heavenly-fire

Závažnost slábnutí magnetického pole

Pavel AkrmanVesmír, astronomie Napsat komentář

Magnetické pole Země je životně důležité, ale slábne. Evolucionisté, aby udrželi své miliardy let, úmyslně přehlížejí fakta.

David F. Coppedge

Z Creation – Evolution Headlines přeložil Pavel Akrman – 12/2019.

stephanie-pappas

Stephanie Pappasová

V článku na Live Science se ptá Stephanie Pappasová: „Co kdyby zmizelo magnetické pole Země? Připouští, že “Náš planetární štít je důležitý pro život“, a přiznává, že slábne. Nicméně jedním dechem podceňuje jeho ochrannou funkci. Důvod, proč evolucionisté potřebují miliardy let pro svůj zákon o tom, že „věci se prostě dějí,” je potřeba dostatečného času pro evoluci lidí z bakterií. Ale se svými drahocennými miliardami let počítat nemohou, protože intenzita magnetického pole se za každé století prokazatelně snižuje o 5%. Než by uběhla miliarda let, bylo by dávno pryč, takže nemohlo trvat miliardy let.

Díky Bohu za naše magnetické pole

Zde jsou převzata z jejího článku některá požehnání, která nám silné magnetické pole přináší:

 • Chrání planetu před slunečními částicemi.
 • Poskytuje základ pro navigaci.
 • Pomáhá předcházet sluneční erozi naší atmosféry.
 • Zachovává ozónovou vrstvu, která chrání život před UV zářením.
 • Chrání naše energetické sítě a satelity.
 • Vytváří polární záři, nejúžasnější světelnou podívanou na obloze (viz film Illustra níže).
 • A pokračuje: „také mohlo hrát důležitou roli při vývoji života na Zemi…“

V opačném případě, pokud by se pole ztratilo, by tyto výhody zmizely.

“Co by se tedy stalo, kdyby magnetické pole Země zítra zmizelo? Planetu by začalo bombardovat množství nabitých solárních částic, což by vyřadilo z funkce energetické sítě a satelity a lidé by byli vystaveni mnohem vyšším hladinám ultrafialového záření způsobujícího rakovinu. Jinými slovy, chybějící magnetické pole by mělo velmi problematické důsledky, i když ne nutně apokalyptické, alespoň ne v krátkodobém horizontu.”

Nicméně nosnou myšlenkou článku je to, že ztráta našeho pole není v této chvíli nijak katastrofická. A přesto je nárůst rakoviny kůže u lidí jen částí problému. Pod přívalem záření by trpělo množství křehkých tvorů v oceánech i na souši. Je možné, že by se zhroutily celé ekosystémy, čímž by došlo k ohrožení potravní sítě. Jedinými přeživšími za „miliardy let“ by byli možná obyvatelé jeskyní. Pappasová a její odborníci na fyziku se tímto raději nezabývají. Možná si myslí, že mutace jsou dobré a poskytují zdroje pro činnost přirozeného výběru. Realistická věda však ukazuje, že radiace poškozuje organismy, ne že by jim napomáhala.

Dalším přehlíženým faktem v článku je ochrana před (1) výtrysky sluneční koronální hmoty, (2) slunečními erupcemi a (3) kosmickým zářením. Tyto nepravidelné ataky na Zemi mohou způsobit v kratší době mnohem větší škody, než je ustálená míra slunečního záření.

Bez magnetického pole nelze dýchat

Ztráta magnetického pole je spojena se ztrátou atmosféry. Stačí se podívat na jiné planety:

“Existuje jen málo důkazů, že minulé změny magnetického pole ovlivnily život na Zemi. Přesto magnetické pole bezpochyby zemský povrch utvářelo a pomáhalo zabránit tomu, aby křehká atmosféra planety nebyla smetena do kosmu vytrvalou silou slunečního větru”, řekl Archer pro Live Science.

“Magnetické pole není pro atmosféru rozhodující Venuše nemá žádné magnetické pole, a přesto má masivní, byť nepřívětivou atmosféru – ta ale v každém případě působí jako další ochranná vrstva. Mars, který dříve měl magnetické pole, ale před asi čtyřmi miliardami let ho ztratil, neměl atmosféru téměř žádnou. A kdyby existoval způsob, jak dát Měsíci podobnou atmosféru té na Zemi, sluneční vítr by ji zničil za méně než jedno století”, řekl Archer.

“Mluvíme tu o miliardách let”

Hlavním důvodem, proč Pappasová a její tým odborníků zlehčují slábnoucí pole je víra, že toto pole je miliardy let staré. To se ale předkládá spíše řadou nepodložených prohlášení než na základě pozorovaných faktů:

 • První věcí ohledně chápání magnetického pole je to, že i když slábne, nezmizí – alespoň ne příští miliardu let.
 • Tento stroj s magnetickým polem, známý jako dynamo, spolehlivě pracuje už miliardy let.
 • Vědci se domnívají, že současné uspořádání jádra se mohlo takto ustálit před asi 1,5 miliardou let.
 • Tarduno a jeho tým našli důkazy o zemském magnetickém poli v nejstarších minerálech planety, zirkonech, které se datují na stáří 4,2 miliardy let, což naznačuje, že činnost jádra vytvářela magnetismus po velmi dlouhou dobu.
 • “Mluvíme tu o miliardách let,” řekl Tarduno.

Chápete to? Mluvíme tu o miliardách let. Miliardy let, miliardy… Můžete v klidu usínat. Jen klidně spěte….

Jediná surová data použitá na podporu těchto dlouhých věků zahrnují geomagnetické zvraty a radiometrické datování, ale radiometrické datovací metody ohledně stáří Země spočívají v kruhovém uvažování a účelově vybraných datovacích metod, dávajících dlouhé věky a ignorujících více než sto dalších faktů, které nepřipouštějí miliony a miliardy let (CMI). Jakkoli jsou geomagnetické zvraty zajímavé a poučné, neříkají nic o rychlosti rozkladu. Vše ostatní, v čem Live Science spoléhá na dlouhé věky, vychází z modelů geodynama, jenže to je jen v teoretické rovině a ne bez vážných problémů.

Geodynamo není řešení

Dr. Henry Richter v knize Spacecraft Earth vysvětluje, proč teorie geodynama není řešením. V kapitole 7 říká:

“Světští geofyzici o tomto problému samozřejmě vědí. Někteří ho ignorují a myslí si, že jsou určitě jiné důkazy, které prokazují vysoké stáří Země. Jiní se snaží napadat hodnověrnost Barnese a Humphreyse [kreacionističtí vědci, kteří se zabývali slábnutím magnetického pole Země]. Mnozí jednoduše předpokládají, že na řešení trvání magnetického pole po dobu miliard let přišel už někdo jiný. Oblíbeným vysvětlením je, že v nitru Země běží permanentní dynamo … A toto dynamo je nějak udržováno konvekcí (prouděním), orbitální mechanikou nebo zbytkovým teplem z jádra. (Jeden kritik Barnesovy teorie říká, že „Toto dynamo je poháněno neznámým zdrojem energie.“) Na tomto problému se pracuje více než půl století a jen s minimálním úspěchem. Jak už bylo řečeno, nikdo nemůže získat něco z ničeho. Energie se časem ztrácí; energie magnetického pole je vyzařována do vesmíru, kde již není k dispozici pro napájení pole. Mělo by tedy slábnout, a přesně to měření ukazují. Ačkoliv během existence Země docházelo ke zvratům (polarity), celková síla se nemohla vyšplhat výše, než tomu bylo předtím. Rozpadalo se tehdy, a rozpadá se i nyní.” (Spacecraft Earth, str. 133-134)

Tváří v tvář faktům: Pole se rozpadá

Pappasová otevřeně přiznává, že magnetické pole Země se rozpadá, ale ve snaze uchránit darwinismus před vyvrácením se opakovaně opírá o „miliardy let“. Několik citací z článku Live Science:

 • Oslabuje se už více než jedno století.
 • To důležité ohledně chápání magnetického pole je to, že i když slábne, nezmizí – alespoň ne příští miliardu let.
 • Pro životy lidí je mnohem podstatnější, že magnetické pole jen oslabuje.
 • Vědci měřili toto oslabení za posledních 160 let přímo pomocí magnetických observatoří a satelitů.
 • Dobrou zprávou je, že i když pole oslabuje nebo se blíží k přepólování, nezmizí; neexistuje žádný důkaz o tom, že by magnetické pole během přepólování úplně zmizelo. [Toto je úkrok stranou od problému. Zvraty jsou něco jiného než slábnutí.]

Zopakujme si, že problémem nejsou zvraty, anomálie a axiální pohyby. Snižuje se celková energie magnetického pole. Podle jedné z nejobsáhlejších sbírek dat v historii vědy (pole začal měřit Karl Gauss v roce 1835) vědci změřili trvalý úbytek intenzity pole ve výši asi 5% za století. To odpovídá exponenciální křivce. Po extrapolaci do minulosti by bylo pole silně nebezpečně právě před 10 000 lety, a to by způsobilo na 20 000 let předtím Zemi neobyvatelnou. Vztáhneme-li to do budoucnosti, má biosféra jen tisíce let – nikoli miliardy – na to, než se Země stane neobyvatelnou kvůli záření. V kombinaci s druhým zákonem termodynamiky ukazují důkazy na mladou Zemi, která zase tak moc času před sebou nemá.

Magnetické pole Země je příkladem prozíravosti, která byla nezbytná k tomu, aby naše planeta byla vhodným místem pro život. Evolucionisté ignorují důkazy o úbytku pole k vlastní újmě. Ty totiž ukazují na apokalypsu soudného dne mnohem věrohodněji než nějaké globální oteplování. Tyto důkazy odsuzují darwinovskou evoluci a nedávají jí ty drahocenné miliardy let, kterými se má udržet náhodný vesmír bez Boha. Ty posilují biblický popis nedávného stvoření a obnovení stvoření po opětovném návratu Krista. To, co vidíme v článku Live Science, je pouze řada úhybných manévrů, účelově vybíraných argumentů a blafování sestavená za účelem udržení náboženství milionů let namísto sledování vědeckých důkazů tam, kam směřují.

Magnetické pole také zjevuje Boží slávu ve stvoření. Jako příklad viz jak úžasný vedlejší účinek má Boží opatření pro naši ochranu magnetickým polem: polární záři. Moc pěkný krátký film od Illustra Media pod názvem Heavenly Fire (Nebeský oheň) se zabývá prolnutím funkčnosti a krásy polární záře (viz níže). Snímek byl vyroben pro DVD pod názvem Call of the Cosmos (Volání vesmíru), které je k dispozici na Go2RPI.com, a je také umístěno na stránkách TheJohn1010Project.com.

Nebeský oheň. Překlad a české znění Pavel Akrman.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments