alien-intrusion

Bez evoluce by nebylo ET

Pavel AkrmanDůsledky evoluční ideologie 1 Komentář

David Catchpoole a Gary Bates

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 03/2021. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

alienCo je za posledních sto let příčinou nárůstu veřejného zájmu o myšlenky mimozemského života? Jak říká Mark Brake, profesor astronomie a vědecké popularizace na Glamorganské univerzitě ve Walesu a člen vědecké komunikační skupiny NASA Institutu astrobiologie:

„Klíčem k rozmachu úvah o mimozemském životě ve 20. století byla Darwinova evoluční teorie. Darwinova teorie dodala na věrohodnosti myšlenkám o vývoji života v mimozemských podmínkách a hypotézu o mimozemském životě tak postavila na pevnější základ.“1

A ředitelka Institutu pro vzdělávání a veřejnou informační činnost SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence – Pátrání po mimozemské inteligenci) Edna Devorová v článku nazvaném Vyučujte evoluci: ať není žádné dítě pozadu je zklamaná, že „výuka evoluce zůstává v Americe stále předmětem sporu“.2

Pokud evoluce zůstává dodnes kontroverzní, pak je to určitě z dobrého důvodu. Průzkumy veřejného mínění trvale ukazují, že o evoluci jako o věrohodném vysvětlení původu života nejsou dosud přesvědčeny zástupy lidí, přičemž mnozí soudí, že vědecké důkazy hovoří naopak o tvůrci – konkrétně o biblickém Bohu. Evolucionisté by si opravdu měli klást otázku, proč jsou jejich domněnky pro tolik lidí stále neobhajitelné.

Zájem o hledání mimozemského života je obrovský – hlavně díky nesmírné popularitě science fiction a jejímu vykreslování vyspělých mimozemských civilizací na jiných planetách. Mnozí evolucionisté si toho jsou velmi dobře vědomi. Ve skutečnosti si mnozí mladí lidé myslí, že myšlenka mimozemského života „dokazuje“ samotnou evoluční teorii. Stala se téměř samoúčelnou hypotézou v kruhovém uvažování!

Evolucionisté věří:

  • Na Zemi se vyvinul život
  • Vesmír je obrovský prostor
  • Život se tedy musel vyvinout i jinde

A v důsledku evolučního učení proto nyní mnozí lidé věří:

  • Vesmír je obrovský prostor (takže nemůžeme být jediní)
  • Mimozemšťané musí existovat (ve sci-fi nemůže být všechno jen výmyslem!)
  • Jestliže tedy mimozemšťané existují, museli se vyvinout
  • To „dokazuje“, že na Zemi se život musel také vyvinout
„Klíčem k rozmachu úvah o mimozemském životě ve 20. století byla Darwinova evoluční teorie.”

Avšak mějte při tom všem na paměti, že jsme se s žádným mimozemským životem nikdy nesetkali a evoluce sama o sobě zůstává stále kontroverzní.

Nicméně vzhledem k tomu, že evoluční výuka nyní pokrývá již několik generací, není proto divu, že miliony lidí po celém světě fantazírují o možné existenci mimozemského života na jiných planetách, jak to ztvárňují filmy sci-fi. Pro více informací na toto téma a pochopení toho, jak pátrání po ET vlastně naplňuje náboženské potřeby, viz knihu od Garyho Batese Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection (Vpád mimozemšťanů: UFO a spojení s evolucí).

Událost v Roswellu – havárie UFO?

Odkazy

  1. Pincock, S., Communicating through movies, The Scientist, 19(3):12, 14 February 2005.
  2. Devore, E., Teach evolution: leave no child behind, SPACE.COM, space.com/searchforlife/seti_devore_evolution_050210.html, 17 March 2005.
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Inline Feedbacks
View all comments
jhk - vlasta

Evolucionismus ani kreacionismus nevylučuje život na jiných planetách. Z principu. I Bůh mohl stvořit život na jiných planetách, v jiných planetárních soustavách. Mohl – vyloučeno to zatím není. A samozřejmě proto existují mnozí lidé – kreacionisté – kteří tuto možnost nejen připouštějí, ale snaží se i dokazovat, že tomu mohou odpovídat některé verše z Bible. Je s tím spojeno ale spoustu problémů, které při tomto výkladu biblických veršů – tyto pohledy provázejí. Každý si zajisté uvědomí, proč tyto problémy existují. U evolucionistů je pohled na mimozemské civilizace problematický z jiného… Číst vice »