Padají panny, evoluce vítězí – padají orli, stvoření prohrává?

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8670 přeložil Pavel Kábrt - 3/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 23. března 2015.)

Co je to evoluční teorie?
Je to hromada lží, omylů a výmyslů, kterou parta bájetvorců nakupila na Bohem stvořený diamant života.

Už víte, proč evoluční partu nazývám prolhanými lháři? Pokud ne, přečtěte si následující článek.

Pavel Kábrt

´Stvoření je víra; evoluce je věda´?

10074_-180Stvo345en237_je_v237ra__evoluce_je_v283da180

(Z http://creation.com/creation-faith-evolution-science přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 3/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 22. března 2015)

Pavouci byli vždy pavouci

Frank Sherwin, M.A.

(Z http://www.icr.org/article/8656 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 19. března 2015.)

Když rozumný a slušný člověk narazí na fakta, která popírají jeho dosavadní názor, fakta si ověří, a když se jejich pravdivost potvrdí, svůj názor změní.
Zanícený evolucionista reaguje jinak: ta fakta okamžitě zadupe a toho člověka, který s tím přišel, začne nenávidět, vysmívat se mu a pronásledovat ho!

Pavel Kábrt

Einsteinovi hrdinové - bibličtí kreacionisté

10057-Einsteinovi_hrdinov233_-_bibli269t237_kreacionist233

(Z http://creation.com/einsteins-heroes přeložil Václav Dostál - 3/2015. Formátoval Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(1):54-55, v lednu 2014. Časopis v angličtině si můžete objednat zde.)

Biologie popírá evoluci aneb tráva žere krávu

Joseph Mastropaolo, Ph.D.*
(Z http://www.icr.org/article/110/281 přeložil Pavel Kábrt - 3/2015.)

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Ateismus potřebuje evoluci

Je evoluce ´dítětem´ faktů?


(Z http://creation.com/atheism-needs-evolution přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 3/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 1. ledna 2015.)

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Pavel Kábrt

10049-Ateismus_pot345ebuje_evoluci

Živé zkameněliny - mocný argument pro stvoření

Don Batten hovoří s Dr. Carl Wernerem, autorem knihy Živé zkameněliny (Evoluce: Grandiózní experiment, sv. 2)

(Z http://creation.com/werner-living-fossils přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 2/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 33(2):20-23 v dubnu 2011. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

10029-381iv233_zkamen283liny_-_mocn253_argument_pro_stvo345en237__Czech_

Dr. Werner získal vysokoškolský diplom na univerzitě v Missouri v oboru biologie s vyznamenáním (summa cum laude). Ve věku 23 let získal doktorát medicíny a vykonává praxi pohotovostního lékaře v St Louis.

Sebepotvrzující syndrom je ve vědách o Zemi všudypřítomný

Michael J Oard

(Z http://creation.com/reinforcement-syndrome-in-earth-sciences přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 2/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Journal of Creation 27(3):13-16 v prosinci 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Konfliktní představy u těch samých pojmů

Štítky:
Customize This