3D-tree

Záhadné 3D fosilní stromy

Pavel AkrmanCelosvětová Potopa Napsat komentář

Vzácné trojrozměrné zkameněliny se nepodobaly ničemu, co jsme kdy viděli

Pavel Akrman

Úvodní obrázek: Rekonstrukce fosilního stromu Sanfordiacaulis densifolia, zdroj: Current Biology.

Ve fosilním záznamu se v případě stromů zachovaly obvykle jen kmeny. Zpravidla neobsahují žádné listy, které by mohly ukázat tvar jejich koruny a celkový vzhled. V nové studii (únor 2024) vědci popisují zkamenělé stromy z Nového Brunšviku v Kanadě s překvapivým a jedinečným trojrozměrným tvarem koruny. Robert Gastaldo z Colby College ve Waterville ve státě Maine říká:

„Způsob, jakým tento strom vytvářel kolem svého vytáhlého kmene obrovsky dlouhé listy, a jejich počet na krátké délce kmene je zarážející.“1

Předpotopní svět před tisíci lety vypadal jinak než ten dnešní,2 běžně se v něm vyskytovala celá řada neznámých zvířat a rostlin.

Předpotopní rostliny byly pohřbeny během Potopy v sedimentech a zkameněly. Fosilní stromy se nacházejí po celém světě v určitých vrstvách sedimentárních hornin uložených Potopou.3 Paleontologové často nacházejí otisky zkamenělých listů, větviček nebo kapradin a není neobvyklé, že takové otisky vypadají i podle evolučních vědců velmi mladě, například podle výzkumného týmu spojeného s National Science Foundation v Antarktidě.

„Něco dosud neznámého způsobilo, že sediment rychle zaplavil oblast, což pomohlo zachovat rostliny. [Výzkumník] rozštípl šedou desku prachovce a odhalil úžasně dobře zachované triasové [tj. z kreačního pohledu zhruba uprostřed Potopy] rostlinné fosilie, jako by ty listy a stonky byly do horniny vtlačeny teprve včera.“4

Kreační vědci mají jasno v tom, o co tu jde: původcem této údajně „dosud neznámé“ vodní události byla masivní katastrofická Potopa před asi 4 500 lety. To také vysvětluje, proč fosilní rostliny vypadají úžasně zachovale.5

Vědci v dokumentu Current Biology uvedli, že „v lokalitě New Brunswick v Kanadě byly nalezeny záhadné fosilní rostliny s trojrozměrnou architekturou stromového růstu“.1 Výzkum odhalil, že tyto fosilní rostliny jsou na období triasu (podle evoluční časové osy) neskutečně složité:

„Tyto fosilie vykazují mimořádně hustý spirálovitě větvený vzor s dlouhými, funkčně složenými listy zůstávajícími podél úzkého kmene, což umožňovalo objem koruny stromu >20–30 m3. Velikost této rostliny ukazuje na růstovou strategii s maximálním zachycením světla a snížením konkurence zdrojů z půdního pokryvu.“5

3D-fossil-tree

Fosilie Sanfordiacaulis densifolia. (Zdroj: www.nps.gov)

Objev této nezvykle tvarované fosilní rostliny přinutil vědce konstatovat, že „život rostlin v období raného karbonu [tj. kolem 40. dne Potopy] byl mnohem složitější, než se dosud myslelo“,1 což ale kreacionisty samozřejmě nepřekvapuje, protože Bůh takto stvořil rostliny a zvířata již na úplném počátku.

Navíc takto hustě seskupené složené listy poskytují jak široký fotosyntetický povrch, tak i krytí. Nicmémě v Gastaldově studii se dále uvádí, že „ačkoli je tento exemplář systémově nevyřešen, svědčí o mnohem složitější vegetaci raného karbonu, než jsme si dosud mysleli, a možná to signalizuje dobu určitých evolučních experimentů rozmanitosti růstové architektury, která byla možná jen přechodná.”6

Problém je však v tom, že tu není sebemenší náznak nějakého postupného evolučního procesu, vedoucího k takovéto složitosti – naopak vidíme pouze náhlý výskyt fosilií velmi složitých, a ke všemu zcela zvláštních stromů předpotopního světa.

Tyto fosilie jsou skutečně záhadné: „Způsob, jakým tento strom vytvářel ohromně dlouhé listy ve spirále kolem svého kmene, a také jejich počet na tak krátkém kmeni, je vskutku zarážející,“ říká Robert Gastaldo z Colby College ve Waterville, Maine, jak je to zaznamenáno ve zprávě Science Daily.6 Gastaldo však nesměl vynechat povinný hold evoluci a říká:

„Historie života na souši se skládá z rostlin a zvířat, která se neliší od těch současných. Evoluční mechanismy fungující v hluboké minulosti vyústily v organismy, které úspěšně žily po dlouhá časová období, ale jejich tvary, formy, růstová architektura a životní historie se ubíraly odlišnými cestami a strategiemi. Vzácné a neobvyklé fosilie, jako je strom z New Brunswicku, jsou pouze jedním z příkladů způsobu kolonizace naši planety, byl to však neúspěšný experiment.6

Co přesně si představit pod vágním pojmem „evoluční mechanismy“ se ovšem neuvádí, a také neexistuje žádný způsob, jak vědecky potvrdit, že to byl „neúspěšný experiment“. Ostatně, jak může příroda experimentovat, když nemá žádný intelekt? Takový popis není ničím víc než prázdným předpokladem autorů. Unikátní strom z New Brunswicku pravděpodobně vyhynul během Potopy, stejně jako mnoho jiných předpotopních zvířat a rostlin.

Ale i tak autoři až podezřele nápadně popsali toto katastrofické pohřbení jako následek masivní záplavy:

„Výjimečné a ekologicky atypické zachování rostliny bylo výsledkem vzácné shody geologických okolností, kdy zemětřesením vyvolané sesuvy půdy při okrajích jezer přeneslo celé stromy, opadané listí a sedimenty do jezerních hlubin, kde byly pohřbeny a takto uchovány.“5

Nicméně takovéto atypické uchování fosilií v sedimentech usazených tekoucí vodou vidíme po celém světě – a tyto záhadné rostliny, nalezené v kanadském New Brunswicku patří mezi ně. Důkazy jasně svědčí o tom, že byly takto pohřbeny během mimořádné kataklyzmatické události, jakou byla biblická Potopa, popsaná v prvních kapitolách knihy Genesis.

Odkazy

  1. Rare 3D fossils show that some early trees had forms unlike any you’ve ever seen. Cell Press. Posted on sciencedaily.com February 2, 2024.
  2. Thomas, B. 2016. What Was the Pre-Flood World Like? Acts & Facts. 45 (1): 20.
  3. Morris, J. 1995. How Long Does It Take for Wood to Petrify? Acts & Facts. 24 (10).
  4. Video: Research team discovers plant fossils previously unknown to Antarctica. National Science Foundation. Posted on phys.org April 30, 2015.
  5. Thomas, B. Fossil Plants Contain Original Molecules. Creation Science Update. Posted on ICR.org August 3, 2017.
  6. Gastaldo, R. A. et al. 2024. Enigmatic fossil plants with three-dimensional, arborescent-growth architecture from the earliest Carboniferous of New Brunswick, Canada. Current Biology. 34: 1–12.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments