zippy_01

„Zonkey“ zvaný Zippy

Pavel AkrmanEvoluce organizmů Napsat komentář

David Catchpoole

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 06/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com. Úvodní snímek: Kristine Turnerová a Zippy. Zdroj: CountyGazette, November 2018.

zippy-zonkeyKdyž se Kristine Turnerová ze Somersetu ve Velké Británii jednoho brzkého rána probudila, čekalo ji velké překvapení. Dosud netušila, že její šestiletá zebra Ziggy otěhotněla s jedním z oslíků na společné louce. „Ziggy byla vždycky tak trochu silnější, a tak jsem si ani nevšimla, že nějak přibývá na váze. … [Ale pak] jsem v ložnici roztáhla závěsy na okně s výhledem na farmu a v té chvíli jsem uviděla malé hříbě, jak sedí a hledí na mě. Byla jsem v naprostém šoku. Jen v pyžamu jsem seběhla rychle dolů, vzala na sebe kabát a šla k němu.“1,2

Hříbě má na nohou velmi zřetelné zebří pruhy, ale trup má oslí. Také má něco jako temperament divoké zebry, protože „kousne a kopne… [a pak] uteče.“ Kristine říká, že jméno hřebečka „Zippy“ (v angličtině „živý, energický, pozn. překl.) mu určitě sedí a dodala, že „teď už se trochu zklidnil, takže mi dovoluje ho i okartáčovat.”

Zprávy v médiích označují Zippyho jako „zonkey“ (zebra/donkey=osel), tedy jako křížence klisny zebry a hřebce osla, ačkoli tento termín je zpravidla vyhrazen pouze pro potomky hřebce zebry a klisny osla. Více technicky je Zippy tedy donkra (donkey/zebra). Kříženci zonkey a donkra, spolu s mnoha dalšími výsledky různých křížení potomků čeledi Equus (koňovití – jako např. muly, mezci, hebry, zebrokoňové, zonie) ukazují na to, že všichni pocházejí ze stejného původního „druhu“ stvořeného 6. dne Stvořitelského týdne (Genesis 1:24–25).

„Jak vůbec zebra získala své pruhy?”

Pojem „druh“ (angl. „kind“) v češtině tedy neznamená totéž co moderní konstrukt „druh“ (angl. „species“), což svědčí o tom, že Noemu stačilo na Arše mnohem méně zvířat, než skeptici s oblibou tvrdí. Na Arše stačilo mít pouze jednoho samce a jednu samici koňského druhu.3 Je nepochybné, že alespoň jeden z toho páru měl pruhy.4 Důvodem je to, že zebry mohou postupně ztratit své pruhy až za několik generací, zatímco nepruhovaní zástupci čeledi Equus (koňovití) zjevně mohou získat pruhy okamžitě, jakmile je pruhovaný příslušník koňovitých (znovu) zaveden do chovné populace – stejně jako v případě Ziggy a Zippy.

Odkazy a poznámky

  1. Loveridge-Green, O., Rare cross between donkey and zebra known as ‘zonkey’ born on Somerset farm; independent.co.uk, 5 November 2018.
  2. Meet Zippy, Britain’s second donkey, zebra crossbreed ‘zonkey’; msn.com, 6 November 2018.
  3. Za předpokladu, že Noe chápal pojmy „čistý“ a „nečistý“ (Genesis 7:2) jako to později určil Bůh Mojžíšovi (Leviticus 11:2–3, 26; Deuteronomium 14:6), byl potřeba pouze jeden pár ‚koní‘, ne sedm.
  4. Muzea a fotografické důkazy ukazují, že před 100 lety vyhynulá zebra „kvaga“ měla na přední polovině těla pruhy podobné dnešní zebře, zatímco zadní část měla jako kůň, tj. bez pruhů. Roku 1987 byl v Jižní Africe u stáda 19 zeber zahájen projekt selektivního chovu pro potlačení pruhování – v naději, že bude obnovena populace kvagy. Až teprve potomci třetí a čtvrté generace „vypadali podobně jako vyobrazené a zachovalé exempláře kvagy“. Smith, I., Quagga—Zebra’s cousin that went extinct 100 years ago may be back; thevintagenews.com, 16. dubna 2016.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments