blue-marble

Země jako Modrá skleněnka

pavelkabrtCelosvětová Potopa Napsat komentář

Obrázek Země pořízený NASA pomáhá zodpovědět otázku Potopy

Brian Thomas, PhD.

(Z www.icr.org přeložil M. T. – 02/2012. (Image credit: NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring)

Obrázek dne vyhlášený NASA pro 25. leden, „Blue Marble“ (doslovný překlad je Modrý mramor, ale vžil se název „Modrá skleněnka“), je složen ze snímků pořízených družicí Suomi NPP umožňující nádherný pohled na Zemi z vesmíru.1 Jde přitom o nejnovější záběr ze série, která začala slavnou fotkou „Modrá skleněnka“ pořízenou roku 1972 posádkou Apolla 17.

Zmíněný obrázek nám může pomoci zodpovědět otázku, kterou kreacionisté často slyší: Pokud byla Země při Potopě za Noemových dnů skutečně celá pokryta vodou, kam potom veškerá ta voda zmizela?

Podle Bible ustoupily vody z povrchu zemského2 a zjevně stekly z kontinentů do nově vytvořených oceánských pánví. Geofyzik John Baumgardner vypracoval podrobný, realistický model zvaný Katastrofická desková tektonika, ve kterém demonstruje, jak se asi posouvaly a vzájemně ovlivňovaly zemský plášť a kůra během roku Potopy.3 Podle tohoto modelu se tvar dnešního dna oceánů formoval během závěrečných měsíců zmíněného roku.

V tomto scénáři vytlačily uvažované mocné síly v hlubinách Země, možná vygenerované impakty, které roztrhaly zemskou kůru,4 na jistých místech roztavenou horninu vzhůru. Ta pak zchladla a rychle utuhla poté, co se rozlila směrem k takovým místům, jako je Středoatlantský hřbet, přičemž posunovala po zemském povrchu desky zemské kůry. Prudké srážky světadílů pak vytlačovaly vzhůru materiál, ze kterého se tvořily hory, třeba po srážce Indie s Asií, kdy se vytvořily Himálaje. Nato mohutné proudy bahna a vody stekly z kontinentů a vyhloubily údolí mezi dnešními horami.5 A pokračovaly ještě dál, až vtekly do tehdy nových a hlubších oceánských pánví.

Takže co se stalo se všemi těmi vodami z Noemovy Potopy? Stekly do oceánů. Jak ukazují nádherné obrázky Země pořízené z vesmíru, voda pokrývá většinu modré planety. Dokonce přinejmenším z jednoho výhodného místa blízko středu Tichého oceánu není vidět prakticky žádnou zemi – jen oceán!

*Apoštol Petr napsal konkrétně o úloze vody při přetváření zemského povrchu: „Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i Země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.“6

Nový obrázek Modré skleněnky pořízený NASA nám ukazuje (podobně jako všechny předchozí), kolik vody je na Zemi – což je naprosto unikátní jev mezi všemi známými planetami – a jak tahle skutečnost naplňuje všechny typické znaky Noemovy Potopy: hory vzniklé z horninových usazenin při téhle velké katastrofě, údolí, ze kterých byl materiál odstraněn i rozsáhlé modré plochy oceánů, do kterých natekla voda odpovědná za zničení prapůvodního povrchu planety.

Odkazy

  1. Blue Marble. NASA Image of the Day. Posted on nasa.gov January 25, 2012, accessed January 31, 2012.
  2. Genesis 8:3.
  3. Austin, S. A. et al. 1994. Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History. In Proceedings of the Third International Conference on Creationism. R. E. Walsh, ed. Pittsburgh, PA: Creation Science Fellowship, Inc., 609-621.
  4. Snelling, A. A. 2012. Did Meteors Trigger Noah’s Flood? Answers. 7 (1): 68-71.
  5. Oard, M. 2008. Flood by Design: Receding Water Shapes the Earth’s Surface. Green Forest, AR: Master Books.
  6. 2 Pet 3:5-6
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments