Achillova pata evoluce

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Všechno podle plánu

Jonathan C. O´Quinn, D.P.M., M.S.)

Z Creation Matters , roč. 12, č. 6, str. 12, přeložil M. T. – 04/2008.

Poznámka redakce: Viz také stejnojmenný projekt společnosti CMI (Creation Ministries International Kreacionistická mezinárodní společnost), jehož výstupem je skvělá odborná kniha Achillovy paty evoluce (dostupná i v češtině) včetně doprovodného DVD.

Devět fundovaných vědců PhD. odhaluje fatální trhliny, a to právě v oblastech, které jsou obecně prezentovány za její nejsilnější.

Cílem projektu je vysvětlit jednoduše a výstižně smrtelné slabiny evoluční teorie. V rámci kampaně “Ptej se na evoluci” věříme, že evoluční teorie na tyto svoje slabiny nemá žádné odpovědi, pokud je všechno dobře vysvětleno a pochopeno. Kniha, pokud víme, nemá žádnou podobnou paralelu.

Evolucionisté věří, že jak se raní předkové člověka vyvíjeli, přecházeli od chůze po čtyřech (kvadrapedální lokomoce) ke vzpřímené chůzi po dvou (bipední lokomoce). Za milióny let prý tito tvorové získali schopnost běhat, což jim umožnilo přejít z převážně býložravé potravy na stravu všežravců, kterou pozdější lidé praktikovali v důsledku lovu.

Jednou z nejdůležitějších svalových skupin dolních končetin pro běh je Achillova šlacha – komplex gastrocnemius-soleus nebo triceps surae, který tvoří její podstatnou část. Tato šlacha je největší a nejsilnější v lidském těle, je schopná fungovat jako obrovská pružina, uchovávat a uvolňovat při běhu obrovské množství energie.

achilles-tendon_lab(Musculus triceps surae = trojhlavý sval lýtkový. Dvě hlavy představují musculus gastrocnemius, hlubokou hlavou je m. soleus. Úpon prostřednictvím Achillovy šlachy je na kost patní (tuber calcanei). Inervace nervem tibialis – holenním nervem. Výrazný vývoj svalu u člověka souvisí se vzpřímeným postojem, vytváří výrazně konturu lýtka. pozn. překl.).

Problémem pro evolucionisty je, že velké opice, prý naši nejbližší žijící příbuzní, postrádají funkční Achillovu šlachu. A skutečně, dnešní velké opice mají pouze „miniaturní náznak“ Achillovy šlachy, „který jistě není s to uchovat jakékoli množství pružné energie a který by vůbec stál za zmínku“. A navíc studie ukázaly, že bez Achillovy šlachy se rychlost dvounohého běhu snižuje o 50%, přičemž vyžaduje dvakrát více energie.

Evolucionisté pevně věří, že člověk se vyvinul ze společného předka spolu se šimpanzi před šesti milióny let. Avšak teorie přírodního výběru říká, že vyvíjející se rysy musí dobře fungovat, aby umožňovaly výhodu pro přežití. Odkud se tu vzala tahle Achillova šlacha, a jak se vůbec vyvinulo dvounohé běhání, když bylo tak neúčinné? Evoluční teorie, jako teorie o raném člověku, tu zcela selhává.

Literatura

  1. Gebo, D.L. 1993. Plantigrady and foot adaptation in African apes: implications for hominid origins.
  2. Am J Phys Anthropol 91:379381.
  3. Osobní komunikace, Dr. William Sellers, Lecturer in Integrative Vertebrate Biology, The
    University of Manchester, October 2007.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments