tento web je o nevedecke bachorce

Supervelké sesuvy půdy

Dr. Timothy L. Clarey Z Answers in Genesis přeložil Jakub Haver - 04/2018. Noemova potopa roztrhala Zemi na kusy. Nemluvíme tu o balvanech, ale o celých horských oblastech. Na některých místech se desky o velikosti měst přesunuly během několika minut o desítky kilometrů. Velká Noemova Potopa byla podle Božího slova tou nejničivější katastrofou v dějinách. Pokud je to pravda, očekávali bychom, že najdeme důkazy ...
Více ...

Konflikt křesťanky Jane Hawkingové s dogmatickým ateistou Stephenem Hawkingem

Napsal Jerry Bergman Z creation.com přeložil Pavel Kábrt - 4/2018 O astrofyzikovi Hawkingovi vyšel nedávno na našem webu článek v souvislosti s jeho smrtí 14. března 2018. Krátce na to jsem četl od profesora Jerryho Bergmana článek o manželství Stephena Hawkinga s jeho ženou Jane Wilde a moc se mne to dotklo, ale nechtělo se mi tento dlouhý článek překládat. Nicméně to byl asi ...
Více ...

Neslučitelné rozdíly: Může být Darwinovo učení Pasteurizováno?

Evolution News | @DiscoveryCSC Z Evolution News přeložila Martina R., editoval Pavel Kábrt - 04/2018 Michael Egnor kritizoval tzv. “Darwinovskou medicínu” jako nepoužitelný koncept, jelikož lékařská věda bez něj dosáhla velkolepého úspěchu. Darwinismus je o smrti méně zdatného a zaměřuje se na celou populaci místo na jedince. Lékařství je o léčbě jedince a to každého, kdo potřebuje pomoc, včetně těch méně zdatných, slabých a ...
Více ...
kangaroo

Proč žijí klokani jen v Austrálii?

Brian Thomas, M.S. *) Z www.icr.org přeložil Jakub Haver - 04/2018. V Austrálii, Nové Guinei a v malé míře také v Jižní Americe žije kolem tuctu základních druhů vačnatců. Jak se do těchto izolovaných míst dostali? Evolucionisté trvají na tom, že se tam vyvinuli – jenže určité zkameněliny naznačují jinou odpověď. Vačnatci zahrnují dobře známé klokany a koaly, plus méně známé betongy a vakokrty. Místo toho, ...
Více ...
incredible-creation

Neuvěřitelná stvoření

Výrobce: Maranatha z.s. Stránky výrobce: www.maranatha.cz/ Autorem dokumentu je lékař a vysokoškolský profesor Dr. Jobe Martin, který byl původně zastáncem Darwinovy evoluční teorie. Během svého pedagogického působení na Baylor College of Dentistry čelil výzvě svých studentů, aby obhájil správnost evoluční teorie v otázce vzniku a historie Země a všeho živého. Přitom se setkal s celou řadou nesrovnalostí a omylů. Pochybnosti Dr. Martina o přijatelnosti ...
Více ...
kepler-78b-header

Kepler-78b: “Svět žhavé lávy” který “by neměl existovat”

David Catchpoole Z creation.com přeložil Pavel Kábrt - 04/2018. Translation granted by Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com Apoštol Petr varoval před časy, kdy přijdou posměváčci, kteří budou svévolně ignorovat fakt, že nebe a země začaly existovat Božím slovem (2 Petra 3:3–5). A skutečně, dnes jsou mnozí ve veřejném životě, kteří tvrdí, že žádného Stvořitele nebylo potřeba. A spíše než aby přijali biblickou ...
Více ...
darwin-origin-species

Stane se kniha „Náhrada za Darwina“ bombou?

Dr. Nathaniel T. Jeanson Z Answers in Genesis přeložil MT - 3/2018 Replacing Darwin: The New Origin of Species Nathaniel Jeanson Darwinova kniha O původu druhů byla publikována před více než 150 lety. Od Darwinovy doby se však objevují nové oblasti vědy, které nám jednoduše poskytují lepší odpovědi na otázku původu. Dr. Nathaniel Jeanson vystudoval v oblasti buněčné a vývojové biologie na Harvardské univerzitě ...
Více ...

Stephen Hawking 1942–2018

Dr. Danny R. Faulkner Článek vyšel na Answers in Genesis 14. března 2018, přeložil M.T. - 03/2018 Proslulý britský astrofyzik Stephen Hawking dnes zemřel. Ve stejný den se roku 1879 narodil Albert Einstein. Navíc zemřeli oba muži krátce po svých 76. narozeninách. Tato fakta by nebyla zajímavá, kdyby jejich dílo a spisy nebyly tak blízce příbuzné. V relativně mladém věku rozvinul Einstein obecnou teorii ...
Více ...

Přinesli život na Zemi mimozemšťané?

Krátký výňatek z připravované knihy Achillovy paty evoluce, jejíž český překlad již netrpělivě očekává na své první vydání Chemická evoluce nefunguje, záchrana přichází z vesmíru Snad aby evolucionisté ještě více zdůraznili zoufalství všech těch teorií o chemické evoluci, někteří badatelé tvrdí, že život začal v kosmickém prostoru. Tato myšlenka se nazývá panspermie, z řekého πάν (pan, vše) a σπέρμα (sperma, semeno), čili, že semena života jsou všude ...
Více ...

Neinteligentní design?

Mike G Matthews Z creation.com přeložil M. T. - 03/2018. Translation granted by Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Existuje mnoho lidí, kteří se staví proti myšlence ‘inteligentního designu’ (ID). Uvědomují si totiž, že to musí znamenat, že v pozadí designu je inteligence, a to inteligence existující vně designu samotného a nad ním; a samozřejmě se tyto skutečnosti týkají i designu živých organizmů ...
Více ...