flagellum-01

Zaslepená, zaujatá neschopnost vidět Boha

pavelkabrtDůsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Dave Miller, PhD.

(Z www.apologeticspress.org přeložil M. T. – 03/2014.)

Bičík, který pohání bakterie, je už dlouho uznáván za zázrak technologického inženýrství. Vědci vědí, že tento rotující div s celou připojenou aparaturou je maličký, ale výkonný molekulární motor. Jeden z nejmenších, a přece velmi výkonných motorů v přírodě, který rotuje rychlostí přes 200 otáček za sekundu, je poháněný neuvěřitelným krouticím momentem. Badatelé si také dlouho lámali hlavu nad tím, co umožňuje bičíku se zastavit, a dokonce začít se otáčet opačným směrem. Následně objevili, že k tomu používá „spojku“. Bakterie dokáže ovládat bičík tak, že uvolní protein, který vysune spojku a zastaví tak otáčení.


Flagella (bičík) – to je neuvěřitelně komplexní molekulární stroj.

Tváří v tvář takové promyšlenosti a inteligentní konstrukci by mohl někdo říci, že vědci v tom rozeznávají Božský plán. Žel, masivní propagandistická kampaň, která zaplavuje přírodovědecké fakulty amerických škol přes půl století, nedovoluje svým obětem vidět tyto do očí bijící důkazy. Vezměte si jen analýzu objevu spojky z pera předního vědce:

  • „Myslíme si, že je skutečně skvělé, že vyvíjející se bakterie i lidé-technici dospěli k podobnému řešení téhož problému“ („Clutch Stops…” 2008)1.

Opravdu? Nevědomé, neřízené, náhodné přírodní síly jakýmsi způsobem naplánovaly a vytvořily technologicky moderní zařízení dlouho předtím, než myslící, inteligentní lidé-technici vymysleli svou vlastní a zdaleka ne tak sofistikovanou verzi? Tentýž badatel také poznamenal:

  • „Toto pak v případě buňky dává velký smysl… Bičík je obrovská, velmi drahá struktura. Často se stává, že pokud buňka něco už nepotřebuje, může to zničit a jednotlivé součásti recyklovat. Ale tady, protože je bičík tak velký a složitý, by takový postup nebyl příliš hospodárný. Máme za to, že spojka zabrání bičíku v otáčení tak, že ho oblepí biofilmem“ („Clutch Stops…” 2008)1.

Tak počkat. „Toto… dává velký smysl“? „Velmi drahá“? „Velký a složitý“? Slovní gymnastika, kterou evolucionisté používají, by byla legrační, kdyby celá ta tragédie nebyla člověk smutná. Toto jsou pojmy, které vyžadují inteligenci a vnímavost. Evolucionisté si neustále dovolují luxus mluvit tak, jako by se ty myriády organizmů vykazující neuvěřitelnou plánovitost a účelnost jakýmsi způsobem samy vytvořily, a pak postupným vědomým škubáním a škobrtáním trvajícím miliony let dospívaly ke stále dokonalejšímu fungování. Tohle opakují pořád dokola a neuvědomují si, že líčí věci tak, jakoby nějaký rozum – nějaká vnímající, inteligentní bytost – dirigovala ten nekonečný proud biologických zázraků, které zdobí planetu.

A tak ve své zaslepenosti a iracionální oddanosti extravagantní teorii nejsou evolucionisté schopni slyšet svědectví křičící jim do uší a zářící jim před očima a nedospějí tak k jedinému logickému závěru: takový promyšlená, složitá konstrukce vyžaduje inteligentního, svrchovaného Plánovače. Popírat to prozrazuje tu nejzarytější předpojatost.

Bible říká:

  • „Toto praví Hospodin, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám, který maří lživá znamení a věštce v blázny obrací, který mudrce vrhá v zmatek a jejich vědění obrací vniveč.” (Izajáš 44:24-25).

Odkaz

  • “‘Clutch’ Stops Flagella” (2008), Photonics Media, June 23, www.photonics.com.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments