no-coincidence

Žádná shoda okolností

pavelkabrtVesmír, astronomie Napsat komentář

Materialistické koleje v pohlížení na důkazy o Stvořiteli

Dominic Statham

Z creation.com/no-coincidence přeložil Pavel Kábrt – 03/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 10. března 2016. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation.

total-solar-eclipse

Úplné zatmění Slunce (Wikimedia.org, Luc Viatour) Klikni pro zvětšení

Mnoho lidí v Británii sledovalo částečné zatmění Slunce, které bylo viditelné po celé zemi 20. března 2015. Šestnáct let předtím, v srpnu 1999, jsem byl v severní Francii, kde jsem se mohl více jak jednu minutu těšit z pohledu na úplné sluneční zatmění. Asi dvacet minut před tímto úkazem se mraky protrhly a my jsme mohli plně všechno zpracovat: zachytit sluneční koronu (to je ta světélkující „koruna“), Bailyho perly („perly slunečního svitu“ prosakující měsíčními údolími na měsíčním povrchu) a nádherné rudé ‘sluneční výbuchy’ (erupce plynu tryskajícího ze slunečního povrchu). To vše je pochopitelně možné sledovat jen proto, že Měsíc má právě tu správnou velikost a je právě v té správné vzdálenosti od Země, což vede k tomu, že pokryje Slunce, a právě přesně jen to Slunce. Když toto komentoval fyzik profesor Brian Cox,1 tak pro BBC poznamenal, že „Je to taková shoda okolností, že se přihodilo, že Měsíc má právě 400krát menší průměr než Slunce, a stejně tak se přihodilo, že je Měsíc 400krát blíž Zemi než Slunce. Absolutní náhoda …” (zdůraznění je původní).2 Člověk by se mohl zeptat, jaký asi ‘druh vědy’ tenhle pán svým výrokem chtěl podepřít.

Příliš mnoho „shod okolností“

“Jak připustil profesor fyziky Paul Davies, “Silný pocit, že jde o plán, je ohromující.”

Naneštěstí pro pana profesora Coxe a jeho ateistický světonázor to vypadá, že takových „náhod“ je tu mnoho dalších. Například poloha Země ve sluneční soustavě zajišťuje, že se naše planeta nikdy příliš neohřeje ani neochladí, což umožňuje kapalný stav vody. Kdyby byla naše oběžná dráha jen o něco bliž Slunci, všechna voda by se vypařila; kdyby byla o něco dále, všechna voda by zmrzla. V obou případech by tu nemohl existovat život. Také naše atmosféra je právě ta vhodná, sestavená hlavně z dusíku a kyslíku s malým množstvím argonu, oxidu uhličitého a jiných stopových prvků. To zajišťuje mírné klima a tato kombinace plynů je potřebná pro složitý život a průhlednost oblohy, což nám umožňuje pozorovat okolní vesmír. Země je součástí planetárního systému, který nás chrání před dopady komet; Země má příhodné magnetické pole, které je štítem proti škodlivému slunečnímu záření; je také ideálně umístěna v Galaxii, což umožňuje astronomický výzkum; a je toho ještě mnohem víc. Toto „jemné vyladění“ pro potřeby života můžeme též vidět na atomární úrovni. Kdyby třeba poměr hmotnosti elektronu k hmotnosti protonu nebyl takto správný, nemohly by se tvořit základní molekuly života, jako třeba DNA; kdyby vazebná energie jader uhlíku a kyslíku neměla tu správnou hodnotu, nemohli bychom existovat. Jak připustil jiný (nikoli křesťanský) profesor fyziky, Paul Davies, „Silný pocit, že jde o plán, je ohromující.“3

Reakce materialistů je stejně tak bez skrupulí jako je šokujcí. Když dr. Guillermo Gonzalez vytvořil dokumentární film Privilegovaná planeta,4 ve kterém tvrdí, že shoda okolností je chybné vysvětlení pro tolik pozorování ukazujících na plán, způsobilo to vřavu.5 Smithsonův institut ve Spojených státech nejprve souhlasil, že poskytne svoje soukromé vysílání, ale pak se to pro rozsáhlé protesty pokusil zrušit. Ateistické skupiny organizovaly kampaně a nabádaly lidi, aby posílali emaily, psali dopisy a telefonovali proti vysílání. Na celé oddělení antropologie univerzity George Washingtona byly rozeslány emaily, které každého varovaly, aby se na tento dokument nedíval. Dokonce byly Smithsonovu institutu nabídnuty peníze za souhlas tento dokument nevysílat. Sám dr. Gonzalez obdržel množství kritiky, což nakonec vedlo k rychlému ukončení jeho slibné kariéry na státní univerzitě v Iowě (USA) a odepření definitivy — to je situace, která může v akademickém světě zcela pohřbít něčí kariéru.

Skutečný zápas

“Existuje obrovské, šokující množství důkazů, ukazujících na nadpřirozenost stvoření a existenci Stvořitele Boha; mnozí to však jednoduše odmítnou, nevěří.”

Ve svém dopise Římanům varoval apoštol Pavel před těmi, kteří “potlačují pravdu svojí bezbožností ” (Římanům 1:18). Existuje ohromné, šokující množství důkazů ukazujících na nadpřirozenost stvoření a existenci Stvořitele Boha; mnozí to však jednoduše odmítnou, nevěří. Ještě horší jsou lidé, kteří se rozhodnou zabraňovat druhým, aby zvážili tyto důkazy. Např. Britská humanistická asociace je velmi úspěšná v přesvědčování vlády, aby uplatňovala cenzuru ohledně toho, jaké informace mohou být prezentovány mladým lidem ve školách. Učitelé ve státních školách musí být nyní velmi obezřetní, aby je někdo nepřistihl naznačovat, že pro ‘inteligentní plán’ mohou existovat důkazy — a to ani ve třídách, kde se vyučuje náboženství.6 Tato drakonická opatření ve skutečnosti vědu nechrání, jen to vlastně odrazuje používat kritické myšlení, což je dovednost hrající v dobré vědě klíčovou roli. Cenzura spíše jen odráží to, co zakladatel moderního kreacionistického hnutí, Henry Morris, popsal jako „dlouhotrvající válka proti Bohu“.

V naší organizaci CMI si uvědomujeme, že se na prvním místě účastníme spíše duchovní než intelektuální bitvy. Víme přece, že „hříšná mysl je vůči Bohu nepřátelská. Nepodřizuje se Božímu zákonu a ani nemůže. Ti, kteří jsou ovládáni hříšnou podstatou se Bohu líbit nemohou“ (Římanům 8:7–8). Jen když Bůh svým svatým duchem pracuje na hříšných lidských srdcích, budou lidské mysli vyměněny. Z tohoto důvodu si naprosto jasně uvědomujeme, jak velkou potřebu modliteb od našich podporovatelů máme — a jsme za to velmi vděčni.

Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu.
Marcus Tullius Cicero (106-43 př. Kr.)

Podobné články v angličtině

Odkazy a poznámky

  1. Cox se zabývá částicovou fyzikou na univerzitě v Manchesteru, UK, a je zpravodajem BBC.
  2. Stargazing Live, BBC 1, 20 March 2015.
  3. Davies, P., The Cosmic Blueprint, Simon and Schuster, p. 203, 1988.
  4. I když to nebylo vytvořeno biblickými kreacionisty, většina obsahu podporuje biblický rámec ‘mladé země’.
  5. Bergman, J., Slaughter of the Dissidents, vol. 1, Leafcutter Press, ch. 13, 2008. Available from creation.com store.
  6. Statham, D.R., Evidence for Creation now banned from UK religious education classes; creation.com/creation-religious-education.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments