binary

Binárně kódované lidské bytosti

Pavel AkrmanÚvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Ari Takku

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 10/2022. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

Autor Ari Takku je křesťan, promoval na finské Tampere University of Technology v roce 2005 a do roku 2012 pracoval jako softwarový inženýr.

binary-humanKaždý počítačový program nebo „software“ lze zredukovat na sekvenci dvou čísel – nuly a jedničky. Z těchto dvou symbolů je složen celý tento binární systém. Zde je například binární číslo: 11110111010. Je to stejné číslo jako je v desítkovém zápisu 1978, tedy rok, kdy začal vycházet časopis Creation. V binárním systému je to buď jedno, nebo druhé, nejsou k dispozici žádné „doplňky“ nebo alternativy – pouze 0 a 1.

„… původním a dokonalým plánem našeho Stvořitele je tudíž stav, kdy každá lidská bytost je buď mužem, nebo ženou.”

Někteří lidé mají námitky proti vztahování „binárních termínů“ na lidi – jak se někdo opovažuje odkazovat pouze na dvě možnosti, muže a ženu! Bible však v Genesis 1:27 o sňatku učí jasně: „I stvořil Bůh člověka k obrazu svému … muže a ženu stvořil je.“ Náš Pán Ježíš to potvrdil (Matouš 19:4 ; Marek 10:6). Citoval totiž Genesis 1:27, stvoření prvního lidského páru, předků všech ostatních lidí, kteří kdy žili. Původním a dokonalým plánem našeho Stvořitele je tudíž stav, kdy každá lidská bytost je buď mužem, nebo ženou.

Protože však žijeme ve světě po Pádu, mnoho věcí je nyní v rozporu s původními záměry našeho Stvořitele. Problémy mohou nastat například při dělení zárodečných buněk, což má pak za následek „chyby na montážní lince“ u postižených lidí.1 Biologie nicméně v naprosté většině potvrzuje biblické učení. Pomineme-li tyto vzácné tragické chyby, lidé jsou skutečně binární – buď žena, nebo muž.

„Pán Ježíš, hlavní konstruktér a programátor zajistil, aby samotná definice našeho pohlaví byla zakódována do každé z našich 30 bilionů buněk, obsahujících DNA!”

Ale navzdory jasné realitě je dnes tato pravda, spolu s mnoha dalšími biblickými učeními, silně napadána. Padlí lidé nechávají sebe i ostatní svést na scestí tvrzením, že samotný pojem binárního pohlaví neexistuje. Místo toho říkají, že tu jde pouze o jedince s proměnlivou mentální konstrukcí nějakého „pohlaví“.2 To je ovšem v příkrém rozporu s jasným učením Bible!

Pán Ježíš coby hlavní konstruktér a programátor zajistil, aby samotná definice našeho pohlaví byla zakódována do každé z našich 30 bilionů buněk, obsahujících DNA!3 Jako softwarový inženýr si nedovedu představit robustnější a principiálnější způsob, jak „natvrdo zakódovat“ statickou, neměnnou, trvalou hodnotu, kterou lze dobře deklarovat jako konstantu. To je v dokonalém souladu s jasným učením Písma o dvou pohlavích.

Postupujte dle pokynů výrobce

Mnoho jasných pokynů v Bibli, které nám dal náš starostlivý Stvořitel, je motivováno láskou, tedy tím, co je pro nás nejlepší. Je to pro nás dokonce ještě důležitější než pro majitele vozu, který se má řídit pokyny výrobce. Pokud se rozhodneme vzepřít se vůli Stvořitele ve věcech manželství a pohlaví, děláme to ke své vlastní škodě. Bible je špičkový návod od skvělého Super-inženýra pro Jeho milované bytosti stvořené pro společenství s Ním. Každá naše buňka ve skutečnosti nese ochrannou známku „navrženo v nebi“.

Záhada pohlavnosti

Vznik pohlavní reprodukce je pro evoluční teorii vskutku záhadou. V evolučním vyprávění se nejranější předkové všeho živého jednoduše rozdělili a touto nepohlavní reprodukcí vytvářeli své kopie. Toto je velmi úspěšný způsob, jak mít své potomky. Co tedy mohlo vést ke změně? Z evolučního pohledu to zůstává záhadou. Pohlavní rozmnožování sice má své výhody, jako je zajištění genetické diverzity pro maximalizaci schopnosti adaptace na měnící se prostředí. Ale jen „částečný“ přechod od nepohlavního k nepohlavnímu rozmnožování by neposkytoval žádnou selektivní výhodu, spíše naopak. Původ pohlavnosti tedy zůstává pro evoluci velkým problémem, ale naopak dává dokonalý smysl jako součást Božího záměrného plánu.

Odkazy a poznámky

  1. Wallace, K., Male and female He made them … creation.com, 7 Oct 2013.
  2. Pohlavnost byla původně pouhým gramatickým pojmem, ale do hry byla vtažena až v boji proti Bohem ustanovené lidské sexualitě muž/žena. Viz Loiterton, J., review of The Global Sexual Revolution: Destruction of freedom in the name of freedom by Gabriele Kuby (2017), J. Creation 33(1):26–29, 2019.
  3. Člověk o hmotnosti 70 kg má ~38 bilionů bakteriálních buněk (celková hmotnost 0,2 kg) a ~30 bilionů lidských buněk (stálá jádra/DNA mají pouze ~ 3 biliony, na rozdíl od červených krvinek). Sender, R. et al., Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body, PLoS Biol 14(8):e1002533, 2016

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments