Diamanty—jsou všechny opravdu tak staré?

Jonathan O´Brien

(Z http://creation.com/age-of-diamonds přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(2):22-23 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali
Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa.


Pavel Kábrt

Proč většina vědců věří, že svět je starý

Přesvědčení pěstuje další přesvědčení

autor:Russell Humphreys
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

Diskuze mezi obhájcem evoluce a stvoření v angličtině


(http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/index)

Téma: Mohou se neřízenými mechanizmy vyvinout u enzymů úplně nové funkce? Stačí k tomu jen dlouhý čas, nebo je k tomu třeba inteligence?

Drsoňman kontra Doug Axe

Proti článku: „Společná evoluční historie, nebo společný plán?“ se postavil někdy v únoru 2015 jeden čtenář těchto stránek, evolucionista Drsoňman, a napsal jednomu z autorů článku na stránkách Bio-complexity, kreacionistovi Doug Axeovi. Jejich kompletní korespondenci, která se táhla nějakou dobu, mi Drsoňman přeposlal v květnu 2015 pod podmínkou, že ji zveřejním. Pročtěte si to tedy, prosím, kdo umíte anglicky, rozumíte problematice a máte o ni zájem.

Hlavy nebo ocasy: problém vývoje stavebních plánů těl zvířat

Ann Gauger

(Z http://www.evolutionnews.org/2015/05/heads_or_tails096081.html přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Článek vyšel na stránkách Evoluční novinky 15. května 2015.)

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.
Pavel Kábrt

Haterie novozélandská - jen v mezích svého druhu!

wikimedia.org

tuatara

(Z http://creation.com/tuatara-kind přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 9(3):18 v červnu 1987. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistické víře, že svět stvořil sám sebe. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických ´bohů stvořitelů´.)

Kosmická ´superprázdnota´ kontra Velký třesk

Jake Hebert, Ph.D.

Dr. Hebert je vědeckým asistentem v ICR a svůj doktorský titul z fyziky získal na texaské univerzitě v Dallasu (USA).

(Z http://www.icr.org/article/8692 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 7. května 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistické víře, že svět stvořil sám sebe. Cílem je oddarwinizovat vědu i společnost a vyplevelit je od evolucionistických protivědeckých báchorek.)

Mýtus oblečený za vědu

Vernon R. Cupps, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8676 přeložil Pavel Kábrt - 5/2015. Vyšlo na stránkách ICR 13. dubna 2015.)

Proč je vědecká shoda protivědecká


(Z http://creation.com/why-consensus-science-is-anti-science přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 27(2):78-84 v srpnu 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Schovaní pod kobercem katedrály v Carlisle: dinosauři!

10130-Schovan237_pod_kobercem_katedr225ly_v_Carlisle-dinosau345i_-katedr225la

(Z http://creation.com/concealed-under-carlisle-cathedral-carpet-dinosaurs přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 4/2015]. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 36(2):12-14 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Štítky:

Evoluce božská

Tak mají evoluční ideologové zase zamotané hlavy: to ošklivé kačátko, fakta a realita, jim stále leze do karet a rozvrací krásně vyspekulované evoluční mýty. Však oni si poradí, vždyť mají na to mnoho druhů evolucí, kam který nález šoupnout:

Customize This