nazareth-inscription

Vzkříšení potvrdil dokonce i Caesar

Pavel AkrmanBible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

 Henry B. Smith, Jr.

Z answersingenesis.org přeložil Pavel Akrman – 06/2020. Henry B. Smith Jr. je ředitelem v Associates for Biblical Research

Po Kristově zmrtvýchvstání vydal Claudius Caesar dekret, aby lidé přestali krást těla z judských hrobek. Aniž by si to uvědomil, potvrdil tím Kristovo vzkříšení!

Nazaretský nápis je mocným dílem skládačky z řady mimobiblických důkazů o tom, že Kristovo zmrtvýchvstání bylo vyhlášeno krátce po Jeho vzkříšení. Je to mramorová deska o rozměrech 61 x 38 cm, psaná v řečtině. Od jejího objevu, zveřejněného v roce 1930, neposkytl žádný z učenců důkazy, které by vyvrátily její pravost. Je to zkrácená vyhláška císaře Claudia (41–54 po Kristu), která vyhlašuje v Izraeli trest smrti pro kohokoli, kdo by chtěl krást těla z hrobek. (Lupiči obvykle kradli cennosti, nikoli těla!) Výnos mluví konkrétně o „zapečetěných hrobkách“, což je zvláštní typ používaný v Izraeli.

„Nazaretský nápis je mocným dílem skládačky z řady mimobiblických důkazů o tom, že Kristovo zmrtvýchvstání bylo vyhlášeno krátce po Jeho vzkříšení.”

Tato „Caesarova vyhláška“ je známá jako císařský výnos, který má sílu zákona. Výnosy se často zabývaly neobvyklými právními, náboženskými nebo politickými otázkami, které se vyskytly v konkrétní oblasti. Text odpovídá jak stylu, tak struktuře ostatních výnosů Claudia.

Jednu z prvních reakcí na zprávy o Ježíšově vzkříšení zaznamenává Matouš. Židovské úřady vymyslely lež, podle které tělo ukradli učedníci (Matouš 28:13). Jejich cílem bylo rozšířit alternativní příběh, vysvětlující důvod, proč tělo zmizelo a hrobka byla prázdná. Nazaretský nápis je velmi pravděpodobně římskou odpovědí na stejný problém.

Celá deska s Nazaretským nápisem. Klikni pro zvětšení

Tyto prvotní pokusy vysvětlit Ježíšovu prázdnou hrobku také zmiňuje Justin Martyr (100–165 po Kristu) ve svém dialogu s nevěřícím Židem: „Ale nejenže jste nečinili pokání, když jste se dozvěděli, že vstal z mrtvých, ale jak jsem již řekl dříve, vyslali jste do celého světa vybrané a pověřené muže aby hlásali a šířili bezbožný a zločinný blud, podle kterého byl Ježíš jen nějaký galilejský podvodník, který byl ukřižován, ale jeho učedníci ukradli v noci jeho tělo z hrobky, kam byl uložen po sejmutí z kříže, a klamou tak lidi tvrzením, že vstal z mrtvých a vstoupil do nebes.“

Nazaretský nápis nutí skeptiky, aby se hlouběji zabývali dvěma hlavními, vzájemně proti sobě stojícími názory na tyto události: buď věřit ve vzkříšení Krista nebo věřit, že Jeho učedníci ukradli jeho tělo z hrobky, aby se dopustili velkého náboženského podvodu. Zpráva o zmrtvýchvstání Krista byla podle Bible poprvé rozšířena samotnými apoštoly, takže to nebyl nějaký pozdější výmysl křesťanů po apoštolském období. Nápis je vynikajícím důkazem, který tuto pravdu potvrzuje a připomíná nám tak Pavlovo prohlášení: „A jestliže nebyl vzkříšen Kristus … celá vaše víra je k ničemu!“ (1. Korintským 15:14).

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments