compromised-life

Záludnost kompromisu

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

A ztráta, pokud nebereme Písmo jako autoritu vážně

Joel Tay

Z creation.com přeložil Pavel Akrman – 10/2023. Translation granted by Creation.com – přeloženo s povolením od Creation.com.

craig-william

Dr. William Lane Craig

Dr. William Lane Craig je známý a uznávaný apologeta citovaný celou řadou významných křesťanů. Pro mnohé je tedy šokující slyšet, že je také zaníceným anti-kreacionistou. Craig se snaží skloubit evoluci s Genesis tím, že řadí Genesis do mýto-historie – což je typ teologické legendy, která nemá být chápána jako skutečná historie. V online rozhovoru se Seanem McDowellem Craig řekl:

„Nejvíc se bojím toho, že by kreacionista mladé Země mohl mít pravdu, pokud jde o jeho hermeneutické tvrzení, tedy že Genesis učí věci, které jsem popsal dříve. A říkám, že by to byla vskutku noční můra, protože pokud to Bible učí, staví to Bibli do masivního, ba řekl bych neřešitelného konfliktu s moderní vědou, historií a lingvistikou – a já nechci, aby se to stalo.“1

„Vědou“ myslí evoluci. Craigova slova odhalují, že jeho autoritou není Bible, ale sekulární věda! A tato jeho oddanost evoluci ho nutí podkopávat dokonce i základní křesťanské učení.

Smrtelnost lidí před hříchem

Většina pokroucených pohledů na stvoření má také stejné problémy. Jednotliví zastánci těchto názorů často věří, že Země je stará miliony/miliardy let. Protože myšlenka hlubokých věků pochází z interpretace geologických (horninových) vrstev, a tyto vrstvy obsahují fosilie – včetně lidských – mají za potvrzené, že fyzická smrt existovala na světě už dávno před objevením se prvního člověka. Jako první pak často vezme za své nauka o prvotním hříchu a jsou překrouceny pasáže Nového zákona, jako např. Římanům 5:12, kde čteme:

„Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili…“

„Velký“ apologeta odmítá učení o prvotním hříchu!

pelagius

Pelagius

Obr. 2: Pelagius řekl, že Adamův hřích neměl na lidstvo žádný vliv. A prvotní církev ho odsoudila jako kacíře.

Ve výše zmíněném rozhovoru William Lane Craig přiznává:

„Já osobně se nedržím této klasické nauky o prvotním hříchu… Co vlastně bylo tím prvním hříchem? Myslím, že o tom nemáme žádnou představu. Rozhodně si nemyslím, že to bylo snědení nějakého ovoce na stromě. Myslím, že se jedná o obrazný a metaforický způsob, jak vyprávět příběh o pádu člověka.“2

Během prvních 500 let církevní historie museli křesťané řešit různá bludná učení prostřednictvím církevních koncilů. Největší kontroverze byly obvykle kolem povahy Boha; Trojice, Kristovo božství, a také Pelagiánská hereze, která popírá doktrínu prvotního hříchu. Na koncilu v Kartágu (v r. 418) a na druhém koncilu v Orange (v r. 529) bylo potvrzeno, že k Adamově fyzické i duchovní smrti došlo v důsledku jeho hříchu a že to není součástí přirozeného světa. A že tato hříšná přirozenost přešla na všechny Adamovy potomky, čímž nás odděluje od Boha. Pelagius však řekl, že Adamův hřích neměl na lidstvo žádný vliv. A prvotní církev ho odsoudila jako kacíře.

Adam byl původně stvořen jako nesmrtelný

Proč si Craig myslel, že tyto kánony jsou nyní neplatné, jestliže názor, že Adam fyzicky zemřel, aniž by zhřešil, byl prohlášen za herezi? To proto že si myslí, že lidstvo se vyvinulo z nějakého opičího tvora, který potřeboval miliony let, než pomřely všechny ty různé „nevhodné“ druhy. Bible jasně učí, že hříšná přirozenost a fyzická i duchovní smrt přišly na tento svět skrze Adamovu neposlušnost, a to přešlo z Adama na všechny jeho potomky. To je základem toho, proč Stvořitel – Ježíš jako jediný bezhříšný člověk, který chodil po Zemi – přišel přijmout trest, který odsoudil Adamovy potomky k záhubě.

„Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí.“ (1 Korintským 15,21–22).

Dávejte si pozor na falešné učitele

„Proč si Craig myslel, že tyto kánony jsou nyní neplatné, jestliže názor, že Adam fyzicky zemřel, aniž by zhřešil, byl prohlášen za herezi?”

Craigova mytologická historie je pouze jedním z několika kompromisních názorů, které se nedávno objevily na scéně. Mezi další patří funkčnost stvoření od Johna Waltona a genealogie Adama od Joshuy Swamidasse (pro více informací zadejte tato jména do vyhledavače na CREATION.com). Není žádným překvapením, že znepokojení pastoři a křesťané kontaktovali CMI a hledali více o těchto kompromisních názorech. Není logické, že by všechny názory mohly být správné, a jako křesťané tedy musíme rozlišovat a být bdělí. Bob J. nám poslal e-mail, ve kterém píše…

„Chtěl jsem vás kontaktovat jen abych vás povzbudil ve vaší službě! Mám příbuzné, kteří se nechali chytit do sítě Williama Lane Craiga a velkého třesku s miliardami let. Takovým lidem nemá být dovoleno učit v církvi, protože přinášejí ateistické náboženství o evoluci do církve, podkopávají Genesis a ničí pravdu i víru bezpočtu lidí. Děkuji Bohu za vaši službu.“

Odkazy a poznámky

  1. A Quest for the Historical Adam: A Conversation with William Lane Craig, youtu.be/8TQ8w_9qN4Q.
  2. A Quest for the Historical Adam: A Conversation with William Lane Craig, 6:09–6:14 and 51:22–51:38, youtu.be/8TQ8w_9qN4Q.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments