Všeobecná diskuse

Tento prostor slouží pro VŠEOBECNOU DISKUSI v rámci tohoto webu.
Diskuse na konkrétní téma je umožněna vždy pod jednotlivými články.
Děkuji Vám, že v diskusi dodržujete daná pravidla.
Pavel Kábrt

(mohlo by vás zajímat: Trollové v internetové diskusi)

(Nápověda k  formátování textu v komentářích)

Máte-li dotazy technického rázu, vkládejte je SEM.

Komentujte

1967 Komentáře zapnuto "Všeobecná diskuse"

Upozornit na
Viola
Viola

Vlasta

Bez Boží vůle se totiž nic nestane.

Výborně, Vlasto. Potvrzuješ, že všechno zlo a neštěstí, chování lidí, přírodní katastrofy, války atd. padají na vrub vaší kruté a sadistické modle.

Rozumět tomu – je svobodné lidské rozhodnutí. Buď někdo chce rozumět, nebo rozumět nechce.

Přesně tak. Jenže ty tomu nechceš rozumět. Ty sis nechal vymýt hlavu ideologickými kecy, jinak bys viděl svou modlu tak, jak je ve vaší báchorce popisována. Vražda není láska.

Viola
Viola

Kristův učedník

Příkazy Božímu lidu k válce a vyhlazení zlých národů nejsou ideologie, ale prostě vždy jednorázový příkaz Panovníka. V Novém zákoně už to není.

Je. JK vyzývá k nenávisti v rodině, říká, že kdo ho nemiluje, není ho hoden, vysílá jezdce vraždit atd.

Ježíše Krista miluje ten, kdo zachovává přikázání.

Myslíš přikázání ze SZ, která například nařizují lásku k vaší modle?

Kristův učedník
Kristův učedník

Šriber: Protože to má přímé reálné následky. Dobré skutky nevymažou ty zlé. A Boha se nemůžeme zeptat, co chce…

Dobrý skutek Božího Syna Ježíše Krista na kříži může vymazat váš dluh, když budete chtít. Zeptat se můžeme a ptáme – ve jménu Ježíše Krista.

Viola
Viola

Kristův učedník

1. už jsem odpověděl

Neodpověděl. Napsal jsi, že by to bylo nadlouho. Zkus to zkrátit.

Vynucování lásky obecné je problematické. Proto mají lidi možnost svobodné volby a dostane se jim co si vybrali.

Proč ho schvaluješ u své modly? Už několikrát jsme si dokázali, že se o svobodnou volbu nejedná. Je to buď mě budeš milovat, nebo ti ublížím.

Sriber
Sriber

Protože to má přímé reálné následky. Dobré skutky nevymažou ty zlé. A Boha se nemůžeme zeptat, co chce…

Kristův učedník
Kristův učedník

Šriber napsal: Učedníku, teoretizování o tom, k čemu Kristovo učení navádí, nebo nenavádí, mě nezajímá ani zdaleka tolik, jako co lidé v Kristově jménu páchají…

A proč? Jednak dělají i mnoho dobrého a jednak je důležité, co chce Bůh snad.

Sriber
Sriber

Zatím můžeš vymyslet, proč to pitomé není. Pak mi to povíš…

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Ano. Oběsit se kvůli špatným známkám je pitomé…

– ach jo Sribere. Ještě že Vás tak trochu znám. Tak zatím.

Sriber
Sriber

Ano. Oběsit se kvůli špatným známkám je pitomé…

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Ne, Vlasto, to není dobré, to je pitomé…

– co je pitomé? To, že se oběsili?

Sriber
Sriber

Ne, Vlasto, to není dobré, to je pitomé…

Sriber
Sriber

Učedníku, teoretizování o tom, k čemu Kristovo učení navádí, nebo nenavádí, mě nezajímá ani zdaleka tolik, jako co lidé v Kristově jménu páchají…

jhk - vlasta
jhk - vlasta

1) Dostat výprask za špatnou známku je zlé? Jsi divný…

– znám děti, které se kvůli špatným známkám oběsili. Je to dobré?

Sriber
Sriber

1) Dostat výprask za špatnou známku je zlé? Jsi divný…
2) Já o tom nerozhoduji, já na to poukazi. Ty zřejmě nejsi schopen racionálního uvažování…

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Meleš kraviny. Tvůj Bůh je zlý. Smiř se s tím…

– o tom, zda melu kraviny nebo ne – nerozhodujete Vy. Spíše ukazujete, že něčeho nejste schopen.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Nezabránit zlu, když můžeš, je stejné, jako zlo dělat…

– výborně Sribere. Dejme si příklad. Učitel ví, že když dítě dostane známku 5, dostane doma výprask. Proč mu nedá tedy 1-ku, aby zabránil zlu?

Sriber
Sriber

Meleš kraviny. Tvůj Bůh je zlý. Smiř se s tím…

Kristův učedník
Kristův učedník

Sriber napsal: 1. To, že jsou tak agresivní vůči homosexuálům nebo ateistům vás ale asi tolik netrápí…
2. Křesťané bývali stejně agresivní vůči jinověrcům. Někteří by byli i dnes, kdyby jim to zákon umožňoval…

Učení Ježíše Krista Božího Syna k tomu nenavádí.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Nezabránit zlu, když můžeš, je stejné, jako zlo dělat…

– psal jsem Sribere, že rozumět tomu – je výsadou svobodné lidské vůle. A že rozumět tomu – nikdo nikoho nenutí. Rozumět tomu – je svobodné lidské rozhodnutí. Buď někdo chce rozumět, nebo rozumět nechce.

Sriber
Sriber

Učedníku, oba tvrdili, že ano, a víc než jejich tvrzení není k dispozici…

Kristův učedník
Kristův učedník

Šriber napsal: Pro Židy byly zlými národy třeba Amorité, pro nacisty třeba Židé. Jak Židé tak nacisté konali Boží vůli…

Amorité, asi ano.

Židé často také neposlouchali a neplnili Boží přikazy o tom je velká část Starého zákona a o následcích.
Nacisté, domnívám se, nekonali na Boží příkaz vůbec.

Sriber
Sriber

Nezabránit zlu, když můžeš, je stejné, jako zlo dělat…

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jak Židé tak nacisté konali Boží vůli…

– ovšem pravdou je, že osobně bych to trochu upřesnil v tom, že je pravda, že se bez Boží vůle nic nestane, to však neznamená, že Bůh zlo schvaluje a vidí to za dobré. Protože by si to někdo z toho mohl nějak vydedukovat – tak v tomto případě musím říci prrrrrr. To ani náhodou. Bůh sice zlé věci dopouští, ale to vůbec neznamená, že je schvaluje. Rozumět tomu však nikdo nikoho nenutí. Rozumět tomu – je výsadou lidské svobodné vůle.

Sriber
Sriber

Tudíž je Bůh @&#$…

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Jak Židé tak nacisté konali Boží vůli…

kupodivu – s tím nelze než souhlasit. Bez Boží vůle se totiž nic nestane.

Sriber
Sriber

Pro Židy byly zlým národem třeba Amorité, pro nacisty třeba Židé. Jak Židé tak nacisté údajně konali Boží vůli…

KTE

@George
A právě tak, jak tito lidé „rozhodují“ o tom, kdo je a není skutečný křesťan, „rozhodují“ i o vědě a vědcích. V řadě případů bez reflexe zohledňující jejich fatální neznalosti přírodních věd.

Kristův učedník
Kristův učedník

Viola napsal: Právě, že je třeba. Křesťanská ideologie to přímo nařizuje. Viz 1. příkázání, viz příkazy k vraždám jinověrců a bezvěrců atd. I JK mluví o trestech pro ty, kdo ho nebudou milovat.

Příkazy Božímu lidu k válce a vyhlazení zlých národů nejsou ideologie, ale prostě vždy jednorázový příkaz Panovníka. V Novém zákoně už to není.

Ježíše Krista miluje ten, kdo zachovává přikázání.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – KTE

Nelžu ani si nevymýšlím, kreacionismus představuje nebezpečí pro svobodu lidského myšlení, vědění a poznávání.

Pokud ani jedno – pak už nevím. Pak jedině, že nejste svéprávný ohledně toho, že asi vůbec nerozumíte, či nechápete to, že to, co říkáte prostě není pravda a kreacionismus není žádným nebezpečím pro svobodu lidského myšlení a poznávání. To, že kreacionisty obecně házíte do jednoho pytle, je tedy buď schválně, nebo Jste KTE už opravdový fanatik, protože pouze fanatik bez schopnosti rozlišovat, hází všechny do jednoho pytle.

Sriber
Sriber

1. To, že jsou tak agresivní vůči homosexuálům nebo ateistům vás ale asi tolik netrápí…
2. Křesťané bývali stejně agresivní vůči jinověrcům. Někteří by byli i dnes, kdyby jim to zákon umožňoval…

Kristův učedník
Kristův učedník

Viola napsal: Já jsem se ale ptal na dvě jednoduché otázky, nikoliv na tohle:
1. Jak víš, že zrovna vaše ideologie je ta jediná správná, když schvaluješ takové tresty za její nedodržování?
2. Jak se ti zamlouvá násilím vynucovaná láska k vaší modle?

1. už jsem odpověděl
2. nemám modlu. Vynucování lásky obecné je problematické. Proto mají lidi možnost svobodné volby a dostane se jim co si vybrali.

Kristův učedník
Kristův učedník

Šriber: Učedníku, moc nám toho neděláte čistě kvůli tlaku sekulární společnosti. Třeba v takové Saudské Arábii takový tlak není a taky to tam podle toho vypadá…

V Saudské Arábii by se mi nejspíš také nelíbilo. Prý Saúdská Arábie je ve vztahu ke křesťanům jednou z nejrepresivnějších zemí vůbec: https://www.hlas-mucedniku.cz/archiv.php?id=saudska_arabie

Viola
Viola

George

Netreba vydavat sve subjektivni nazory za neco, cim proste nejsou. Netreba trvat na tom, ze jen to me nabozenstvi je jedine spravne/pravdive. Netreba trvat na tom, ze jen ja jsem si vybral spravneho Boha a vsichni ostatni jsou naprosto mimo.

Právě, že je třeba. Křesťanská ideologie to přímo nařizuje. Viz 1. příkázání, viz příkazy k vraždám jinověrců a bezvěrců atd. I JK mluví o trestech pro ty, kdo ho nebudou milovat.

Sriber
Sriber

Teorie božského příkazu je oproti konsekvencialismu mizerná…

Viola
Viola

Kristův učedník

jak vím, že kdo bude uctívá modly, vraždit, krást, lhát, být neuctivý k rodičům, závidět, smilnit, cizoložit, rouhat se, prostě nebude dostatečně milovat Boha, bližní i nepřátele, dělá špatné věci?
To by bylo na dlouho.

Já jsem se ale ptal na dvě jednoduché otázky, nikoliv na tohle:
1. Jak víš, že zrovna vaše ideologie je ta jediná správná, když schvaluješ takové tresty za její nedodržování?
2. Jak se ti zamlouvá násilím vynucovaná láska k vaší modle?

Sriber
Sriber

Učedníku, moc nám toho neděláte čistě kvůli tlaku sekulární společnosti. Třeba v takové Saudské Arábii takový tlak není a taky to tam podle toho vypadá…

George
George
Bible je sbírka svědectví, či v případě některých lidí(proroků) – přímé Boží řeči. Líbit se to někomu nemusí. Tohle je presne to, o cem jsem psal – ze problemy zacnou ve chvili, kdy nekdo zacne vydavat sve subjektivni nazory za pravdu. A to velke problemy. Jedinci jako Vlastik a jini zde diskutujici jsou orientovani predevsim na pricinu. Podle jejich nazoru je to v Bibli vsechno srozumitelne napsane, zcela jasne, pochopitelne, proste neni co resit. Takze vsichni ti, kteri se treba prave kvuli rozdilnym nazorum na urcite biblicke pasaze dopousteli nasili,… Číst vice »
Kristův učedník
Kristův učedník

Viola,
jak vím, že kdo bude uctívá modly, vraždit, krást, lhát, být neuctivý k rodičům, závidět, smilnit, cizoložit, rouhat se, prostě nebude dostatečně milovat Boha, bližní i nepřátele, dělá špatné věci?

To by bylo na dlouho.

Kristův učedník
Kristův učedník

Ondra napsal: Tohle jsou ale fanatické řeči. Existuje x jedinců (ateistů apod.), kteří konají dobro, nebo tací, kteří nikdy o Bibli neslyšeli (v rámci jiných náboženství) a rovněž třeba nekradou, nevraždí apod. Nedá se to zobecňovat.

To je jenom vaše víra. Dokažte to.

Kristův učedník
Kristův učedník

Šribere,
nic vám přece neděláme. Uvídíte sám jestli je neškodné, to co jste psal.

Sriber
Sriber

Vaše víra, vaše pravidla – vy se tím řiďte. Nás ostatní nechte laskavě na pokoji…

Viola
Viola

Kristův učedník

Ideologie Bible je konzistentní: Kdo bude uctívat modly, vraždit, krást, lhát, být neuctivý k rodičům, závidět, smilnit, cizoložit, rouhat se, prostě nebude dostatečně milovat Boha, bližní i nepřátele, připravuje si ošklivou budoucnost.

Jak víš, že zrovna vaše ideologie je tou jedinou správnou a nejlepší ideologií? Ptám se proto, že schvaluješ takové tresty za její nedodržování.
Jak se ti zamlouvá násilím vynucovaná láska k vaší modle?

Ondra
Ondra

Kristův učedník

Ideologie Bible je konzistentní: Kdo bude uctívat modly, vraždit, krást, lhát, být neuctivý k rodičům, závidět, smilnit, cizoložit, rouhat se, prostě nebude dostatečně milovat Boha, bližní i nepřátele, připravuje si ošklivou budoucnost.

Tohle jsou ale fanatické řeči. Existuje x jedinců (ateistů apod.), kteří konají dobro, nebo tací, kteří nikdy o Bibli neslyšeli (v rámci jiných náboženství) a rovněž třeba nekradou, nevraždí apod. Nedá se to zobecňovat.

Sriber
Sriber

1. Ideologie Bible není konzistentní. To se u kompilátů textů psaných různými autory v různých dobách stává…
2. Strašení údajným Božím trestem není tak efektivní jako strašený reálným ukamenováním…
3. Uctívání model je reálně neškodné, lhaní může být někdy lepší než říkat pravdu, někteří rodiče si úctu nezaslouží, závist je základní emoce, škodlivost smilnění závisí na definici, cizoložství je soukromá záležitost, rouhání je reálně neškodné, nedostatečné milování Boha je reálně neškodné, nedostatečné milování bližních i nepřátel je reálně neškodné a milování nepřátel je kravina, proto to taky nezvládne ani většina křesťanů…

Kristův učedník
Kristův učedník

Ideologie Bible je konzistentní: Kdo bude uctívat modly, vraždit, krást, lhát, být neuctivý k rodičům, závidět, smilnit, cizoložit, rouhat se, prostě nebude dostatečně milovat Boha, bližní i nepřátele, připravuje si ošklivou budoucnost.

Viola
Viola
Kristův učedník Máte zatím štěstí, že Pán je pomalý k hněvu a milostivý. Myslím, že těch asi 360 000 lidí, které vaše modla vlastnoručně zavraždila podle vaší báchorky, má jiný názor. Ty pronárody, které nechala vyvraždit, ta města, která nechala vyvraždit a všechny její další oběti asi budou mít také jiný názor. Všichni ti, co se utopili při celosvětové povodni, asi budou mít také jiný názor. Všichni ti, kteří zahynuli při drancování, loupení, násilné christianizaci a vraždění křesťanské lůzy bez trestu od vaší modly asi budou mít také jiný názor.… Číst vice »
Viola
Viola
Ondra To je logika, panečku. Analogie: Kniha xxx obsahuje kapitoly zahrnující informace o Evoluční teorii. A zároveň kniha xxx obsahuje kapitoly zahrnující informace o Komunismu. Podle uvažování Violy by to znamenalo, že Evoluční teorie je součástí Komunismu. Používáš klasickou taktiku krecíka – spojovat nespojitelné. Kniha zahrnující informace o ET a zároveň o komunizmu, není ideologickou knihou ani jednoho. Ty dvě části nespojuje stejná hlavní modla. Obě části nemusí vyznávat stejná osoba, což v případě křesťanskoideologické báchorky platí. Těch rozdílů je podstatně víc, ale ty, co jsem uvedl, bohatě stačí. Nejde… Číst vice »
Sriber
Sriber

Na koho bude víc naštvaný? Na ty, kdo v něho nevěřili, nebo na ty, co lhali a uráželi v jeho jménu?

Kristův učedník
Kristův učedník

Bezbožníci, abyste se v tom lépe vyznali, tak pro vás je vše stejné jak podle Starého tak i podle Nového zákona.
Prostě spočívá na vás Boží hněv, dokud se nezačnete napravovat. Máte zatím štěstí, že Pán je pomalý k hněvu a milostivý.

Sriber
Sriber

Takže Bible zahrnuje informace o židovském náboženství? Z toho důvodu je Starý zákon její součástí? Aby nás informoval o tom, čemu Židé věřili?

Ondra
Ondra

Tím pádem je součástí křesťanské ideologie.

To je logika, panečku.

Analogie:

Kniha xxx obsahuje kapitoly zahrnující informace o Evoluční teorii. A zároveň kniha xxx obsahuje kapitoly zahrnující informace o Komunismu. Podle uvažování Violy by to znamenalo, že Evoluční teorie je součástí Komunismu.

Viola
Viola

Ondra

Je. A?

Tím pádem je součástí křesťanské ideologie.

Ondra
Ondra

Viola

Je SZ součástí Bible?

Je. A?

Jednali podle slov své modly, která je přece otcem JK. Sám JK přiznává, že vůle jeho otce je nejvyšší vůlí. I kdyby JK něco říkal, slova jeho otce jsou podstatnější. Vyznávají křesťani jako svého boha JK nebo starozákonní modlu?

Dle Bible se Boží přístup (mezi SZ a NZ) změnil. To lze pozorovat. V NZ dáno příchodem J. K.

Ondra
Ondra

Admin

Můžete uvést, co tak hrozného KTE napsal?

Děkuji.

KTE

@Admin
Vulgaritu lze uznat, za to jedno slovo se omlouvám. Nicméně poté, co jsem se skutečně poctivě pokusil odpovědět na Vlastovu otázku, sklidil jsem od něj pouze nařčení, že lžu nebo si prachsprostě vymýšlím. Nelžu ani si nevymýšlím, kreacionismus představuje nebezpečí pro svobodu lidského myšlení, vědění a poznávání.

Ondra
Ondra

Už se těším, jak budou mazány Kábrtovy věty s urážkami oponentů.

Stránky jsou pana Kábrta, takže to bude posuzováno trochu jinak 😛
Teď vážně – ono to moc legrace není.

Viola
Viola

Admin

Dospělí lidé nemají potřebu v komentářích urážet druhého – část vaší věty jsem opět vymazal.

Už se těším, jak budou mazány Kábrtovy věty s urážkami oponentů.

KTE

@Admin
Byl byste tak laskav a smazal tedy i věty, kde mě Vlasta označuje za lháře nebo za člověka, který si prachsprostě vymýšlí? Děkuji.

admin Upozornění
První komentář jsem vám smazal proto, že byl vulgární. Část druhého pak ze stejného důvodu. Neposuzuji to, zda si někdo vymýšlí či co je nebo není pravda. Mluvím o slušném vystupování.

KTE

@Admin
Byl bys tak laskav a smazal tedy i věty, kde mě Vlasta označuje za lháře nebo za člověka, který si prachsprostě vymýšlí? Děkuji.

admin Upozornění
Nevím o tom, že bych vám nabízel tykání – husy jsme spolu nepásli. Komunikujte jako dospělý člověk a nikdo vám nic vytýkat nebude.

KTE

@Vlasta
Můžeš mi říct – proč jsi tak vytočený, když někdo něco namítá proti kreacionismu? Ani nelžu ani si nevymýšlím, ( ————— ) Věda je pro tebe ideologický nepřítel, přesně jak jsem o tom psal.

————————————
admin Upozornění
Dospělí lidé nemají potřebu v komentářích urážet druhého – část vaší věty jsem opět vymazal. Nestačí-li vám to, může dojít k vaší blokaci.

KTE

admin Upozornění
Komentář s vulgarismy od KTE byl smazán.

Sriber
Sriber

Foton

Treba sa naučiť aj čítať:

Si děláš kozy?

Ale môže sa to tiež stať pohltením koristi predátorom

Jistě. Pokud se například daný jedinec stane kořistí predátora před tím, než zplodí potomky, tak podlehne zástupci stejného druhu, kterému se to nestane. Nebo jestliže se jeden druh stává kořistí predátora výrazně častěji než jiný druh ve stejné nice a to má za následek menší počet potomků a eventuální vyhynutí, první druh podlehne druhému…

Zrazu o tom nič nevieš

Co to meleš?

Svojej jednanie však zdôvodňovali darwinizmom.

Kde přesně v tom videu je uvedená citace, která dokazuje tvé tvrzení?

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – KTE

@Vlasta
http://kareltejkal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=539082

– ani jsem nerozklikával ten odkaz, ale vsadím boty na to, že odkazuje na článek o lži, protože jsem ho tam viděl mezi prvními.

Takže Vy chcete naznačit, že nelžete. Dobře. V tom případě si prostě jenom prachsprostě vymýšlíte. Dle Vás – zřejmě správný vědecký přístup.

jhk - vlasta
jhk - vlasta
https://www.youtube.com/watch?v=9kOGOY7vthk – když toto vidím – tak mě nepřestává udivovat, jak může člověk při tomto pohledu – kdy „vidí“ působit takovéto mechanizmy při „tvoření“ člověka – říci – že to stačí na zdůvodnění celé podstaty člověka přirovnáním ke „stroji“. Či dobře – biologickému stroji. Ani jedna „součástka“, natožpak DNA – nemá svoji vlastní vůli a nemá svůj vlastní rozum, všechno to běží zcela automaticky za základě přírodních procesů a jiných principů ať už dělení, či něčeho jiného. Nikde tu není nějaký „řídící mozek“, který by vše organizoval, podobně jako u… Číst vice »
rafael
rafael

a uspesnych absolventov…

Sriber
Sriber

Talk origins mají sekci, která se jmenuje „Quote mine“…

Sriber
Sriber

Václav Dostál – Co tím podle vás chtěl autor říci?

Václav Dostál
Václav Dostál
Šriberovi (aj.) http://citaty.net/autori/charles-darwin/ „V nepříliš vzdálené budoucnosti, budeme-li ji počítat na staletí, civilizované lidské rasy téměř jistě v celém světě vyhladí a nahradí rasy divošské. Zároveň budou bez pochyby vyhlazeny antropomorfní opice. Mezera se pak zvětší, neboť se bude rozkládat mezi člověkem na úrovni civilizovanější, než jsou běloši, jak můžeme doufat, a nějakými lidoopy na úrovni paviána, a nikoliv jako v současné době mezi černochem či domorodým Australanem a gorilou. “ „Pokud nezabráníme tomu, aby se počet bezohledných, ničemných a jinak podřadných členů společnosti zvyšoval rychleji, než lepší třída lidí,… Číst vice »
jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – KTE.

Náboženské fanatiky je třeba držet od vědy co nejdále, protože jsou schopni ji zprznit, případně i zakázat, kdyby k tomu měli dost sil. Kreacionismus mladé Země se o ideologické zprznění vědy jednoznačně snaží.

– když už lžete, lžete aspoň trochu spořádaněji.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – KTE-

Projevuješ se jako typický náboženský fanatik

– nápodobně. V.S.

Sriber
Sriber

Prosím o citaci, kde nacisté zdůvodňovali genocidu darwinismem. Neplést prosím s tím, co si kreacionisté myslí, že darwinismus je. Jen tak pro zajímavost:
1) Darwin tvrdil, že nejsou jasné hranice mezi rasami, někteří lidé v rámci jedné rasy (či dokonce etnika) se od sebe můžou lišit více než dva zastápci různých ras a není jasné, kolik ras vůbec je…
2) Darwin se vyjádřil proti otrokářství a genocidě domorodců…
3) Darwin obdivoval barvu kůže Tahiťanů a myslel, že vypadá lépe než barva kůže bělochů…
4) Darwin odmítl eugeniku…

KTE

Bible je sbírka svědectví, či v případě některých lidí(proroků) – přímé Boží řeči. Líbit se to někomu nemusí.

@Vlasta
Projevuješ se jako typický náboženský fanatik. Nebavil ses zrovna o subjektivitě náboženského přesvědčení nedávno s Georgem? Náboženské fanatiky je třeba držet od vědy co nejdále, protože jsou schopni ji zprznit, případně i zakázat, kdyby k tomu měli dost sil. Kreacionismus mladé Země se o ideologické zprznění vědy jednoznačně snaží.

Také si vzpomeň na pohádku, kde v jistém království bylo zakázáno zpívat. Nebyl to zrovna předobraz božího království.

jhk - vlasta
jhk - vlasta
RE: – KTE. Představ si, jak by reagoval milovník hudby na výzvy nějakých fanatiků, kteří hudbě nerozumí a nemají hudbu rádi, aby byla hudba zakázána? V předchozí větě zkus vyměnit slovo hudba za slovo věda. – nebavíme se o hudbě. – zavádějící – uvěřili jsme na základě toho, že jsme přírodu zkoumali. To, že z toho vyplynulo něco jiného, než by „mělo“ – není naše chyba. – nebavíme se o hudbě. Za druhé: Kreacionisté nenamítají pouze proti evoluční biologii, ale proti veškerému svobodnému poznání, protože právě výsledky svobodného poznání (kosmologie,… Číst vice »
KTE
@Vlasta Představ si, jak by reagoval milovník hudby na výzvy nějakých fanatiků, kteří hudbě nerozumí a nemají hudbu rádi, aby byla hudba zakázána? V předchozí větě zkus vyměnit slovo hudba za slovo věda. Za druhé: Kreacionisté nenamítají pouze proti evoluční biologii, ale proti veškerému svobodnému poznání, protože právě výsledky svobodného poznání (kosmologie, fyzika v souvislosti s radiometrickým datováním, geologie, desková tektonika, astrofyzika…) jsou v rozporu s jejich interpretací superpravdivých, údajně svatých textů. Nejde tedy jen o to, že bychom byli milovníky evoluce, ale jde o svobodu myšlení a poznávání. Kreacionismus… Číst vice »
jhk - vlasta
jhk - vlasta
Může mi někdo říci – z evolucionistů – proč jste tak vytočení, když někdo něco namítá proti evoluci? vyberte si z možných odpovědí – pokud si nevyberete, napište odpověď podle toho, co považujete za pravdivé. – otázkou je ale stále proč? Proč Tě něco dokáže tak vytočit. Důvod? – snad to, že někdo neříká pravdu? – snad to, že je pravda pouze taková, za co ji člověk považuje u sebe? – snad pro to, že si myslí, že ví? – snad pro to, že si myslí, že věda je arbitrem… Číst vice »
Route 66

zdôvodňovali darwinizmom.

…………………………………………………………………………

Super Fotone!
Díky.

Viola
Viola

Vlasta

pokud Vám nestačí to, co zde zvěstují křesťané – pak si budete muset počkat na to, až k vám holt bude mluvit Bůh sám. Nedá se nic dělat…….

Celý den se dovoláváš jakýchsi logických úvah a pak to zabiješ takovýmhle fantasmagorickým nesmyslem.

George
George

jhk: ale ani to by nebylo objektivni. Jak by XYZ jinym lidem pomohlo, ze mluvi na me? Resp. proc by si meli myslet, ze na me skutecne nejaky Buh mluvi a jenom si to nevymyslim? Co kdyby mi opakovane rekl o nejake veci, ktera se teprve stane – to tobe by mohl rict, kdyz jsme u toho? Mohli bychom to vyzkouset? Nebo to takhle vlastne nefunguje, protoze…

jhk - vlasta

Takže je to konečně vyřešené. To to trvalo……

jhk - vlasta

RE: – George.

Pokud nekdo „vi“ objektivne, tak si to nechava pro sebe, protoze dosud nikdo zadne takove „objektivni vedeni“ nedolozil – pouze sve subjektivni nazory. Ja s tim zadny problem nemam a treba tady Viola se na to taky trese, tedy staci dokladat.

– pokud Vám nestačí to, co zde zvěstují křesťané – pak si budete muset počkat na to, až k vám holt bude mluvit Bůh sám. Nedá se nic dělat…….

Sriber
Sriber

Proč Je Bible první mezi bestselllery?

Protože ji kupuje víc lidí než ostatní knihy…

Foton
Foton

Šriber
Treba sa naučiť aj čítať:
„….životaschopnejšie rastliny by postupne zabili menej priebojné, hoci celkom vyrastené rastliny. Z dvadsiatich druhov rastlín rastúcich na malom kúsku trávnika (trikrát štyri stopy) zahynulo deväť druhov len preto, že ostatným druhom sme umožnili voľne vyrásť….“

Ale môže sa to tiež stať pohltením koristi predátorom. (Zrazu o tom nič nevieš… Aké príznačné pre zabedneného evolucionistu…) 😀

Ten citát z Main Kampf nič neznamená, pretože nacisti boli známi vzájomne si protirečiacimi vyjadreniami. Svojej jednanie však zdôvodňovali darwinizmom.

Viola
Viola
Feťák Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před… Číst vice »
Sriber
Sriber
* ISBN 80-7149-745-2* Není to tam. A když píšu „tam“, myslím tím v celé knize… *Zabije.* Kecy. Podlehnout znamená neuspět v přirozeném výběru, což se může stát mnoha způsoby, například nezplozením potomků. Nevyžaduje to zabíjení… * Doakaž* Už zas? Fajn: Citát z Mein Kampfu: „Liška zůstane vždy liškou, husa vždy husou, a tygr si vždy ponechá znaky tygra.“ Literatura zákázána nacisty, bod 6 z instrukcí uvedených v Die Bücherei 2:6 (1935): Schriften weltanschaulichen und lebenskundlichen Charakters, deren Inhalt die falsche naturwissenschaftliche Aufklärung eines primitiven Darwinismus und Monismus ist (Haeckel). Odmítám… Číst vice »
Foton
Foton

Vikolaný
Už som odpovedal. Je normálne, že si to s tvojim vykolaným mozočkom nepochopil. Preto to skúsim ešte raz: Tvoja slobodná vôľa je mimo vôľu stvoriteľa. (Vysvetlivky: Tvoja slobodná vôľa je „něco“) 😉

A mne je to 5. 😀

Viola
Viola

Feťák

Tvoja slobodná vôľa je mimo vôľu stvoriteľa.

Odpovíš na otázku, zda se něco může dít bez vůle vašeho Boha? Nebo se budeš zbaběle vykrucovat?

Ja sa nesnažím. Ty budeš veriť už až keď bude neskoro. A je mi to pri tebe s prepáčením jedno.

Tak mně to je jedno už teď. A vysílání křesťanských Tv stanic mě opravdu nezajímá. Snaží se strašit stejně jako ty.

Foton
Foton

Šriber
2. ISBN 80-7149-745-2
3. Zabije.
5. Doakaž

Sriber
Sriber
Súčasťou prirodzeného výberu je aj pravidlo: „schopnejší podlahne menej schopnému“. (Darwin, Pôvod druhov – strana 101) 1) Snad obráceně ne? 2) Uveď vydání nebo kontext. Já se dívám na stranu 101 prvního vydání a není tam nic, co by se tomu blížilo… 3) To, že méně schopný podlehne schopnějšímu, je výsledek přirozeného výběru a neznamená to, že schopný méně schopného zabije… 4) Není to pravidlo, ale konstatování skutečnosti, která se se v přírodě děje. Jedná se o deskriptivní výrok, nikoliv preskriptivní… 5) Nacisté odmítali, že by všichni tvorové měli společného… Číst vice »
Foton
Foton

Vikolaný
To čo píšeš, je tvoja báchorka.
Tvoja slobodná vôľa je mimo vôľu stvoriteľa.

Ja sa nesnažím. Ty budeš veriť už až keď bude neskoro. A je mi to pri tebe s prepáčením jedno. 😉

https://www.youtube.com/watch?v=R-FzhkVgEsU

Viola
Viola

Feťák

Je to vyšší level stvoriteľa, keďže bol schopný stvoriť na sebe nezávislé bytosti so slobodnou vôľou.

Podle vaší báchorky je stvořil se vším všudy, tedy i s vůlí. Pak je za „jejich“ vůli sadisticky trestá.

Platí, či neplatí, že se nic neděje bez vůle vaší modly?

Báť sa ešte len budeš. Zatiaľ si naplno užívaj bezstarostnosti. Lebo keď ti skončí, už sa viac nevráti…

Máš to marné, snažíš se zbytečně.

Foton
Foton
Foton
Foton
Foton
Foton
Foton
Foton

Vikolaný

A, skoro som zabudol:
https://www.youtube.com/watch?v=pL7oWJq2ifM

Foton
Foton

Vikolaný
Je to vyšší level stvoriteľa, keďže bol schopný stvoriť na sebe nezávislé bytosti so slobodnou vôľou. Správne si pochopil, Boh nestvoril robotov. (Aspoň čosi si so svojim zaostalým mozočkom pochopil….) 😉

Báť sa ešte len budeš. Zatiaľ si naplno užívaj bezstarostnosti. Lebo keď ti skončí, už sa viac nevráti…

Viola
Viola

Feťák

Tvoju vôlu ponecháva tebe.

Co je to za stvořitele, když svůj výrobek nechá dělat, co se mu líbí. Nic se neděje bez vůle vaší modly, tak je to řečeno a tak to platí. Ne, že to platí jen někdy, když se to fanatikům hodí.

Preto sa budeš za seba zodpovedať. A podľa to, ako tu reaguješ to nič iné ako oheň nebude.

Už mám pro strach uděláno. Těmito výhrůžkami častuj malé děti nebo staré báby, u mě se nechytáš.

Foton
Foton

Nacismus odmítá biologickou evoluci přirozeným výběrem…

Súčasťou prirodzeného výberu je aj pravidlo: „schopnejší podlahne menej schopnému“. (Darwin, Pôvod druhov – strana 101)

Foton
Foton

Vikolaný
Niečo si špatne pochopil. Tvoju vôlu ponecháva tebe. Preto sa budeš za seba zodpovedať. A podľa to, ako tu reaguješ to nič iné ako oheň nebude. 😉

George
George
jhk: „zase dáváš slovo líbit se do souvislostí, kam příliš nepatří a nechceš to více rozebírat“ – ja bych naopak rekl, ze tam docela patri. Ostatne i tady se sveho casu resilo neco v tom smyslu, ze nekomu se ze vsech moznych variant nejvic zalibilo Kristovo uceni. Nebo jestli davas prednost jinemu vyrazu, treba „oslovilo“, budiz. Ale proste ruzni lide maji ruzne predstavy toho, co by od takoveho posmrtneho zivota cekali. A pokud se nekomu libi napr. sexovat s pannami, tak lze tak nejak cekat, ze si to promitne i… Číst vice »
Sriber
Sriber

Já byl několikrát a nikdy jsem neslyšel, že by tam bylo vyzíváno ke zločinům, anebo že by se zločiny oslavovaly.

Kdybys byl na kázání například Westborské baptistické církve, tak bys to slyšel…

Sriber
Sriber

1. Každý je potenciální nacista…
2. Nacismus odmítá biologickou evoluci přirozeným výběrem…

Viola
Viola

Feťák

Je v poriadku, že hriešnik ide do pekla. Podobne ako je vporiadku, že masový vrah ide na doživotie či elektrické kreslo.

Není to to samé. Vůli každého člověka řídí podle vaší báchorky vaše modla, neboť nic se neděje bez její vůle. Takže ona sama si nejdříve vyrobí hříšníky, aby je pak mohla sadisticky trestat a vraždit. Geniální. Vůli masového vraha řídí buď rovněž vaše modla, pak by měla být potrestána ona, nebo si ji vrah řídí sám a pak je v pořádku, že je potrestán.

Foton
Foton

Ondra
V čom?

Ondra
Ondra

Foton

KTE má pravdu.

Foton
Foton

KTE
Neplač! 😉

Foton
Foton

Vikolaný
Je v poriadku, že hriešnik ide do pekla. Podobne ako je vporiadku, že masový vrah ide na doživotie či elektrické kreslo.

KTE

Nacistická ideológia je jasne daná a je to darwinizmus.
Něco podobného dokáže napsat jen opravdový pitomec.

Viola
Viola

Ondra

Napsat obecně, že SZ je součástí Křesťanství, je naprostý blábol.

Je SZ součástí Bible?

Jednali podle slov své modly, která je přece otcem JK. Sám JK přiznává, že vůle jeho otce je nejvyšší vůlí. I kdyby JK něco říkal, slova jeho otce jsou podstatnější. Vyznávají křesťani jako svého boha JK nebo starozákonní modlu?

Viola
Viola

Feťák

No vidíš. A preto si zaslúžiš ísť do pekla. Ale môžeš sa tomu vyhnúť, kým žiješ.

Takže je v pořádku, že vaše modla vyhrožuje peklem za to, když ji lidé nemilují a nutí je tak vyznávat její ideologii. Nejedná se o žádnou svobodnou volbu. Ve své omezenosti sám potvrzuješ, co tu píšu.

Ondra
Ondra
Viola Nic nemíchám. SZ i NZ jsou součástí křesťanské ideologie. To, co je obsahem Křesťanství je popsáno v NZ. Že se v biblických dobách za existence Judaismu praktikovalo (či se událo) něco úplně jiného, než za dob J. K. – tedy přeneseno na současnost – SZ – 1. část, NZ – 2. část…….a ty to neustále odmítáš pochopit, to je tvůj problém. Napsat obecně, že SZ je součástí Křesťanství, je naprostý blábol. Křesťanství a Judaismus není totéž! Kdy jsi na nějaké křesťanské modloslužbě byl? Asi v současné době, kdy křesťani… Číst vice »
Foton
Foton

Vikolaný
No vidíš. A preto si zaslúžiš ísť do pekla. Ale môžeš sa tomu vyhnúť, kým žiješ.

Viola
Viola

Feťák

Hriech je objektívna skutočnosť, nezávislá na existencii Boha.

Cokoliv nezávislé na existenci modly je správně.

Foton
Foton

Vikolaný
Hriech je objektívna skutočnosť, nezávislá na existencii Boha. Ak si myslíš opak, napíš sem číslo svojej kreditky vrátane kontrolného trojčíslia. Niečo si na tvoj účet objednám z internetu. 😀

Viola
Viola
Ondra Špatně interpretuješ Bibli. Mícháš SZ a NZ. Nic nemíchám. SZ i NZ jsou součástí křesťanské ideologie. Byl jsi na nějaké přednášce/kázání? Já byl několikrát a nikdy jsem neslyšel, že by tam bylo vyzíváno ke zločinům, anebo že by se zločiny oslavovaly. Kdy jsi na nějaké křesťanské modloslužbě byl? Asi v současné době, kdy křesťani nemají takovou moc. Kdyby jsi byl na modloslužbě třeba v době středověku, slyšel bys, jak je třeba vyhladit kacíře či neznabohy v určitém městě či národě. Přesně podle návodů v ideologické příručce. Jestlipak se na… Číst vice »
Viola
Viola

Ondra

Takže když člověk, který o sobě tvrdí, že je křesťan, půjde a okrade někoho, tak jiný křesťan to bude schvalovat? Takhle to myslíš?

Myslím to hlavně tak, že vyznáváním křesťanské ideologie schvaluje zločiny páchané křesťanskou modlou a popsané v ideologické příručce, že schvaluje zločiny vyznavačů křesťanské ideologie – podvody, krádeže, vraždy, genocidy atd. páchané podle návodů v křesťanskoideologické báchorce. Nemluvím o tom, že křesťan bude schvalovat každou kapesní krádež jiného křesťana, jde mi o ideologii a zločiny páchané na jejím základě.

Ondra
Ondra

Viola

Když je někdo křesťan, zastává zrůdnost křesťanské ideologie – zrůdnost sadistické vraždící modly, zločiny vyznavačů křesťanské ideologie atd.

Špatně interpretuješ Bibli. Mícháš SZ a NZ. Pramálo toho víš o Křesťanství. Byl jsi na nějaké přednášce/kázání? Já byl několikrát a nikdy jsem neslyšel, že by tam bylo vyzíváno ke zločinům, anebo že by se zločiny oslavovaly.

Ondra
Ondra

Viola

Každý, kdo zastává křesťanskou ideologii, schvaluje vraždy a sadistické tresty její fiktivní modly, schvaluje zločiny páchaní vyznavači této zrůdné ideologie v minulosti i v současnosti.

Předpokládám, že tam má být „páchané“ vyznavači. Ano?

Takže když člověk, který o sobě tvrdí, že je křesťan, půjde a okrade někoho, tak jiný křesťan to bude schvalovat? Takhle to myslíš?

Viola
Viola

Ondra

Když někdo o sobě tvrdí, že je křesťan, tak vystupuje jako rasista? křesťan -> rasista……to je kauzální vztah?

Když je někdo křesťan, zastává zrůdnost křesťanské ideologie – zrůdnost sadistické vraždící modly, zločiny vyznavačů křesťanské ideologie atd.
Proč se nezeptáš Feťáka, jestli je kauzální vztah mezi zastáncem darwinizmu a nacistou?

Ondra
Ondra

Viola

Když někdo o sobě tvrdí, že je křesťan, tak vystupuje jako rasista? křesťan -> rasista……to je kauzální vztah?

Viola
Viola

Feťák

Kebysi bol bez hriechu, neskrivil by ti ani vlások.

To je přesně ono. A hříchy posuzuje podle ideologických měřítek právě ta fiktivní modla. Tím nutí lidi ji milovat a vyznávat její ideologii. Dík za potvrzení mých slov.

Foton
Foton

Vikolaný

vaše fantasmagorická modla nutí lidi, aby ji milovali a vyznávali její ideologii. Kdo ji neposlechne, tomu vyhrožuje a chystá pro něj kruté tresty.

Kebysi bol bez hriechu, neskrivil by ti ani vlások. Škvariť sa budeš za svoje hriechy – presnejšie za svoju hriešnu hriešnosť (=tvoj status).

Viola
Viola

Feťák

To boli katolíci, nie kresťania.

Aha… 🙂

A okrem toho to neboli naciati. Reč bola o nacistoch.

Psal jsem o nacistech, nikoliv o naciatech.

Nacistická ideológia je jasne daná a je to darwinizmus.

To je pouze tvůj názor, který je jako vždy mimo mísu. Nejsi schopný vnímat realitu. Je to pouhé dogma, které se vy, krecíci, učíte používat bez ohledu na jeho pravdivost.

Každý, kto zastáva Darwinizmus, je potenciálny nacista.

Každý, kdo zastává křesťanskou ideologii, schvaluje vraždy a sadistické tresty její fiktivní modly, schvaluje zločiny páchaní vyznavači této zrůdné ideologie v minulosti i v současnosti.

jhk - vlasta

RE: – Anonym

Ptal jsem se na to, zdali může člověk ovlivnit to, zdali bude či nebude existovat?

Popsal jsem ti to jasně. Do filozofických debat se pouštět nehodlám.

– to není žádná filozofie. Na to stačí jedna odpověď. Buď si může vybrat – nebo ne. Neomlouvejte svojí neschopnost, či nechtění odpovídat.

Ondra
Ondra

Viola

Když někdo o sobě tvrdí, že je křesťan, tak vystupuje jako rasista? křesťan -> rasista……to je kauzální vztah?

Foton
Foton

Vikolaný
To boli katolíci, nie kresťania. A okrem toho to neboli naciati. Reč bola o nacistoch. Nacistická ideológia je jasne daná a je to darwinizmus. Čiže moje pôvodné tvrdenie si nijak nevyvrátil: „Každý, kto zastáva Darwinizmus, je potenciálny nacista.

Viola
Viola

Vlasta

ještě jednou – psal jsem, že člověk to, zdali bude, či nebude existovat – si nemůže vybrat

Ještě jednou – vaše fantasmagorická modla nutí lidi, aby ji milovali a vyznávali její ideologii. Kdo ji neposlechne, tomu vyhrožuje a chystá pro něj kruté tresty. To není svobodná volba bez ohledu na to, zda narození člověka svobodná volba je, či není. Jsou to dvě různé situace.

Viola
Viola

Vlasta

Ptal jsem se na to, zdali může člověk ovlivnit to, zdali bude či nebude existovat?

Popsal jsem ti to jasně. Do filozofických debat se pouštět nehodlám.

Viola
Viola

Feťák

Nacisti boli predovšetkým zástanci darwinizmu. To bol dôvod, prečo robili rasové čistky.

Nacisti byli především křesťany. Židy pronásledovali na základě křesťanské ideologie, stejně tak homosexuály či „pronárody“, jen je nazývali jinak.

Ak sa nejaký „kresťan“ zapájal do rasových čistiek, robil to kvôli darwinizmu, nie kvôli kresťanstvu. Preto taký človek vlastne ani nie je kresťan.

Je to křesťan a jedná přesně podle návodů své fantasmagorické modly a jejích příkazů.

jhk - vlasta
Jen pro připomenutí Anonyme. Psal Jste, že narození člověka je přírodní proces. Mluvím o tom, že poměřuješ nepoměřitelné. Narození člověka není o jeho vůli, je to přírodní proces. Volba (ne)náboženství je na vůli člověka. Vaše modla vyhrožuje a vraždí za to, když ji někdo nemiluje či nevyznává její ideologii, čili se o žádné svobodné rozhodování nejedná. Jaký přírodní proces je to, co Jste mi před chvíli psal? Ne, to není přírodní proces, to je (někdy) projev vůle těch lidí. Mohou ovlivnit čas spojení pohlavních buněk a zda k němu vůbec… Číst vice »
jhk - vlasta
RE: – Anonym. Ne, to není přírodní proces, to je (někdy) projev vůle těch lidí. Mohou ovlivnit čas spojení pohlavních buněk a zda k němu vůbec dojde. Pak už svojí vůlí neovlivní nic, dál je to přírodní proces. Neovlivní, zda to bude chlapec, či děvče, neovlivní jeho genetickou výbavu, neovlivní den narození a zda k němu vůbec dojde atd – výborně Anonyme. Ptal jsem se na to, zdali může člověk ovlivnit to, zdali bude či nebude existovat? Stále to je přírodním procesem? Anebo je to spíše o tom, že to… Číst vice »
Foton
Foton

Vikolaný
Nacisti boli predovšetkým zástanci darwinizmu. To bol dôvod, prečo robili rasové čistky. Ak sa nejaký „kresťan“ zapájal do rasových čistiek, robil to kvôli darwinizmu, nie kvôli kresťanstvu. Preto taký človek vlastne ani nie je kresťan.

Viola
Viola
Vlasta Viola, Anonym 1-X, a já nevímcoještě za jiné názvy – … stále stejná píseň……. – chtělo by to změnit desku, nebo se tahle ohraje tak, že už nebude k poslechu. Ona už ale není k poslechu hodně dlouho že Anonyme? Začni opět u sebe. Tvé oslavné ódy na vaši modlu, na křesťanskou ideologii a její jednotlivé části jsou pořád dokola, chtělo by to změnit desku. Není to už k poslechu. Už hodně dlouho. Až vy tu přestanete psát své fantasmagorické představy pořád dokola, přestanu i já vkládat pořád dokola… Číst vice »
jhk - vlasta

George…

Muze to nekdo pouze subjektivne prijmout, napriklad proto, ze ta a ta konkretni predstava se mu strasne zalibi apod.

– hmmmm. Zase dáváš slovo líbit se do souvislostí, kam příliš nepatří a nechceš to více rozebírat. Takhle jednoduše to ale zase nefunguje Georgi….- máš snad za to, že když řekneš, že se někomu něco pouze líbí – že to je hned díky tomu černé a bílé?

jhk - vlasta

Viola, Anonym 1-X, a já nevímcoještě za jiné názvy – … stále stejná píseň……. – chtělo by to změnit desku, nebo se tahle ohraje tak, že už nebude k poslechu. Ona už ale není k poslechu hodně dlouho že Anonyme?

Takže když se lidé rozhodnou mít dítě – je to přírodní proces? No – Vy koukám Jste také takový zajímavý proces…….

Viola
Viola

Vlasta

V tom je ten problém Tvého pohledu, že nemůže být z principu objektivní, pokud ten pohled budeš mít pouze ze sebe. Tímto pohledem také posuzuješ Krista a Bibli a vlastně křesťanství obecně. A to je chyba.

A teď si to vztáhni na tvůj pohled na křesťanskou ideologii a existenci její modly.

jhk - vlasta

Nikoli Georgi.

Spravna objektivni odpoved je, ze nelze rict zda smrt je/neni definitivni konec.

– Ty maximálně můžeš říci, že podle Tebe to tak je. Ale nikdy nebudeš moci říci, zdali někdo ví. Pouze budeš muset posuzovat někoho podle sebe. Tzn. nevíš, zdali někdo o tom něco ví, co Ty vědět nemůžeš. V tom je ten problém Tvého pohledu, že nemůže být z principu objektivní, pokud ten pohled budeš mít pouze ze sebe. Tímto pohledem také posuzuješ Krista a Bibli a vlastně křesťanství obecně. A to je chyba.

George
George

oprava – „automaticky neznamena, ze to nemuze byt pravda“

George
George

jhk: Jaká je správná a pravdivá odpověď v tomto případě?

Spravna objektivni odpoved je, ze nelze rict zda smrt je/neni definitivni konec.

Subjektivni odpoved muze byt treba „existuje posmrtny zivot…“ (nasleduje nejaka jeho predstava) ci „zadny posmrtny zivot neexistuje“. Jakakoliv z techto subjektivnich odpovedi muze byt pravdiva (jak tu uz zaznelo – to, ze je neco subjektivni automaticky neznamena, ze to muze byt pravda), ale take nemusi – nelze to rozhodnout. Muze to nekdo pouze subjektivne prijmout, napriklad proto, ze ta a ta konkretni predstava se mu strasne zalibi apod.

Viola
Viola
Vlasta Je jasné, co se stalo? Jednu odpověď bych měl – z vědeckého hlediska je to přeci už běžné ne? Příklady přeci už máme – velryby, delfíni, či jiné druhy ryb hromadně páchají „sebevraždu“ na pobřeží. Takže divné už to není, děje se tak už běžně. Otázkou je tedy stále ale proč? Proč se to děje? Jednu odpověď bych už měl. Zatím nevíme. Tohle je přesně vaše parketa. Nevyjasněná, na nevyjasnitelná, událost a vaše spekulace, co všechno za tím může být. Uklidním tě, Vlasto. Tato událost má přirozené příčiny, žádné… Číst vice »
Viola
Viola

Kristův učedník

To házení perel vím, že to je v Bibli. Zase se to nesmí brát ad absurdum. Taky tam je kažte evangelium všemu stvoření a to taky se nesmí brát ad absurdum.

Kdo jsi, že se opovažuješ zpochybňovat a relativizovat slovo svého Boha? To, co je v Bibli, je jeho vůle a ty nemáš žádné právo o těchto slovech pochybovat. Čeká tě jistý a přísný trest za tvé rouhání! Jsi hodně špatným učedníkem svého Mistra!

Viola
Viola

Feťák

Každý, kto zastáva Darwinizmus, je potenciálny nacista.

Opět špatná dedukce, ale co od tebe čekat jiného. Nacisti byli křesťany.

Viola
Viola

Boris

tady platí staré, osvědčené pravidlo: „Ať se s kominíkem pereš nebo objímáš, vždycky se zašpiníš“

Platí i jiné: první náboženství vzniklo, když první podvodník potkal prvního hlupáka.

Viola
Viola
Kristův učedník Já nevím, jak mu pomoci. Nepotřebuju pomoc, tu potřebuješ ty, abys vybředl z vlivu té zrůdné ideologie. Argumenty nezabírají. Ale vždyť vy žádné argumenty nemáte. Máte jen bláboly o své fantasmagorické modle. prostě není možné uplatňovat princip kolektivní viny V některých výjimečných případech ano. Viz Německo po 2. SV a jeho postoj k nacistům. Kdo byl nacistou, měl smůlu. Křesťanská ideologie je ještě zrůdnější, jak ta nacistická. Každý, kdo se rozhodne ji vyznávat, na sebe bere vší zodpovědnost. Tu by měl pak umět přijmout. Nikdo z lidí ho… Číst vice »
jhk - vlasta
Pro George…. https://www.novinky.cz/koktejl/439922-stado-krav-ve-svycarsku-hromadne-skocilo-ze-skaly-farmari-netusi-proc.html – tak co Georgi? Je jasné, co se stalo? Jednu odpověď bych měl – z vědeckého hlediska je to přeci už běžné ne? Příklady přeci už máme – velryby, delfíni, či jiné druhy ryb hromadně páchají „sebevraždu“ na pobřeží. Takže divné už to není, děje se tak už běžně. Otázkou je tedy stále ale proč? Proč se to děje? Jednu odpověď bych už měl. Zatím nevíme. Dám jiný příklad. Člověk je smrtelný tvor. A dost často se ptá – proč musí umřít? A zdali je smrt konec.… Číst vice »
Kristův učedník
Kristův učedník

boris: Myslím, že tvá parafráze na největšího trolla tohoto webu je velmi trefná

To byla parafráze na velké hříšníky, zlé lidi.

Kristův učedník
Kristův učedník

boris,
někdy ano, může být „pomoc“ kontraproduktivní. To házení perel vím, že to je v Bibli. Zase se to nesmí brát ad absurdum. Taky tam je kažte evangelium všemu stvoření a to taky se nesmí brát ad absurdum.

Foton
Foton

Každý, kto zastáva Darwinizmus, je potenciálny nacista.

Prečo nie, že? 😉

boris
boris

Kristuv ucednik:
je fajn, že máš pořád touhu pomoci, ale někdy je to kontraproduktivní. Vždyť už naprosto všechno slyšel a četl, neplýtvej energií, je to házení perel sviním (a křesťané vědí, že tento citát nemám ze své hlavy)

Určitě souhlasím s Route 66, nereagovat. Tady platí staré, osvědčené pravidlo: „Ať se s kominíkem pereš nebo objímáš, vždycky se zašpiníš“

Kristův učedník
Kristův učedník

Route 66,
to on si jenom udělá jiný nick.
Já nevím, jak mu pomoci. Argumenty nezabírají. Pokud jenom diskutuje, tak ok, ať si píše, co má na srdci a co jde ze srdce.

Violko, díky za názor, ale prostě není možné uplatňovat princip kolektivní viny,
Jinak, máte v jednotlivých případech pravdu.

Viola
Viola

66 lhářů

Přestává chápat i ty nejzákladnější pojmy, normy i pravidla.

Ty nechápeš realitu. Já to vše naopak chápu velmi dobře. Pokud je nějaká ideologie zrůdná, prostě ji tak nazvu. Vaše ideologie zrůdná je, navíc má na svědomí nejvíce lidských obětí. To, že je společenské chápání jinde, než mé názory, je k její tíži. Jednou ale přijde doba, kdy se najde víc lidí, kteří budou mít odvahu říci o křesťanství pravdu.

Pojďme přátelé si jej opravdu důsledně přestat všímat a jakkoliv na něj reagovat.

Zkus to. Špatné svědomí se dá umlčet jen těžko.

Route 66
Route 66

Ten člověk nejspíše nebude uplně svéprávný a příčetný. Řekl bych, jak můžeme vidět, že jeho postižení má silně progresivní charakter. Přestává chápat i ty nejzákladnější pojmy, normy i pravidla. Tentokrát souhlasím s KTe. Pojďme přátelé si jej opravdu důsledně přestat všímat a jakkoliv na něj reagovat. Chvíli se bude vztekat, lhát urážet a vůbec vyvádět, jako z toho řetězu urvaný nadobro, ale po čase – měsíci, či půlroku odpadne definitivně…

Viola
Viola

Není však jediný, kdo tu podněcuje k nenávisti.

Já k žádné nenávisti nepodněcuju. Neomezuji křesťany v jejich svobodách, nevyzývám k jejich likvidaci atd. To dělají oni jiným skupinám lidí. Já pouze poukazuji na reálná fakta z jejich ideologie a historie. Jsou to fakta, nikoliv mé výmysly.

Viola
Viola
Kristův učedník Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Přesně tohle dělá křesťanská ideologie, přečti si vaši ideologickou příručku. Jen potvrzuješ to, co jsem napsal. Ocituji ti jiný paragraf, abys byl v obraze: § 209 tr. zákoník Podvod (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu… Číst vice »
KTE
KTE

Radil jsem vám dobře, že si ho nemáte všímat. Není však jediný, kdo tu podněcuje k nenávisti.

Kristův učedník
Kristův učedník

Viola napsal: Přesně takhle se chovali křesťani a přesně k tomuhle je vybízí jejich modla a ideologie.. Z toho vyplývá, že křesťanská ideologie je zločinná.

Tak už dost.

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Pacak
Pacak

Není Viola dřívější Anonym bůhvíkolikátý? Styl kladení písmenek obou tvorů je hodně podobný, až identický.

Viola
Viola
Ondra Mýlíš se. Je to agnostik a hledá nadpřirozeno – viz jeho zmínka o přespávání na hradech. Nemýlím se. Tím, že hledá nadpřirozeno, jen potvrzuje to, co tu píši – žádné nadpřirozené bytosti neexistují. Tím pádem ani vaše modla. No vidíš…pravý křesťan taky nevraždí. Neexistuje pravý a nepravý křesťan. Křesťanská ideologie je zrůdná, má zrůdnou sadisticky vraždící modlu, je plná výhrůžek, násilí, výzev k nenávisti a vraždění. Každý člověk, který se k ní hlásí, s tímto souhlasí. Je to stejné, jako neexistuje dobrý komunista. Každý, kdo se hlásí k této… Číst vice »
Viola
Viola

66 lhářů

Třeba i jeho existence má nějaký ten smysl a užitek.
Třeba i v tom , když jeden, někdo stíhán momentální osobní krizí, neúspěchem , nemocí… spočine okem na trollově trollovině, řekne si: “ No, ještě že tak! Mohl jsem dopadnout i hůř…“

Ano, třeba si řekne, že mohl dopadnout jako pomatený krecík 66 lhářů, Boris, Kristův učedník, Kábrt, vyhrabaný zbabělec, Feťák a další. Přece jen je dobré, že ten troll existuje a na jejich náboženský fanatizmus poukazuje.

George
George
Mýlíš se. Je to agnostik a hledá nadpřirozeno – viz jeho zmínka o přespávání na hradech. Tsss, ty z toho mas legraci, ale to je tvrda realita. 🙂 V roce 2008 to zacal jisty Triceratops, ktery se me snazil „presvedcit“ o existenci nadprirozena touto historkou: Spali jsme v druhé bráně hradu Uhrovec. Úplněk. V noci se mladší syn budí, zdá se, že jej něco děsí. Říkám: „Lukáši, nechceš čůrat?“ Po chvíli se probouzí a že jo. Vycházíme na nádvoří a všude samé stříbro. Najednou se začne Lukáš bát a já… Číst vice »
Viola
Viola
Boris Onen národní mega-troll tu neomaleně, nepravdivě a drze napadl Pavla Kábrta a tak jen pro připomenutí jsem zkopíroval vyjádření PK k tomuto tématu ze dne 30.5.2017: … lze pozorovat, že sem moc nepíšu a moc si zde toho nevšímám a nechávám tu i trolovat staré firmy a nikoho tu zatím neblokuji. Prostě jedeme na novo a uvidí se, jak to bude dál. PK Jsi na omylu. Kábrt mi v době, ze které uvádíš jeho výrok, mé příspěvky mazal. Neprávem jsem ho osočil v neděli. Poté, co jsem to zjistil,… Číst vice »
Viola
Viola

Kristův učedník

Logika zločince:
„Potřebuji odstranit lidi co mi překáží, vzít si co potřebuji, dělat si co se mi zalíbí. Někteří lidé mi v tom překážejí – odstranit.

Přesně takhle se chovali křesťani a přesně k tomuhle je vybízí jejich modla a ideologie.. Z toho vyplývá, že křesťanská ideologie je zločinná.

Viola
Viola

Feťák

Trvá to len chvíľu. Potom to zapadne prachom.

I vaše báchorka už zapadá prachem. Z toho jste tak vzteklí a frustrovaní.

Viola
Viola

Dostál

MJH: „Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí…“

Ano, to je jen krůček k tomu, abyste do všech lidí začali tu svou pravdu tlouct hlava nehlava…

George
George
jhk: Ale to, na co jsem chtěl poukázat je spíše to, že tu Bibli máme a máme tu její svědectví… Ano, stejne jako tu mame spoustu jinych nabozenskych knih a jejich svedectvi… …kdy došlo k tomu, že se lidé s Bohem setkávali, mluvili s Ním, poznávali Ho, přijímali od Něj zákony, proroctví, poznání, moudrost, pravdu… To pry mnozi lide delaji i dnes, jenom se nejedna o tveho Boha. a bylo to zcela objektivní, pouze někdo si myslí, např. Ty, že má nějaké jasné schopnosti pro to, to svými postoji, názory,… Číst vice »
Ondra
Ondra

Viola

Proč bych se ho měl bát? Jen to není můj názorový oponent.

Mýlíš se. Je to agnostik a hledá nadpřirozeno – viz jeho zmínka o přespávání na hradech.

To já také, nedokážu si představit, že bych vraždil. V čem se s báchorkou shodneš? Maximálně v obecně platných morálních zásadách. K tomu ale nepotřebuji ideologii, která je zrůdná a sektu, která tu zrůdnost naplňuje.

No vidíš…pravý křesťan taky nevraždí.

Route 66
Route 66

Páni,
nebuďme na trolla až zase moc přísní.
Třeba i jeho existence má nějaký ten smysl a užitek.
Třeba i v tom , když jeden, někdo stíhán momentální osobní krizí, neúspěchem , nemocí… spočine okem na trollově trollovině, řekne si: “ No, ještě že tak! Mohl jsem dopadnout i hůř…“
None?

boris
boris
Kristuv ucednik: Myslím, že tvá parafráze na největšího trolla tohoto webu je velmi trefná – ono jemu to sice nic neřekne (pouze se spolehlivě ozve jako potrefená husa), ale možná to řekne něco ostatním – s blbostí se sice bojovat nějak musí, ale vyhrát se nedá. Onen národní mega-troll tu neomaleně, nepravdivě a drze napadl Pavla Kábrta a tak jen pro připomenutí jsem zkopíroval vyjádření PK k tomuto tématu ze dne 30.5.2017: … lze pozorovat, že sem moc nepíšu a moc si zde toho nevšímám a nechávám tu i trolovat… Číst vice »
Kristův učedník
Kristův učedník
Logika zločince: „Potřebuji odstranit lidi co mi překáží, vzít si co potřebuji, dělat si co se mi zalíbí. Někteří lidé mi v tom překážejí – odstranit. Policajt mi chce omezovat a soudce mi chce nechat zavřít do vězení prý podle nějakých báchorek zákonů nějakých sadistických zákonodárců. To by bylo neuvěřitelně sadistické a zlé, takhle mučit člověka. A vůbec dokažte mi, že nějaký zákonodárce, ta modla, vůbec někdy existovala, pak se tím budu řídit. Do té doby si budu dělat, co uznám já za vhodné. Protože jsem to JÁ! A kdyby… Číst vice »
Václav Dostál
Václav Dostál

O své knize
Nedalo mi to a příspěvek pana SSK z dneška 14:36 jsem umístil do své knihy „Kreativní informace“ Jako: „Citát na závěr“ – před „Obsah“

Foton
Foton

Vikolaný

Kulturní škváry mají také často vysokou sledovanost.

Trvá to len chvíľu. Potom to zapadne prachom. 😉

Václav Dostál
Václav Dostál

MJH: „Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí…“
(Převedeno do moderní češtiny)

Viola
Viola

Dostál

Proč Je Bible první mezi bestselllery?

Co to dokazuje? Kulturní škváry mají také často vysokou sledovanost. Nedávno jsem četl rozhovor s knězem z Británie, také správcem knihovny. Stěžoval si, že vaše báchorka sice je vydávána za nejčtenější knihu světa, ale všechny její svazky mu leží v knihovně, aniž by si je lidé půjčovali. Udělej si průzkum mezi mladými lidmi – kdo z nich tu báchorku četl.

Viola
Viola

Dostál

Vřele doporučuji Pravidla diskuse na Aktuálně.cz jako vzor Pravidel pro tento web.

To je nesmysl. Kábrt zde vystupuje jako samozvaný diktátor, žádná pravidla nectí. Posuzuje příspěvky i přispívající podle ideologické (ne)příslušnosti ke křesťanské ideologii. Žádná objektivita, svoboda projevu, názoru atd. zde není.

Viola
Viola

Ondra

George se bojíš, tomu nebudeš oponovat

Proč bych se ho měl bát? Jen to není můj názorový oponent.

vůbec se nesnažím dokazovat existenci biblického Boha

Možná se nesnažíš proto, že si uvědomuješ, že neexistující nelze dokázat.

Nicméně se snažím respektovat život. Jistě bych se v mnoha věcech s Biblí shodl.

To já také, nedokážu si představit, že bych vraždil. V čem se s báchorkou shodneš? Maximálně v obecně platných morálních zásadách. K tomu ale nepotřebuji ideologii, která je zrůdná a sektu, která tu zrůdnost naplňuje.

Václav Dostál
Václav Dostál

https://cs.wikipedia.org/wiki/Světové_bestsellery

Proč Je Bible první mezi bestselllery?
Někteří si ji pořídí jako kulturní dědictví, jiní jako podklad pro své odsouzení a jiní jako podklad své víry (i budoucí). Bylo by dobré udělat průzkum veřejného mínění: Kolik procent lidí si podle Vás pořídí Bibli z každého uvedeného důvodu?

Václav Dostál
Václav Dostál

Pavlovi i čtenářům tohoto webu:
Vřele doporučuji Pravidla diskuse na Aktuálně.cz jako vzor Pravidel pro tento web. Až na: „Pokud diskusní příspěvek obsahuje odkaz (URL adresu) na jinou webovou stránku, vystavuje se jeho autor riziku, že komentář bude posouzen jako spam.“

Ondra
Ondra
Viola Viola po vás chce důkazy existence vaší modly, když pořád . Viola po vás chce, abyste na základě jasných textů z vaší ideologické báchorky přiznali, že křesťanská ideologie je ideologií vraždící modly, že je založena na fantasmagoriích, výhrůžkách, trestech a vraždění. Viola ví, že to nikdy nepřiznáte, že radši překroutíte text a znásilníte realitu, než abyste přiznali, že jste na svůj život sami a že žádná modla vás nebude ochraňovat, ani kdybyste si to čelo o zem rozbili. Přesně, jak jsem si myslel. George se bojíš, tomu nebudeš oponovat,… Číst vice »
Viola
Viola

Ondra

Ano, Viola plká.

Viola po vás chce důkazy existence vaší modly, když pořád . Viola po vás chce, abyste na základě jasných textů z vaší ideologické báchorky přiznali, že křesťanská ideologie je ideologií vraždící modly, že je založena na fantasmagoriích, výhrůžkách, trestech a vraždění. Viola ví, že to nikdy nepřiznáte, že radši překroutíte text a znásilníte realitu, než abyste přiznali, že jste na svůj život sami a že žádná modla vás nebude ochraňovat, ani kdybyste si to čelo o zem rozbili.

Ondra
Ondra

Viola

Je to pro me na stejne urovni, jako kdyz tu Viola bude psat, ze VI, ze po smrti urcite uz vubec nic nebude – proste subjektivni plky, Vlasto.

Ano, Viola plká.

Ondra
Ondra

Viola

Napsal George:

Je to pro me na stejne urovni, jako kdyz tu Viola bude psat, ze VI, ze po smrti urcite uz vubec nic nebude – proste subjektivni plky, Vlasto.

Viola
Viola

Ondra

Právě že zas tak neobhajuji.

V diskuzi se mnou určitě obhajuješ.

rafael
rafael

Kristuv ucednik, ak na zaklade historickych zaznamov existuje Kristus a dokonca ako syn bozi (aj ked kazdy vie, ze ziaden historicky zaznam nikto nikdy nenasiel), preco by ludia inych kultur vyznavali inych bohov? Chapes tu nelogickost? Chapes tu subjektivitu, ktora nikdy nebude objektivna?
,

jhk - vlasta

RE: – George.

Mluvím o tom, že poměřuješ nepoměřitelné. Narození člověka není o jeho vůli, je to přírodní proces. Volba (ne)náboženství je na vůli člověka. Vaše modla vyhrožuje a vraždí za to, když ji někdo nemiluje či nevyznává její ideologii, čili se o žádné svobodné rozhodování nejedná.

– tak co Georgi? Je narození člověka pouhý přírodní proces? A je vůbec odpověď Anonyma správná? Já myslím, že to posoudit lze. Co myslíš Ty? V.S.

Viola
Viola
Vlasta Pouze se Vás zeptám – mohl Jste si vybrat, zdali se narodíte? Pokud ne – tak o čem to tu pořád mluvíte? Mluvím o tom, že poměřuješ nepoměřitelné. Narození člověka není o jeho vůli, je to přírodní proces. Volba (ne)náboženství je na vůli člověka. Vaše modla vyhrožuje a vraždí za to, když ji někdo nemiluje či nevyznává její ideologii, čili se o žádné svobodné rozhodování nejedná. Doporučil bych Vám jednu věc – až budete venku, podívejte se nahoru a pokud uvidíte vzduch, tak budete vědět, že vzduch existuje. Pokud… Číst vice »
Viola
Viola

Vlasta

Ale to, na co jsem chtěl poukázat je spíše to, že tu Bibli máme a máme tu její svědectví – kdy došlo k tomu, že se lidé s Bohem setkávali, mluvili s Ním, poznávali Ho, přijímali od Něj zákony, proroctví, poznání, moudrost, pravdu…….

Jak se to slučuje s tím, že jinde ve vaší báchorce je napsáno, že vaši modlu nelze spatřit? Texty vaší ideologické báchorky nejsou svědectvími, jsou to pouhé báchorky.

Ondra
Ondra

O Viole

Je to pro me na stejne urovni, jako kdyz tu Viola bude psat, ze VI, ze po smrti urcite uz vubec nic nebude – proste subjektivni plky, Vlasto.

To jo.

Ondra
Ondra

Viola

Když nevíš, jestli křesťanská modla existuje, proč její existenci obhajuješ a chováš se zde jako krecík?

Právě že zas tak neobhajuji.

jhk - vlasta
RE: Anonym….. To si tedy podle vaší ideologické báchorky vybrat nemůže. Tedy dobrovolně ne. Pokud si vybere cestu bez vaší modly, vyhrožuje mu sadistickými tresty.Je to tedy „svobodná“ volba s pistolí u hlavy. – podívejte Anonyme, je to velmi jednoduché. Pouze se Vás zeptám – mohl Jste si vybrat, zdali se narodíte? Pokud ne – tak o čem to tu pořád mluvíte? Doporučil bych Vám jednu věc – až budete venku, podívejte se nahoru a pokud uvidíte vzduch, tak budete vědět, že vzduch existuje. Pokud ho neuvidíte, pak vzduch neexistuje… Číst vice »
jhk - vlasta
RE: – George. Pokud je na svete tolik spousta strasne zajimavych veci, ktere lze na teto resit jeste za nasich zivotu, nemam chut ztracet cas nekonecnym filosofovanim a handrkovanim se o veci, ktere jeste za nich zivotu takto resit nelze – nejspíše Jsi chtěl říci, že nechceš řešit, zdali to, co je někde zaznamenané – by bylo oním „objektivním“ zjištěním a např. Mojžíšovo desatero by tedy mohlo být oním „morálním objektivním zákonem“, protože to není možné jakkoli doložit dnes, proto to nemůže být považováno za ono objektivní absolutno, protože na… Číst vice »
Viola
Viola

66 lhářů

ano, nevidis nic

Ani jsi nepochopil, že to je o tobě. Ty žiješ ve fantasmagoriích s nadpřirozenými modlami, zázraky a zombie. Nejsi schopen vnímat realitu světa, jsi mimo.

Route 66
Route 66

Mno, je to videt

Člověk neschopný vnímat realitu „nevidí“ nic.

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
tak zde ti musím dát za pravdu. snad po prve jsi ji napsal:
ano, nevidis nic, pouze zijes ve svych nenavistnych , fantasmagorickych predstavach.

Viola
Viola

66 lhářů

Mno, je to videt

Člověk neschopný vnímat realitu „nevidí“ nic.

Route 66
Route 66

mno, to co ovladlo a zblblo tebe

Nic.

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
Hahahahahaha!!!!
Mno, je to videt DDD

Viola
Viola

Ondra

Zase vedle. Já nevím, jestli Bůh existuje, netvrdím, že byla jistě celosvětová potopa, Evoluční teorii nezavrhuji.

Když nevíš, jestli křesťanská modla existuje, proč její existenci obhajuješ a chováš se zde jako krecík?

Viola
Viola

66 lhářů

mno, to co ovladlo a zblblo tebe

Nic.

Ondra
Ondra

Viola

Zatímco ty, fanatický krecík, zaujatý nejsi.Ty zajisté posuzuješ křesťanskou ideologii nezaujatě

Zase vedle. Já nevím, jestli Bůh existuje, netvrdím, že byla jistě celosvětová potopa, Evoluční teorii nezavrhuji.

George
George

oprava… „vzdy to bude X“

George
George
JHK: Mám tomu tedy rozumět tak, že chceš… Nevim jestli lze rict ze „chci“, ale domnivam se, ze svet by pak byl mnohem lepsim mistem. …ale sám osobně zastáváš jako vysoce objektivní, že věda je na prvním místě… Nevybavuji si, ze bych nekdy nekam napsal, ze veda je na prvnim miste. Rikam, ze existuji veci, o nichz se objektivne presvedcit lze (v ramci urcitych podminek!) a tyto veci patri do oblasti vedy. Typicky nejake jednoduche chemicke pokusy, ktery si kazdy clovek muze v pripade zajmu udelat i doma a vzdy… Číst vice »
wpDiscuz