ophiojura-exbodi

Zrodila se nová hvězdice?

Pavel AkrmanEvoluce organizmů Napsat komentář

Objevena nová mořská hvězdice – a je identická s jurskými fosiliemi!

Gavin Cox

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 07/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Obrazový kredit úvodního obrázku: Autorka Cynthia Griffith, grunge.com.

ophiojura-exbodi-01

CC BY-ND 2.0 Jay Black/University of Melbourne

Tento CT sken uměle zbarvený ukazuje chapadla mořské hadice Ophiojura exbodi.

Nová mořská hadice (Ophiojura exbodi1), žijící na podmořské hoře v hloubce 560 m (1860 stop) byla objevena v Indo – Pacifiku již v roce 2011. Tim O’Hara (správce pavilonu bezobratlých ve Victoria Museum, Melbourne, Austrálie) rozpoznal její význam a představil ji jako reprezentanta „nového druhu, rodu a čeledi mořských hadic“.2 Místo pěti chapadel jich má osm. Na spodní straně těla jsou nápadné, ježící se ostré zuby jako v čelistech. Kromě toho O’Hara pozoroval zvláštní svalové a nervové otvory pokrývající celá chapadla – připomínající drobné „prasečí rypáky“.3

ophiojura-exbodi-03

(Obrazový kredit: Ben Thuy)

Obrázek vlevo: „Prasečí rypáky“ na chapadlech nově nalezené mořské hadice. (Zdroj: Live Science. Obrazový kredit: Ben Thuy / Natural History Museum of Luxembourg)

Až nyní si Ben Thuy (paleontolog z Lucemburského Národního přírodovědného muzea) všiml na fotografiích této mořské hadice nápadné podobnosti s jurskými fosiliemi, již dříve známými z francouzské Normandie. Když byly mikroskopické detaily fosilií porovnány s živým zvířetem, nejevily žádné rozdíly.

O’Hara na svém blogu píše:

„Když byly mikroskopické detaily fosilií porovnány s živým zvířetem, nejevily žádné rozdíly.”

Vědci nazývali zvířata, jako je Ophiojura, „živými fosiliemi“, ale to není úplně správné, protože život takto nezkameněl. Předkové Ophiojura se za posledních 180 milionů let i nadále nepatrným způsobem vyvíjeli.4

To tedy znamená, že nashromážděné změny DNA za předpokládané miliony let mají tak „nepatrné“ účinky, že mořské hadice před epochou dinosaurů vypadají k nerozeznání od svých žijících protějšků, a to dokonce i na mikroskopické úrovni.

ophiojura-exbodi-02

CC BY-ND 2.0 Timothy D. Ohara, Museum of Victoria

Nehledě na to, že je to zcela neuvěřitelně a nepravděpodobné, jde stále jen o předpoklad, nebylo to prokázáno. Nemáme k porovnání DNA fosilního zvířete. Podle stávajících dnešních důkazů se jedná o další závažné zpochybnění evoluce a milionů let. CMI již dříve psala o ne-evoluci mořských hadic5 – což je v souladu s popisem stvoření v Genesis (tedy podle inteligentního návrhu), přičemž jejich fosilie se zachovaly při Noemově Potopě před 4 500 lety.

 

Odkazy a poznámky

  1. Ophio je zkratka pro ophiurus = mořská hadice, z řečtiny doslova „hadí ocas“, odkazující na její chapadla; jura odkazuje na jurské období pojmenované podle pohoří Jura, a exbodi odkazuje na oceánskou expedici.
  2. O’Hara, T., Thuy, B., and Hugall, A., Relict from the Jurassic: new family of brittle-stars from a New Caledonian seamount, Proc. Royal Society B, Jun 2021.
  3. Pappas, S., Living fossil with arms made of ‘pig snouts’ discovered in the South Pacific, 28 Jun 2021, livescience.com.
  4. O’Hara, T., Jurassic relict: a new family of brittle stars, 17 Jun 2021, museumsvictoria.com.au.
  5. Brittle stars show no evolution, Creation 40(3):7–11, 2018.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments