Babylonský zmatek v jazycích a jeho řešení

Václav Dostál

Vědecká teorie o původu Všeho z Ničeho

Autoři: profesor Vladimír Tylman a profesor Pavel Kábrt

(Profesory byli tito vědci jmenováni na pražském Hradě prezidentem Járou Cimrmanem 31. února 2020 za přítomnosti celé vědecké obce.)

Genetická entropie: Je o ní záznam v Bibli?

Dr. John Sanford, Jim Pamplin & Christopher Rupe

(Z http://www.kolbecenter.org/wp-content/uploads/2014/07/Genetic-Entropy-Re... přeložil Pavel Kábrt - 11/2014.)

Evolucionisté jsou rozděleni ohledně koexistence placentálních savců a dinosaurů

David Catchpoole

(Z http://creation.com/evolution-placental-mammals-with-dinos?utm_media=ema... přeložil Pavel Kábrt – 11/2014. Vyšlo na stránkách CMI 21. ledna 2014.)


Který z nich tu byl skutečně první? Odpověď by vás mohla překvapit. (čtěte dál)

Mgr. Libor Votoček - Přednášky: Ilava, Slovensko

Dešifrování původu hadího jedu

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8339/ přeložil Pavel Kábrt – 11/2014. Článek vyšel na stránkách ICR 3. září 2014.)

Evoluční teorie je zkázonosná lež, jejíž hlasatelé už 150 let doufají, že Darwinův bláznivý nápad, jak příroda stvořila sebe samu, bude jednou ve vědě triumfovat – a to i přesto, že celá teorie je stále víc v troskách.

Pavel Kábrt

Houbovitý parazitizmus se vyznačuje ztrátou genů, ne ziskem

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8340/ přeložil Pavel Kábrt – 11/2014. Článek vyšel na stránkách ICR 5. září 2014.)

Evolucionisté ustupují z vědecké arény

(Z http://www.genesispark.com/essays/retreat/ přeložil a upravil Pavel Kábrt – 10/2014. Článek vyšel v Journal of Creationism,Vol. 23:3, v prosinci 2009, str. 121-127.)

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta a toho, kdo s tím přišel, začne nenávidět!

Pavel Kábrt

Štítky:

Proces s Oskarem Pistoriusem a role forenzních předsudků


Protikladné interpretace důkazů před soudem

Marc Ambler

(Z http://creation.com/oscar-pistorius-trial přeložil M. T. - 9/2014. Vyšlo 11. září 2014 na stránkách CMI.)

Jeden z vytyčených cílů těchto webových stránek:
Konec prznění vědy evolucionistickou mytologií!
Pavel Kábrt

Delegáti FEBC odsouhlasili protievoluční prohlášení

(Z http://mennoworld.org/2014/10/13/febc-delegates-approve-anti-evolution-s... přeložil Pavel Kábrt – 10/2014. Zpráva vyšla na stránkách Mennonite World Review 13. října 2014. Mennonité jsou součástí křesťanského hnutí novokřtěnců /anabaptistů/, kteří si původně říkali švýcarští bratři.)

Customize This