Zaslepená, zaujatá neschopnost vidět Boha

pavelkabrt Důsledky evoluční ideologie Napsat komentář

Dave Miller, Ph. D.

(Z www.apologeticspress.org přeložil M. T. – 3/2014.)

Bičík, který pohání bakterie, je už dlouho uznáván za zázrak technologické dovednosti. Vědci vědí, že tento rotující div i celý aparát, ke kterému je připojen, je maličký, ale výkonný molekulární motorek. Jeden z nejmenších, a přece velmi výkonných, motorů v přírodě rotuje rychlostí přes 200 otáček za sekundu, poháněný neuvěřitelným krouticím momentem. Badatelé si také dlouho lámali hlavu nad tím, co umožňuje bičíku se zastavit, a dokonce začít se otáčet v opačném směru. Nedávno objevili, že tak činí použitím „spojky“. Bakterie dokáže ovládat bičík tak, že uvolní protein, který vysune spojku „´Clutch´ Stops…,“ 2008 (Spojka´zastaví).


Flagella – to je neuvěřitelný molekulární stroj

Při setkání s takovou promyšleností a inteligentním plánem by člověka napadlo, že vědci rozeznají božský plán, setkají-li se takto s ním. Proto je smutné, že masivní propagandistická kampaň, která zaplavuje přírodovědecké fakulty amerických škol po půl století, nedovoluje svým obětem vidět do očí bijící důkazy. Vezměte si jen analýzu objevu spojky z pera předního vědce:

  • „Myslíme si, že je skutečně skvělé, že vyvíjející se bakterie i lidé-technici dospěli k podobnému řešení téhož problému“ („´Spojka´ zastaví…“).

Opravdu? Nevědomé, neřízené, náhodné přírodní síly jakýmsi způsobem naplánovaly a vytvořily technologicky moderní zařízení dlouho předtím, než myslící, inteligentní lidé-technici vymysleli svou vlastní verzi? Tentýž badatel také poznamenal:

  • „Toto pak dává velký smysl, když jde o buňku…Bičík je obrovská, velmi drahá struktura. Často se stává, že pokud buňka něco už nepotřebuje, může to zničit a recyklovat jednotlivé součásti. Ale tady, protože je bičík tak velký a složitý, by takový postup nebyl příliš hospodárný. Máme za to, že spojka zabrání bičíku v otáčení tak, že ho oblepí biofilmem“ („´Spojka´zastaví…“).

Tak moment. „Toto… dává velký smysl“? „Velmi drahá“? „Velký a složitý“? Slovní gymnastika, kterou evolucionisté používají, by byla legrační, kdyby z celé té tragédie nebyl člověk smutný. Toto jsou výrazy, které vyžadují inteligenci a vnímavost. Evolucionisté si neustále dovolují luxus mluvit tak, jako by se ty myriády organizmů vykazující neuvěřitelnou plánovitost a účelnost jakýmsi způsobem samy vytvořily, a pak postupným vědomým škubáním a škobrtáním trvajícím miliony let dospívaly k stále dokonalejšímu fungování. Tohle opakují stále dokola a neuvědomují si, že líčí věci tak, jakoby nějaký rozum – nějaká vnímající, inteligentní bytost – dirigovala ten nekonečný proud biologických zázraků, které zdobí planetu.

A tak zaslepeni svou iracionální oddaností extravagantní teorii nejsou evolucionisté schopni slyšet svědectví křičící jim do uší a zářící jim před očima a dospět tak k jedinému logickému závěru: takový promyšlený, složitý plán vyžaduje inteligentního, svrchovaného Plánovače. Popírat to prozrazuje tu nejzarytější předpojatost.

Bible říká:

  • Toto praví Bůh…Já jsem Pán, který koná všechno. Ruším znamení žvanilů a z věštců činím pomatence, mudrce vrhám ve zmatek a jejich vědění obracím vniveč. (Izajáš 44:24-25).

Odkaz

  • “‘Clutch’ Stops Flagella” (2008), Photonics Media, June 23, www.photonics.com.

Komentujte

Please Login to comment
  Subscribe  
Upozornit na