shark_frilled

Žralok límcový… je stále žralokem

pavelkabrtEvoluce organizmů Napsat komentář

Frank Sherwin, M. A.

Z www.icr.org přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 2. února 2015. ICR – Institute for Creation Research (Institut pro výzkum stvoření).

Ta zpráva přišla 21.ledna 2015 – australský rybář ulovil “žijící fosilii”. O tomto tvorovi zvaném žralok límcový (rod Chlamydoselachus, patřící do řádu Hexanchiformes – šedouni) se soudilo, že je starý 80 milionů let.1 Jeho vzhled je vskutku děsivý; ale je opravdu “prehistorický” a nějak spojený s evolucí žraloků?

Roku 1884 popsal americký taxonom S. W. Garman údajně vymřelého jedinečného žraloka límcového. Má stovky zubů ostrých jako jehla a odlišných od zubů všech ostatních žijících žraloků, protáhlý čenich a tělo připomínající úhoře. Podobně jako další zástupci řádu šedounů / hexanchids/ má i Chlamydoselachus jedinou hřbetní ploutev a dlouhou ocasní ploutev. Jedna fosilie druhu Notidanoides muensteri je datována do svrchní jury, údajně před 150 miliony let. Dnes existuje pět žijících druhů šedounů, včetně hlubokomořského žraloka sedmižábrého [žralok límcový řazený do zvláštní čeledi štíhlounovitých /uvažuje se o jeho zařazení i do zvl. řádu/ a čtyři druhy řazené do čeledi šedounovitých, angl. “cow sharks” – pozn. překl].

Ale žralok límcový jednoznačně není evoluční přechodnou formou. Šedouni jsou stoprocentními žraloky – nikoli chybějícími spojovacími články. Evolucionistka Barbara Stahlová je řadí mezi moderní žraloky.2

Zoologický slovník z roku 2014 se nezmiňuje o žraloku límcovém jako o chybějícím spojovacím článku či evoluční přechodné formě.3 Slovník biologie z roku 2011 za redakce Eleanor Lawrencové se o něm nezmiňuje vůbec.4 Nejnovější vydání Vertebrate Paleontology (Paleontologie obratlovců) Michaela Bentona neobsahuje rod Chlamydoselachus.5

Prakticky ve všech navrhovaných “přechodných žralocích” snadno poznáme žraloky, což svědčí pouze o tom, že v minulosti stejně jako dnes existovala široká škála žraloků i jiných chrupavčitých ryb.6,7 Uvnitř stvořeného druhu žraloků existuje nepochybně pestrost forem, jak lze očekávat na základě stvoření, ale žádná z údajných přechodných forem nesvědčí o tom, že se chrupavčité ryby vyvinuly z nějaké či v nějakou jinou hlavní skupinu. Podobně jako všichni žraloci byl i žralok límcový vždycky žralokem.

Odkazy

  1. ‘Like a Horror Movie’: Rare frilled shark caught off Australia. Fox News. Posted on foxnews.com on January 21, 2015, accessed January 26, 2015. [
  2. Stahl, B. 1985. Vertebrate History. New York: Dover Publications, Inc., 186.
  3. Allaby, M. 2014. Oxford Dictionary of Zoology. UK: Oxford University Press, 124.
  4. Lawrence, E. 2011. Henderson’s Dictionary of Biology. San Francisco: Pearson Publishers-Benjamin Cummings.
  5. Benton, M. 2015. Vertebrate Paleontology. Malden, MA: Wiley Blackwell.
  6. Thomas, B. Newly Named Fish an Evolutionary Enigma. Creation Science Update. Posted on icr.org October 6, 2014, accessed January 13, 2015.
  7. Sherwin, F. and B. Thomas. 2012. Hybrid Sharks and Evolutionary Storytelling. Acts & Facts. 41 (3): 16-17.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments