gama-zablesk

Vzdálené galaxie vypadají příliš pokročile na velký třesk

pavelkabrtStáří Země a vesmíru Napsat komentář

Brian Thomas, M. S.

(Z www.icr.org přeložil M. T. – 12/2011. Článek vyšel na stránkách ICR. Image credit: ESO/L. Calçada)

Gama-záblesk prošel na své pouti k Zemi dvěma velmi vzdálenými galaxiemi, přičemž je nasvítil zezadu, a vrhl tak nové světlo na modely původu a struktury vesmíru. Snímky šokovaly některé astronomy, protože je z nich zřejmé, že chemické složení těchto zdánlivě mladých galaxií je mnohem vyzrálejší, než by odpovídalo teorii velkého třesku.

  • „Tyhle galaxie mají mnohem víc těžkých prvků, než jsme kdy zaznamenali u galaxií v tak raném stadiu vývoje vesmíru. Nečekali jsme, že bude vesmír tak vyzrálý, tak pokročilý ve svém chemickém vývoji, v tak raném stadiu“, řekla německá badatelka Sandra Savaglio, hlavní autorka článku na podobné téma, který má vyjít v časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (1).

Ústřední doktrínou teorie velkého třesku je, že jisté hvězdy přeměňují lehčí prvky na prvky těžší. Po velkém třesku prý existovaly jen ty nejlehčí prvky, vodík a hélium. Astronomové předpokládají, že za miliony let se z oblaků vodíku vytvořily hvězdy. A pak uplynuly celé věky, než ony hvězdy vyzrály natolik, že se v nich začaly vytvářet prvky těžší, které astronomové všechny nazývají „kovy“. Hvězdy by se však nikdy nebyly mohly vytvářet tímhle způsobem, a zmíněná nová pozorování jsou prostě s onou doktrínou v příkrém rozporu (2).

Místo nevyzrálých a lehkých galaktických prvků v těchto velmi vzdálených galaxiích, „se nyní situace v tomto ohledu jeví tak, že rozsah metalicity je velký ve všech směrech rudého posuvu“, podle autorů (3). Z analýzy spektrálních čar gama-záblesku, kterou vědci provedli, vyplynulo, že galaxie, kterými gamazáření procházelo, obsahovaly víc kovů než Slunce.

Ukázalo se tedy, že vzdálené galaxie jsou stejně vyzrálé jako galaxie nacházející se blízko Země, jako by neexistoval relativní časový rozdíl mezi dobou jejich vzniku. Tak se například zdá, že velmi vzdálené spirální galaxie – kde hvězdy jsou uspořádány do velkých spirálních ramen – se zavinuly do spirály v témž rozsahu jako ty Zemi bližší. Tato skutečnost potvrzuje teorii o tom, že astronomický čas běží, nebo dříve běžel, tempem velmi odlišným od času pozemského (4). Rovněž to potvrzuje teorii o tom, že se světlo ze vzdálených hvězd ocitá na Zemi okamžitě, aniž by jeho cesta zabrala nějaký čas (5).

Astronomové běžně nacházejí vyzrále vypadající velmi vzdálené galaxie, což odporuje příběhu velkého třesku o tom, jak asi je příroda vytvořila, jakož i o tom, kdy vznikly (6).

Proč vypadají zmíněné galaxie tak pokročile? Velký třesk nemohl vytvořit hvězdy a galaxie, mohl vytvořit jen rovnoměrně rozptýlený materiál (7). Asi dá rozum, že když samotná existence hvězd a galaxií vyžaduje nadpřirozenou příčinu, tak také stejná příčina stojí za složením oněch hvězd a galaxií.

Odkazy

  1. VLT Observations of Gamma-ray Burst Reveal Surprising Ingredients of Early Galaxies. Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics news release, November 2, 2011.
  2. DeYoung, D. 1996. New Stars, New Planets? Acts & Facts. 25 (4).
  3. Savaglio, S. et al. 2011. Super-solar Metal Abundances in Two Galaxies at z ~3.57 revealed by the GRB090323 Afterglow Spectrum. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Published online before print October 19, 2011.
  4. Humphreys, R. How do spiral galaxies and supernova remnants fit in with Dr. Humphreys’ cosmological model? Creation Ministries International. Posted on creation.com, accessed November 17, 2011.
  5. Lisle, J. 2010. Anisotropic Synchrony Convention—A Solution to the Distant Starlight Problem. Answers Research Journal. 3: 191-207.
  6. Thomas, B. ‘Old’ Galaxy Found in ‘Young’ Part of the Universe. ICR News. Posted on icr.org May 24, 2011, accessed November 17, 2011.
  7. Coppedge, D. 2007. Inflating the Evidence. Acts & Facts. 36 (12): 15.
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments