meteorit-pattern

Widmanstättenovy obrazce v meteoritech

Jakob HaverStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Pro biblický časový rámec nejsou žádným problémem

Archiv → Z dopisů čtenářů 2020

Z creation.com přeložil Jakob Haver – 01/2020. Translation granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com.

nickel-iron-crystals-lge

Tato leštěná část meteoritu ukazuje krystaly niklu a železa, které vytvářejí Widmanstättenovy obrazce v kovu. (Snímek je z článku Koncentrace niklu svědčí o mladých oceánech). Klikni pro zvětšení

Dnešní zpětnou vazbu nám napsal Troy J. z Kanady a ptá se na Widmanstättenovy obrazce v meteoritech s vysokým obsahem železa a jak dlouho se tvoří.

Ahoj,

Nedávno se mi dostal do ruky kousek úlomku meteoritu, který ukazuje v kovu Widmanstättenovy obrazce. Tvrdí se, že tyto vzorce se tvoří pouze při pomalém ochlazování meteoru po miliony let, což umožnilo růst krystalů kovu. Jaký je k tomu protiargument z pohledu mladé Země? Díky.

Odpovídá autor a mluvčí CMI Dr Tas Walker:

Díky za váš e-mail.

Widmanstättenovy obrazce se tvoří ve slitinách kovu při jejich krystalizaci a jsou velmi výrazné a charakteristické. Viz doprovodný obrázek s popisem Widmanstättenových obrazců v kovu železo-niklového meteoritu.

Není to žádný problém, protože ke své tvorbě nepotřebují miliony let. Svým vnoučatům vždy zdůrazňuji jednu dobrou zásadu, pokud narazí na nějaké vědecké tvrzení a které je zdánlivě v rozporu s Biblí – aby si položili tuto otázku: „Co opravdu viděli?“ To je základem vědy – pozorování.

Pokud jde o Váš dotaz, vy jste pozoroval úlomek meteoritu a Widmanstättenovy obrazce v kovu. To jsou fakta. Avšak ochlazování meteoru a růst krystalů po miliony let jste nepozoroval. Jak říkám svým dětem: „Pokud to nebylo pozorováno, pak je to jen příběh a my k němu musíme být skeptičtí.“

“Pokud to nebylo pozorováno, pak je to jen příběh a my k němu musíme být skeptičtí.”

Výpočet času potřebného ke zchladnutí těchto slitin si žádá mnoho předpokladů, jako například odkud meteorit pocházel, kudy putoval k Zemi, co se odehrávalo při jeho vstupu do atmosféry, a také reakce, které v něm probíhaly při ochlazování. Yang a Goldstein ve své práci „Utváření Widmanstättenových struktur v meteoritech“1 zkoumali různé fyzikální a chemické procesy podle dříve stanovených předpokladů pro utváření těchto vzorců a dospěli k závěru, že některé tradiční mechanismy nejsou nutné, protože už neplatí. Všechny tyto předpoklady mají přímý vliv na výpočet výsledné doby tohoto procesu. A tyto změny jen dokládají, že uvažujeme o procesech, které se odehrály na nějakém vzdáleném místě v minulosti, a nelze je proto pozorovat. Jinými slovy, veškerý uváděný čas je založen na spekulacích.

Pokud zadáte do Googlu “Widmanstätten pattern” zjistíte, že utváření stejných obrazců bylo pozorováno i u jiných slitin kovů, jestliže se pomalu ochlazují, včetně mosazi a uhlíkové oceli. Tyto případy jsou založeny na vědeckém pozorování a říkají nám, že takové obrazce nepotřebují ke svému vytvoření milióny let.

Při zpracovávání vašeho dotazu jsem narazil na práci strojní inženýrky Phyllis Budkové,2 která publikovala své výzkumy meteoritů více než dvacet let. Její práce zpochybnila všechny předchozí teorie tvorby železo-niklového meteoritu. Například se předpokládalo, že Widmanstättenova struktura u meteoritů je rovnoměrnou strukturou, která se tvoří při pomalém ochlazování, ale tak tomu vůbec není. A na těchto zastaralých teoriích je založena myšlenka dlouhých věků.

“Utváření stejných obrazců bylo pozorováno i u jiných slitin kovů.”

Výzkum Budkové ukázal, že geometrický obrazec Widmanstättenovy struktury je výsledkem nové fáze kovu, která se tvoří podél určitých krystalografických rovin původního pevného roztoku. Třebaže byla tato struktura prvně pozorována v meteoritech, při vhodném tepelném zpracování ji lze snadno vyrobit i v mnoha dalších slitinách, jako je např. titan. Budková na základě svého radikálního výzkumu dospěla k závěru, že struktura v meteoritech byla utvářena nerovnoměrným tuhnutím za podmínek velmi nízké gravitace (mikrogravitace).

Jinými slovy, myšlenka, že Widmanstättenova struktura potřebuje dlouhé věky, je založena na nesprávných předpokladech. Budková výslovně říká, že stará teorie o rychlosti metalografického ochlazování, odvozená z této struktury, je založena na argumentaci v kruhu a nesprávných předpokladech, a že nic takového jako „metalografická rychlost ochlazování“ neexistuje. To znamená, že tepelnou historii kovu nelze zpětně vypočítat.

Kdykoli někdo tvrdí, že nějaký proces trval miliony let, dovede ho tato špatná odpověď k závěru, že Bible není pravda. Musíme si uvědomit, že tyto otázky jsou věcí světonázoru a odpovídající reakcí je ptát se: „Jak vysvětlíme tuto vlastnost v rámci historických událostí biblického světonázoru a tomu odpovídajícímu časovému rozmezí.“ Tato otázka podporuje nové výzkumné podněty, a to vede téměř vždy k novým pozoruhodným objevům, které nám ukazují, že tím problémem není čas, jak se nám tvrdilo.

Přeji Vám vše nejlepší,

Dr. Tasman Walker
Vědec, autor, mluvčí
Creation Ministries International (Austrálie)

Odkazy a poznámky

  1. Yang, J. and Goldstein, J.I., The formation of the Widmanstätten structure in meteorites, Meteoritics & Planetary Science 40(2):239–253, 2005. Return to text.
  2. Budka, P., The Case for a New Metallurgy for Meteorites, Technical Communications Unlimited, 1 September 2005; meteormetals.com/Case_for_New_Meteorite_Metallurgy.pdf. A také rozhovor s Phyllisem Budkou, Meteorite Times Magazine, 2009; https://www.meteorite-times.com/Back_Links/2009/february/Meteorite_People.htm

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments