Darwinovský slovník

(Z http://crev.info/darwin-dictionary/ přeložil M. T., editoval, upravil a doplnil Pavel Kábrt – 8/2015.)

Setkáváte se poprvé s Creation-Evolution Headlines (Pojmy z oblasti kreace-evoluce)? Některá ta slova zřejmě nebudete znát. Náš darwinovský slovník vám pomůže všechno objasnit!

Biofyzik Matt Baker je kritikem inteligentního plánu, který nechápe neredukovatelnou složitost

Casey Luskin

(Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/biophysicist_ma097811.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 7/2015, pavelkabrt@seznam.cz. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 17. července 2015.)

Štítky:

Jak praštění jsou lidé i já

Pavel Kábrt

(Z http://www.jásulepší.cz zplodil a editoval Pavel Kábrt – 7/2015.)

Odpade zmiz: proč nepřestávají biologové popírat experimentálně ověřené výsledky výzkumu?

Case Luskin

Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/the_encode_embr097561.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 7/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 13. července 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články ID zde občas uvádíme. Konec konců evolucionisté vědce z ID rovněž nesnášejí a řadí ke kreacionistům.

Otcem evoluční demagogie je neúcta k pravdě, matkou hromada neznalostí a omylů.
Pavel Kábrt

Základní předpověď Darwinovy teorie je vyvrácena degradací informace

Kirk Durston

Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/an_essential_pr097521.html přeložil M. T., edtiace Pavel Kábrt – 7/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. července 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy ke kreacionistům „mladé Země“. Protože se naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články ID zde občas uvádíme. Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.
*******

Exaktní věda

Zkamenělý hmyz svědčí o nulové evoluční změně a rychlém pohřbení!


Zkamenělý hmyz svědčí o nulové evoluční změně a rychlém pohřbení!

(Z http://creation.com/mating-fossilized-insects přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 28(1):8-9 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale milující Bůh, který nám nabízí osvobození z této ateistické pavědecké hlouposti, ze hříchu a smrti ve svém synu, Ježíši Kristu.)

Dobrá zpráva pro lidi dobré vůle

Dnes byl dokončen překlad knihy Achillovy paty evoluce.

Diskuze mezi obhájcem evoluce a obhájcem stvoření v angličtině s překladem


(http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/index)

Téma: Mohou se neřízenými mechanizmy vyvinout u enzymů úplně nové funkce? Stačí k tomu jen mutace, selekce a dlouhý čas, nebo je k tomu třeba inteligence?

Drsoňman kontra Doug Axe
Přeložil Pavel Kábrt

Proti závěrům článku, publikovanému na těchto stránkách: „Společná evoluční historie, nebo společný plán?“ se postavil během února 2015 jeden čtenář těchto stránek, evolucionista Drsoňman, a napsal jednomu z autorů článku na stránkách Bio-complexity, řediteli Biologického institutu, Doug Axovi (USA, stát Washington, nedaleko Seattlu). Jejich korespondenci mi Drsoňman přeposlal v květnu 2015 pod podmínkou, že ji zveřejním. Protože se diskuze protáhla a čekalo se ještě na závěrečnou odpověď z Biologického ústavu, ke zveřejnění dochází až v těchto dnech. Český překlad najdete pod každým diskuzním příspěvkem. PK

Ozubený převod v přírodě u nymfy skokana

"Evobuční terorie"
je dnes v naprostém rozporu s přírodovědou!


Otázka pro všechny myslící lidi:

Customize This