creation-evolution

Vznikl svět působením inteligence nebo sám od sebe evolucí?

pavelkabrt Ostatní, různé 13 Komentářů

Co ukazují vědecká fakta? Náměty k přemýšlení

7 námětů pro studenty pro veřejný rozhovor, vytiskněte si a diskutujte o tom

Věda není o spekulacích, ale o POZOROVÁNÍ. Jaké procesy pozorujeme v laboratoři a v přírodě? Pozorujeme evoluci?

  1. Pozorujeme, že se hmotné soustavy samy od sebe (samovolně) vyvíjejí, stávají složitějšími a více funkčními?

Špatná reakce: “To chce milióny let”. Otázka ale nezněla “v co věříme”, ale co pozorujeme! To ve vědě platí.

Pravdivá odpověď: Pozorujeme pravý opak evoluce: Stárnutí hmotných soustav, uvolňování vazeb, ztrátu funkcí, vzrůst entropie, vymírání, smrt a rozklad. Naproti tomu pozorujeme, že jedině informace a inteligence umí vyvíjet, budovat, konstruovat a působit proti rozkladu. Proto je víra ve Stvořitele vědecká a víra v evoluci nevědecká, bez pozorovatelných faktů.

Vaše reakce:

 

 

  1. Pozorujeme, že má neživá hmota (sterilní směs biogenních prvků) sklon sama sebe oživit? Vytvořit samovolně živou buňku?

Špatná reakce: “Život vznikal milióny let a věda jednou přijde na to, jak”. Otázka ale nezněla “v co věříme”, ale co pozorujeme!

Pravdivá odpověď: Pozorujeme, že živé je jen ze živého. Řada chemiků (včetně ateistů) dnes tvrdí, že samovolný vznik živé buňky z neživé hmoty je z hlediska chemických zákonitostí zcela vyloučen. Také proto, že by buňka musela vzniknout naráz, najednou, jinak by jednotlivé její stavební součásti (proteiny, DNA) ve volné přírodě nepřežily. Pravdu má Pasteur, ne Darwin.

Vaše reakce:

 

 

  1. Pozorujeme ve zkamenělinách záznam o postupné evoluci od jednobuněčných až k člověku a celé živé přírodě?

Špatná reakce: “Většina mezičlánků se nezachovala”. Otázka ale nezněla “co nemáme”, ale co pozorujeme, jaká fakta máme.

Pravdivá odpověď: Zkameněliny jednoznačně popírají evoluci. Pokud by se celá současná živá příroda vyvíjela milióny let od prvních primitivních buněk, pak bychom museli nalézat miliardy zkamenělých, postupně se měnících druhů rostlin a zvířat. A mnoho z nich by muselo být i v živé přírodě. My ale pozorujeme, že ryby byly vždy rybami, plazi plazy, ptáci ptáky a lidé lidmi.

Vaše reakce:

 

 

  1. Pozorujeme evoluci na rychle se množících organizmech, třeba na hlodavcích, hmyzu či bakteriích, kde milióny let nejsou třeba?

Špatná reakce: “Pozorujeme změny”. Otázka ale nezněla “zda pozorujeme změny”, ale zda pozorujeme postupný vývoj funkčnosti, čili proces nárůstu složitosti od jedné generace k dalším, rychle za sebou jdoucím generacím. Pozorujeme evoluci?

Pravdivá odpověď:  Na rychle se množících organizmech nepozorujeme evoluci – žádný postupný vývoj k novým funkcím, novým genům, novým orgánům atd. Vznik změn, adaptací či nových ras není evolucí. Toto je velmi silný důkaz proti evoluční hypotéze.

Vaše reakce:

 

 

  1. Pozorujeme někde samovolný vznik informace a programu? Vzniká někde program bez programátora a geny bez genů?

Špatná reakce: “Nová informace by mohla vzniknout náhodnou kombinací znaků či mutacemi”. Otázka ale nezněla “čemu věříme, o čem spekulujeme, co by mohlo, kdyby…”, ale zda pozorujeme samovolný vznik informace, vznik nových genů.

Pravdivá odpověď: Příroda je doslova napěchována informacemi v buňkách (DNA). Nikdy nikde nebylo pozorováno, aby informace vznikala samovolně ze svého nosiče, nikdy nebyl pozorován vznik nových genů a funkčních sekvencí ACGT.

Vaše reakce:

 

 

  1. Pozorujeme v nějaké oblasti vesmíru či naší země, že následkem výbuchu vzniknou nová hmota, nová energie, nová vesmírná tělesa, nové prvky či nové, složitě uspořádané struktury v prostoru?

Špatná reakce: “Protože se vesmír rozpíná, vznikl velkým třeskem.” Otázka ale nezněla “čemu věříme ohledně vzniku vesmíru”, ale zda v současnosti pozorujeme, že explozemi vznikají nové uspořádané struktury hmoty! Je to pozorovatelný jev?

Pravdivá odpověď: Nemáme žádné zkušenosti ani z laboratoře ani z pozorování vesmíru ani z běžného života, že by se neřízenými explozemi něco nově strukturovaného vytvářelo a něco složitého vznikalo – opak je pravdou (destrukce, chaos).

Vaše reakce:

 

 

  1. Pozorujeme, jak jsou dnes vědci celosvětově jednotní v názoru na pravdivost evoluční teorie a bez problémů ji přijímají, třeba jako Newtonův gravitační zákon? Vyznává většina světa ateismus a popírá většina vzdělaných lidí existenci Boha?

Špatná reakce: “Evoluce je vědecký fakt, kdo ji nepřijímá, je náboženský fanatik.” Otázka ale nezněla “jak evolucionista hodnotí vědce, který evoluční teorii odmítá”, ale zda je dnes pozorovatelným jevem, že všichni vědci přijímají evoluční teorii!

Pravdivá odpověď: Vždy bylo mnoho vědců, kteří nepřijímali ani darwinismus ani evoluční teorii (Albert Einstein věřil v Boha, Tvůrce vesmíru). Vědců, popírajících evoluci, jsou dnes tisíce, viz jejich seznamy na internetu (https://dissentfromdarwin.org/).  ČR je výjimečně ateistickou zemí, ale většina světa (a vědců) vždy věřila a stále věří v Boha, Tvůrce vesmíru, země i přírody.

Vaše reakce:

 

 

Děkuji za vaše reakce!

Pavel Kábrt

13
Komentujte

Please Přihlásit to comment
13 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
pavelkabrtjhk - vlastaVáclav Dostál Recent comment authors
  Subscribe  
Upozornit na
jhk - vlasta
jhk - vlasta

http://www.lifee.cz/trendy/8-zbytecnosti-ktere-mate-v-tele-ale-absolutne-je-nepotrebujete_2157.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

– evoluce nás vybavila potřebnými orgány, aby vzápětí tyto orgány přestaly být potřebné. Není to ale ani špatné, ani dobré. Každopádně – aspoň může člověk na někoho tzv. “zanadávat”. Běda až nebude mít člověk možnost na někoho nadávat………

– ještě že pisatel aspoň na začátku připustil, že aspoň bez mozku se žít nedá a bez srdce – že je k tomu potřeba i např. potravní trakt, nebo vylučovací trakt – to pisatele už nenapadlo. Myslím, že úplně nejhorší je když někdo by chtěl žít bez srdce…..

jhk - vlasta
jhk - vlasta

https://youtu.be/dWTuS0iZXiM?t=2041 – koloběh života. Dejme tomu, že by onen prach po té rozložené kočce – bychom nechali jen tak ladem dále v té “uzavřené” místnosti – co by se stalo? Nestalo by se nic – není totiž nic – co by to vrátilo do koloběhu zpět. Bez informace – či činitele – není pokračování.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Kamkoli vstoupí člověk – zanechá to nesmazatelné stopy – a kdyby sem zavítal nějaký cizí návštěvník – hned si toho všimne….. stopy … další stopy ….. další stopy …. další stopy …… a mnoho dalších a dalších a dalších…. – jsou tu ale ještě jiné stopy……. tyto – pouze s jedním rozdílem. Nikde žádné takové podobné jako jsem uvedl ty nahoře – nejsou nikde vidět. Proč? Odpověď je dle mého pohledu velmi jednoduchá. Ten, kdo tudy prošel – za sebou nechává něco živého, něco, co žije. Boží dílo nejsou neživé… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Pavel Kábrt – Slovo evoluce je zcela gumové a znamená změnu. – ach samozřejmě. Po mnohých zjištěních, které si vědci uvědomují – nelze zastávat první poznatky a názory a domněnky. Tito evovědci přišli na to, že pokud zůstanou fundamentalisty – tak skončí na “úbytě”. Evoluce se nechová dle jejich představ, proto do toho museli zakomponovat jakousi “náhodu” ve smyslu “přírodní zákony v určitém ohraničeném přírodním klimatu mohou zapůsobit takovou změnu, že dojde ke vzniku oné potřebné informace”. Že se však toto nikde nepozoruje a nikdo na to zatím… Číst vice »

Václav Dostál

K bodu 1 Slovo “vývoj” (nebo “evoluce”) má několik významů. Může znamenat změnu od méně složitého k dokonalejšímu. To je přirozený význam tohoto slova. K takovému vývoji je ovšem zapotřebí informační (i technické) úsilí. Samovolný vývoj od méně dokonalému ke složitějšímu není možný: je nutno dodat energii a to uspořádanou a konkrétně cílenou. Užitečná energie se sama od sebe stává neužitečnou a tak roste chaos. V jedné bakalářské práci je poukaz na vývoj výrobků jako příkladu samovolné evoluce v přírodě. Jenže vývoj výrobků provádí týmy vývojářů, kteří do něj vkládají… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

RE: – Václav Dostál – Jenže tím rozpínajícím se prostorem jsou ty galaxie „vlečeny“ a tudíž by velmi vzdálené galaxie „utíkaly“ nadsvětelnou rychlostí! A je jedno, že zároveň s tím prostorem! – Pokud jsou galaxie vlečeny prostorem, pak ten prostor nemůže být prázdný. Pokud není prázdný, ale přesto se v něm světlo může nerušeně šířit, pak je otázka, co nám spíše uniká. Temná energie, či temná hmota je asi nedostatečný “flastr” na naše malé poznání. A to si možná ani není vědec vědom, že filosofovat na takovéto “domněnky” – není… Číst vice »

jhk - vlasta
jhk - vlasta

No tak ono s tím prostorem si to nějak představit je docela složité. Do čeho by se ten prostor měl vlastně rozpínat? Do prázdnoty? To je přeci nesmysl. A tvrdit to, že prostor vzniká společně s Vesmírem – je asi tak z našeho pohledu rozumné, jako když nějaký člověk od “vědců” začne namítat – a kdo stvořil Boha? Asi tak rozumné je one předpoklad, že se vznikem Vesmíru vznikl prostor. Ono totiž asi možná spoustu lidí zapomíná na to, že prostor se dle Big-bangu rozpínal společně s celou vzniklou hmotou… Číst vice »

Václav Dostál

Výklad rozpínání pomocí Dopplerova jevu byl opuštěn. Byl nahrazen tvrzením, že se rozpíná “prostor” mezi galaxiemi. Jenže tím rozpínajícím se prostorem jsou ty galaxie “vlečeny” a tudíž by velmi vzdálené galaxie “utíkaly” nadsvětelnou rychlostí! A je jedno, že zároveň s tím prostorem!

Václav Dostál

K bodu 5
Samovolný vznik informace (z hmoty) nikdo nemůže pozorovat, protože taková přeměna ani neexistuje. Mezi hmotou a energií vztah existuje (jmenuje se Einsteinův), ale mezi informací a hmotou/energií ne. Kilogramy (nebo jouly) nelze převést nebo transformovat na bajty.
Pokud se s informací chceme seznámit, musíme si ji přečíst ze záznamu na nosiči informace. Ten záznam a ten nosič může být libovolný, ale při přenosu, při záznamu, při transformaci, při čtení se měnit NESMÍ.

jhk - vlasta
jhk - vlasta

Problém s rozpínáním prostoru je docela “drsný”. Asi největší problém je nejspíše, – jak to vlastně zjistit? Co je oněmi “daty”, které dokazují, že se prostor rozpíná?

Václav Dostál

K šestému bodu: „Protože se vesmír rozpíná, vznikl velkým třeskem.“ Vesmír nerozpíná – protože se rozpínat nemůže. Obvykle se tvrdí, že se rozpíná prostor mezi galaxiemi – kdežto samotné galaxie nikoli. A protože tento prostor je prázdný, může se rozpínat libovolně rychle, i nadsvětelnou rychlostí. Jenomže prostor mezi galaxiemi je tvořený (kvantovým) vakuem, což prázdnota není! Navíc atomy, z nichž se skládají hvězdy, tvořící ty galaxie, obsahují totéž vakuum – mezi jádrem a obalem atomů. A toto vakuum či tento prostor se nerozpíná? Když se tentýž „prostor“ VNĚ atomů rozpíná?… Číst vice »