho útěku se postaví čelem k býložravci. Aby Diplodocus ochránil svůj zranitelný krk, zastrašuje masožravce svou velikostí a mocně se vzpíná a staví se na zadní nohy, zatímco Allosaurus skáče a snaží se zachytit jeho masitý, dlouhý krk.

Job 40:16–17 „Jen se podívej, jakou má sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše … Šlachy na stehnech pevně spletené.“

Napětí stoupne během krátkého znehybnění, než obrovský ocas zdánlivě odnikud náhle srazí masožravce k zemi, až se tím nárazem zvedne špína a prach. Záchrana mladého dinosaura v této scéně přichází v podobě ocasu mnohem většího Diplodoca, a Allosaurus, i když je otřesený a zklamaný, má štěstí – je naživu a další den může znovu lovit.

Job 40:17: „Ocasem houpe jako cedrem.“

Bible říká, že „houpe“ ocasem jako cedr. Každé srovnání ocasu Behemota s mohutným kmenem cedru vylučuje vidět v tomto tvorovi slona nebo hrocha s jejich relativně malými ocasy, jak se o to obvykle snaží moderní komentátoři. Takto uvažují zpravidla díky své oddanosti světské historii, která nemůže připustit společnou existenci žádného dinosaura s člověkem.

Srovnání velikosti sauropodů a Behemota

„Verš 19 nazývá Behemota „stojícího v čele Božího díla“, což naznačuje, že jde o největší suchozemské zvíře, které Bůh stvořil, žijící nebo vyhynulé.”

Velikost a síla Behemota jsou zdůrazněny v pasáži Job. Verš 19 nazývá Behemota „stojícího v čele Božího díla“ (KJV: „hlavního na cestách Božích“), což naznačuje, že jde o největší suchozemské zvíře, které Bůh stvořil, žijící nebo vyhynulé. Dnes bychom tohoto tvora nazvali sauropodem. Ve verši 23 čteme: „Hle, když řeka vzedme se, on se nelekne, má klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne.“

Kromě nejistoty ohledně skutečné anatomie, schopností a chování sauropodů je také důležité vzít v úvahu, že sauropod na této scéně nebyl ani úplně dospělý, a ani nepatřil mezi největší druhy sauropodů, jací kdy vládli Zemí (viz odstavec níže „Behemot – který sauropod a jak velký?“).

Srovnání v této scéně nám pomáhá dát Božímu popisu tohoto mocného zvířete „tělo“. Je tím zdůrazněno proč ti, kteří berou historii Bible vážně všeobecně věří, že se jednalo o sauropodního dinosaura.

Behemot – který sauropod a jak velký?

dreadnoughtus-schrani

Na základě popisu v knize Job 40:18 může být odpověď „ten největší“. Ale který to byl? Na takové označení si klade nárok mnoho tvrzení. Například takový Argentinosaurus huinculensis byl odhadován na délku 30 m (100 stop) a vážící nejméně 50 tun (t).2 Tato tvrzení jsou však založena obecně na neúplných pozůstatcích. Dalším kandidátem byl Dreadnoughtus s mnohem větší částí kostry a odhadoval se na 25 m (80 stop) a 25 tun.2 Ocas měl ukotvení pro velmi silné svaly, a proto o něm jeho objevitelé řekli, že „má ocas jako zbraň, který byl dlouhý 30 stop“.

To jistě zní přesně jako druh ocasu, který Bible přirovnává k cedru!

Pokud jde o téměř úplné kostry, pak tím „nejdelším by klidně mohl být Diplodocus carnegii, 25 m (~80 stop) a 10–16 t; a nejmohutnějším dinosaurem byl pravděpodobně Giraffatitan brancai (dříve Brachiosaurus brancai), 23 m (75 stop) a 40 t.“3

Velikost Allosaura

Pro srovnání, predátor Allosaurus měl průměrnou délku asi 8,5 metru (28 stop) a hmotnost 1,7 t, přičemž ten největší se odhadoval na 9,7 m (32 stop) a 2,3 t.

Odkazy a poznámky

  1. Catchpoole, D., Dinosauři pojídající trávu: Evoluční problém při „cestování časem”, Creation 29(2):22–23, 2007; creation.com/grass-eating-dinos.
  2. Paul, G. S., The Princeton Field Guide to Dinosaurs, p. 231, 2nd edn, Princeton University Press, 2016.
  3. Sarfati, J., How big were the dinosaurs, really? Creation 41(3):12–14, 2019; creation.com/dinosize; citing Paul, Ref. 2.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments